Meninger

Syv tips for å bli en vinnerskole | Torbjørn Røe Isaksen

  • Torbjørn Røe Isaksen
Selv om regjeringen strammer inn asylpolitikken, vil mange av de som kommer få bli. Hvordan vi som samfunn greier å håndtere dette, blir en prøve, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Flyktningestrømmen gir skolen en avgjørende rolle i inkluderings-arbeidet. Derfor må vi kopiere oppskriften til de skolene som får det til.

I morgen markeres 10-års jubileet til Dronning Sonjas skolepris.

Prisen går til skoler som er ekstra gode til å få alle elever til å trives og føle seg inkludert, uansett hva slags bakgrunn og utfordringer de har.

Alle skoler har elevgrupper som krever at det jobbes litt ekstra for å inkludere og vise at alle er like mye verdt.

Det kan være alt fra elever som sliter faglig, barn og unge med psykiske plager, elever som mobbes, flyktningbarn som ikke kan norsk eller barn med funksjonshemminger for å nevne noe.

Alle elever har rett til et godt læringsmiljø.

Aftenposten mener:

Les også

Om 25 år vil det som er typisk norsk være anderledes enn det er i dag. Ingen integrering uten inkludering

Det er ingen tvil om at skoler som nå får en større andel flyktninger, vil få ekstra utfordringer.

Selv om regjeringen strammer inn asylpolitikken, vil mange av de som kommer få bli.

Hvordan vi som samfunn greier å håndtere dette, blir en prøve.

For å bestå den testen, må vi lære av de beste.

Her er syv konkrete erfaringer som alle skoler bør ta til seg:

1. Lag en plan

Vinnerskolene har jobbet systematisk og gjennomtenkt, og alle ansatte har et ansvar i det daglige for å følge planen.

Det er slik fine ord om likeverd og inkludering fører til praktiske resultat i klasserommet, i skolegården og i forholdet mellom elever og lærere.

2. Elever og foreldre må involveres

Skolene som lykkes best er de som involverer elevene og foreldrene i både planlegging og gjennomføring.

I år er det Gjøvik videregående skole som får prisen.

Der bruker de elevmentorer i arbeidet med å vise nye elever hvor listen ligger for et godt skolemiljø, hva som er greit å si til andre og hva skolen forventer av nye elever.

Det er ingen tvil om at skoler som nå får en større andel flyktninger, vil få ekstra utfordringer.

Mange av skolene har også vært flinke til å involvere andre ressurspersoner enn lærere, for eksempel helsepersonell og rådgivere.

Slik sikrer de at elevene som trenger litt ekstra oppmerksomhet, får det.

De har bygget gode lag rundt elevene.

Silje Bringsrud Fekjær:

Les også

Forskningen jeg selv har gjort viser at det ikke er negativt for barn å gå på skoler hvor mange elever har minoritetsbakgrunn. Men i fjor flyttet jeg mine egne barn fra Grorud.

3. Likeverd og inkludering må læres

Akkurat som vi må lære oss matematikk og lesing, må også likeverd og inkludering læres og trenes på.

Hvordan viser et barn eller en ungdom at hun respekter medelever? Hva betyr inkludering og likeverd i hverdagen?

Elevene og lærerne på vinnerskolene har snakket om det og satt det ut i livet.

4. Føle seg flink

Selvtillit og selvfølelse er viktig for oss alle, og vinnerskolene har skjønt det.

Flere av dem nevner at skolen legger systematisk til rette for at alle skal oppleve å lykkes.

Sliter barnet ditt med å knekke lesekoden, sørger læreren for at barnet jevnlig får vist frem noe annet de mestrer – enten det det er i fotball, musikk eller naturfag.

Oslos nye varaordfører Khamshajiny Gunaratnam (Ap) skriver:

Les også

Integrering er når et barn møter på skolen. Inkludering er der skolen møter barnet.

5. Dra i samme retning

Uten at rektor og andre i skoleledelsen sørger for at arbeidet prioriteres av alle ansatte på skolen, fører det ikke frem.

Hele skolen må delta i å bygge en kultur hvor det er vilje og driv til å jobbe systematisk for at elevene skal få et godt læringsmiljø og gode utviklingsmuligheter.

Det er ofte ikke ekstra penger som ligger bak resultatene.

Vinnerskolene viser hva et godt lag av skoleledere og lærere kan få til.

6. Godt miljø gir læring

Liker du deg på skolen og føler du deg sett av medelever og lærere, ligger alt til rette for at du også vil lære mer faglig.

Det er mye medmenneskelighet i god undervisning, og dette understreker at det ikke er noen konflikt mellom skolens dobbeltoppdrag – det å gi elevene utdannelse og dannelse.

Elev Jakob Semb Aasmundsen skriver:

Les også

I går ble skolen min stengt på grunn av trusler. Truslene viste seg å være fra en «morsom» elev på en «morsom» app

7. Maraton, ikke sprint

Selv om man har vunnet Dronning Sonjas skolepris, er ikke jobben gjort.

Det holder ikke med en merkedag eller to i året for å si at du jobber for likeverd og inkludering.

Det holder ikke med en merkedag eller to i året for å si at du jobber for likeverd og inkludering.

Det er et arbeid som må gjøres hver dag, år ut og år inn.

Ofte ender diskusjoner om skolen med en debatt om ressurser.

Ressurser er selvfølgelig viktig, men vinnerne av Dronning Sonjas skolepris er helt vanlige skoler som har fått til noe spesielt bra.

Det er ofte ikke ekstra penger som ligger bak resultatene.

Alle som vil kan få det til ved å jobbe systematisk og skikkelig.

Målet er at skolen skal gi alle barn, uavhengig av bakgrunn, samme mulighet til å bruke sine evner. Da må vi lære av de beste.


Vil du lese flere innlegg av Torbjørn Røe Isaksen? Her er de tre siste:

Les også

  1. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen: - Dette bekymrer meg mest i skolen

  2. Velger du å begynne på videregående må du også møte opp

  3. «Slik skal forskjellsskolen bekjempes»

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa
  2. Flyktninger
  3. Integrering
  4. Skole og utdanning
  5. Skole