Frp brenner ingen

Frp driver ikke heksejakt. Erik Fosnes Hansen, nyslått Ap-medlem, trenger ikke frykte vår kulturpolitikk. Men ja, vi vil endre systemet.

Heksejakt. Forfatter Erik Fosnes Hansen går i

Les også

Jensen og McCarthy

. Han gjentar angrepet på TV2-nyhetene dagen etter. Erik Fosnes Hansen beskylder oss for å drive heksejakt i kjent McCarthy-stil, og mener at han selv er den uskyldige som risikerer å bli brent på bålet.

Arthur Millers teaterstykke The Crucible sammenlignet McCarthy med heksejakt. Det var nok en god sammenligning. Men når Fosnes Hansen sammenligner meg med McCarthy, så bommer han kraftig.

Frp driver ikke heksejakt. Vi har ikke noe imot medlemmer av Arbeiderpartiet, noe Fosnes Hansen igjen er blitt. Vi er ikke antiintellektuelle, for det er ingenting galt med kunnskap og sunn fornuft.

Systemendring.

Frp vil endre systemet. Det er nemlig feil at en liten gruppe innsidere på såkalt skjønnsmessig grunnlag tildeler fellesskapets midler til det de mener er god kultur og kunst. Dette systemet bygger på en ovenfra-og-ned-holdning til den smak og de preferanser folk flest har.

Vi har sett hvordan kulturminister Giske har plassert sine venner, kjente og trosfeller inn i styrer og utvalg. Det samme har Arbeiderpartiet gjort innen andre sektorer enn kultur. Jeg har allerede varslet at Frps hundredagersplan blant annet vil innebære å skifte dem ut. Men Ap-medlemmer som er kvalifisert til oppgavene de har fått, har ikke noe å frykte. De skal få fortsette selv med Frp i regjering. Nettopp fordi vi setter kvalitet og kompetanse i sentrum.

Frivilligheten.

Vi ønsker en sterkere satsing på frivillig og deltagende kultur. Vi ønsker at de offentlige pengene som brukes skal gå til idrettslag, amatørteater, korps, kor, bygdelag og foreninger. Vi har foreslått fullstendig nullmoms for de frivillige lag og organisasjoner. Vi har foreslått et fond for samarbeid mellom kultur— og næringsliv.

Ofte fremstilles Frp som om vi er kulturfiendtlige. Det er vi ikke, og heller ikke er vi mot smale kulturuttrykk. Det er offentlig finansiering av de smale kulturuttrykk vi ønsker å redusere.

Vi ønsker ikke å mene hva som er god eller dårlig kultur. Vi lar folk bestemme selv. Kultureliten liker ikke at Frp legger vekt på at kulturlivet må tilby noe som publikum vil ha. Enkelte liker ikke at vi ønsker å bruke minst mulig offentlige penger.

Ingen mangel på variasjon.

Folk ønsker seg så mye forskjellig at det ikke er variasjonsbredden som kommer til å mangle med Frps kulturpolitikk. Når man flytter makten fra politikere, byråkrater og kultureliten til folk flest, vil vi sikkert oppleve at de ønsker seg ganske mye forskjellig – fordi folk er forskjellige. Kanskje det fører til et større mangfold enn i dag.

Det er ikke politikernes ønske om politisk korrekt kultur som bør dominere. Å bevilge offentlige kroner på den måten, er å lulle seg selv inn i en tro om at man lærer sine samfunnsborgere å bli bedre mennesker, mens man selv får sole seg i glansen skapt av dem man bevilger penger til.

Vet bedre.

Vi ønsker at eldre skal få et fullverdig kulturtilbud, slik som de selv ønsker det. At Erik Fosnes Hansen mener han vet bedre enn de eldre hva de ønsker, får stå for hans egen regning. Vi tror at eldre har en soleklar rett til selv å velge hvilke kulturelle aktiviteter de vil delta på. Om det er å gå på teater, lese bøker eller delta på idrettsarrangement må de selv få velge.

Tar feil.

Fosnes Hansen har helt rett i at det ikke er alle som er interessert i idrett. Men han tar feil hvis han tror at vi ønsker å bruke offentlige midler på toppidrett. I vårt program står det: «Idretten bør i størst mulig grad basere sin drift på egeninntekter og annen frivillig innsats fra medlemmene. Offentlige midler som brukes på idrett bør brukes på barne- og ungdomsidrett. En bred satsing på idretten vil også være et viktig element i arbeidet for å oppnå en bredere integrering mellom landets forskjellige etniske befolkningsgrupper. Toppidretten skal være egenfinansiert, slik at den ikke trekker offentlige midler vekk fra breddeidrett.»

Forflatning.

Kulturen er samfunnsbærende og identitetsskapende. Samtidig blir det feil å tro at folks smak skal resultere i forflatning. Fremskrittspartiet mener at det er den rike variasjon i hva folk ønsker av kultur som sikrer at kulturen er rik, variert og nyskapende. At en smal kulturelite skal bestemme i hvilken retning kulturen skal utvikle seg, tror vi ikke på.