Meninger

Gode nyheter for alle | Biskop Helga Haugland Byfuglien

  • Helga Haugland Byfuglien, preses, Bispemøtet i Den norske kirke
Den hellige gravs kirke i Jerusalem, også kalt Oppstandelseskirken, er bygget over stedet tradisjonen forteller at Jesus ble korsfestet, åpnet i mars etter at et gresk team har restaurert kirken. Folk flokket seg i kø for å oppleve det hellige stedet.

Påskens budskap om forsoning som åpner for livet, bærer også i seg perspektiver som gir mening langt utover kirke og kristen tro.

Påskens åtte dager i Jerusalem er ramme for hendelser som forandret verden.

De handler om svik, hat og sorg. De handler om dom og død. Men påsken bringer først og fremst et budskap om forsoning, håp og nytt liv.

Evangeliet er troens kjerne

Helt fra kirkens første tid har de kristne delt budskapet om at Jesu grav var tom. De stolte på og holdt for sant at livet er sterkere enn døden. Det startet med få, redde og alminnelige kvinner og menn, og fra dem spredte denne sannheten seg. Oppdraget ble gitt allerede til kvinnene som var de første som kom til den tomme graven påskedags morgen.

«Gå og fortell…» Det er denne fortellingen kirken i dag lever på og gir videre. Det er troens kjerne – evangeliet.

Ordet evangelion kommer fra gresk og betyr ganske enkelt «gode nyheter». Det er et nokså langt stykke unna «falske nyheter». Vi har blitt kjent med en hel del nye begreper det siste året; vi har hørt om post-sannhet, alternative fakta og falske nyheter. Mange mediekommentatorer advarer mot en utvikling der løgn erstatter sannhet og hvor polarisering erstatter dialog. Det er i så fall en skremmende utvikling.

Det gode budskapet blir fortrengt

På mange vis merker vi at verden er mer utrygg enn på lenge. Spenningen mellom gamle fiender i øst og vest synes å øke, religionskonflikter og etnisk uro skaper krig og terror. Også i vårt nære Europa snakkes det om økt polarisering i det offentlige ordskiftet. Kanskje står sannheten svakt i slike faser. Det gode budskapet blir fortrengt av det falske.

Vi trenger mer enn noen gang å høre at Gud vår skaper kommer med nåde og forsoning til verden. Uten det budskapet kommer grunnleggende verdier til å stå på spill. Da er vi overlatt til «markedskreftene» på alle livets områder – de kreftene som forakter svakhet.

Håp om forsoning

Påskedagens fortelling starter utenfor den tomme graven. Vi vet ikke sikkert hvor den var, kanskje litt på utsiden av Jerusalems murer, kanskje i nærheten av Golgata. Noen av kvinnene som fulgte Jesus, gikk til graven for å se til den. Men den var tom. I stedet ble kvinnene utsatt for et jordskjelv, som må ha vært skremmende i seg selv, og utenfor graven møtte de dessuten på en engel som «var som lyn å se til».

«Frykt ikke!», sa engelen. Det var nok en nødvendig trøst. Og så: «Gå og fortell at Jesus har stått opp». Det er dette som er evangeliets kjerne, de «gode nyhetene» kirken har forkynt i 2000 år: Sannheten om den tomme graven, om Jesus som gikk i vårt sted og om forsoning for alle mennesker. Det er dette som gir håp om at livet seirer over mørket og døden og håp om at livet står i en større sammenheng.

Påskemorgen gir løfter om en bedre verden, med fred og rettferdighet, om nestekjærlighet og nåde. Det budskapet har kirken alltid stått og falt med.

Mange forholder seg imidlertid til denne gode nyheten som en falsk nyhet, og tror at den kun er en sannhet forbeholdt kristne. Men påskens budskap om forsoning som åpner for livet, bærer også i seg perspektiver som gir mening langt utover kirke og kristen tro.

Død blir til liv

I urolige tider er kan hende frykten for fremtiden aller mest påtrengende.

«Frykt ikke», sier engelen ved Jesu grav. Det samme budskapet lød da Jesus ble født. Gjeterne på marken ble skremt av budskapet de møtte ved Betlehem. De fikk trøst som satte dem i bevegelse: «Frykt ikke, men gå og se barnet som er født.»

For frykten skal ikke vinne over oss. Påsken gir tilgivelsen og løftet om at kjærlighet er sterkere enn hat. Og vi får en oppfordring: «Frykt ikke, men gå og gjør noe for noen». Og kanskje er det nettopp det som er fryktløshetens vesen: Å vende sitt ansikt og sin oppmerksomhet mot den oppstandne og hans oppdrag til oss, slik at livet blir fylt av innsatsen for vår neste og for en bedre verden. Det døyver frykten og nærer troen.

Påsken kommer med våren. Død blir til liv.

«Såkorn som dør i jorden,

oppstår som fylte aks.

Druer som knuses i gjærkar,

modnes til gyllen vin»,

skriver salmedikteren Svein Ellingsen. Det er en eksistensiell sammenheng mellom det å miste og det å finne, mellom det å ofre noe og å vinne noe. Forsoning er knyttet til livserfaring: Det er ved å oppgi posisjoner at man kan vinne fred. Det er når en risikerer å gå den andre i møte at nye historier og sannheter skapes. Det er når man gir av sitt eget, det er mulig å oppnå noe som er større. Det er når noe dør, at nytt liv kan springe frem.

Falske nyheter får rom der det er ufred

Dette er et budskap som har verdi uavhengig av om man tror på Gud, eller ikke. Ugress som sprer seg i hagen, fortrenger blomster og urter.

Når uenighet, usannhet og ufred råder, spres kun utryggheten, og skyggene blir lange. Der konflikter og ufred rår, er det de falske nyhetene som får rom.

Evangeliets gode nyhet om Jesu oppstandelse er et mysterium som kun lar seg gripe i tro. I påskeevangeliet møtes jord og himmel. Det finnes håp, for døden er overvunnet. Ved Jesu død på et kors har Gud har forsonet sitt skaperverk med seg. Det ikke lenger er to forskjellige sannheter, men Guds og menneskers virkelighet er forenet.

I den forsoningen ligger ennå håpet om den nye historien, om menneskers liv og om den verden vi lever i. Troen på dette har gjort at evangeliet er blitt formidlet i 2000 år. Det gir fortsatt kraft til å kjempe for rettferdighet og det formidler Guds grenseløse nåde. Det er gode nyheter, til alle mennesker. Det er budskapet om sannhet, forsoning og nytt liv.

Velsignet påskehøytid.

Les også:

Les også

  1. En kirke med rom for ulike syn | Helga Haugland Byfuglien

Les mer om

  1. Påske
  2. Jesus
  3. Betlehem
  4. Vin
  5. Falske nyheter
  6. Jerusalem