Meninger

Veronica Orderud - hva har vi glemt?

  • Inga Bejer Engh
  • Ane Marte Wøien
Hva er det som får journalister til å velge slike trivielle og hyggelige vinklinger når de omtaler en trippeldrapsdømt kvinne?, spør innleggsforfatterene.

I 2002 ble Veronica Orderud dømt til 21 års fengsel for medvirkning til overlagt drap på tre personer. I dommen heter det at «drapene har preg av direkte henrettelse av totalt forsvarsløse personer». Retten fant det bevist, ut over enhver rimelig tvil, at Veronica Orderud i lang tid hadde tatt del i planleggingen. Frem til Behring Breivik-saken i år var antall overlagte drap i denne saken oppsiktsvekkende i norsk sammenheng.

afp000434380.jpg
FS00054567.jpg

Ti år senere kan det synes som om vi har glemt disse henrettelsene. I Dagbladet Magasinet 3. november intervjuer forfatter Anne B. Ragde den trippeldrapsdømte kvinnen. Saken fremstår som et hyggelig intervju med fokus på Orderuds forkjærlighet for hunder, blottet for nyhetsverdi eller kritiske betraktninger. Dette er ikke første gang vi ser henne pryde avisenes førstesider, og som gjest i radio— og TV-programmer har hun tidligere fått underholde det norske folk med ulike personlige historier.Hva er det som får journalister til å velge slike trivielle og hyggelige vinklinger når de omtaler en trippeldrapsdømt kvinne? Og hvorfor reagerer vi ikke sterkere? Hvordan ville det vært mottatt dersom Anne Paust hadde etterlatt seg barn? Ville vi da like selvfølgelig mottatt hennes ulike oppvisninger i mediene? Neppe.

I fravær av nære etterlatte er det mediene selv som må vurdere hvor den etiske grensen går.

Det burde ikke være en vanskelig oppgave.

Veronica Orderud har uttalt seg om livet bak murene. Som den ressurspersonen hun er, kan hun være en viktig stemme for de innsatte i norske fengsler, men la oss stoppe der. Dette betyr ikke at hun etter endt soning ikke skal tilbake til samfunnet, og at hun som alle andre straffedømte skal kunne leve et normalt liv blant oss. Men la oss slippe nyhetssaker hver gang hun går på kurs, skriver masteroppgave eller debuterer som spinninginstruktør.

Vi kan ikke tillate en utvikling som ender med at helgebilagene til våre største aviser viser Viggo Kristiansen på kafébesøk eller David Toska på fjelltur med gutta.