Meninger

Londons farlige korstog mot fri presse

 • Aftenposten Redaksjon

STORBRITANNIA ER, dessverre, i ferd med å havne i dårlig selskap. Regjeringen trakasserer og presser avisen The Guardian fordi den har våget å avsløre omfattende overvåking, basert på varsleren Edward Snowdens opplysninger. Den britiske regjerings handlinger ligner til forveksling dem som autoritære regimer uten motforestillinger setter i gang mot medier, organisasjoner og enkeltmennesker når de utfordrer myndighetenes maktmonopol.

Vi er dypt skuffet over at et land med så stolte frihetstradisjoner nærmest kaster alle sine grunnleggende prinsipper over bord, angivelig for å bekjempe terror. Allerede i 1215, ved undertegnelsen av Magna Carta, ble det fastslått at ingen mann skulle arresteres, gjøres fredløs eller på annen måte straffes uten å bli dømt av sine likemenn. Dette er selve grunnlaget for rettssamfunnet, og det vet selvsagt den Oxford-utdannede britiske statsminister David Cameron godt.

DEN BEHANDLINGEN The Guardian og enkeltpersoner tilknyttet avisens medarbeidere et blitt utsatt for, har gjort oss bekymret over utviklingen for den frie presse i Storbritannia. Det er bakgrunnen for at Aftenpostens sjefredaktør sammen med sjefredaktørene i avisene Helsingin Sanomat, Dagens Nyheter og Politiken, har sendt et brev til statsminister Cameron.

Vi vil påpeke at vi ikke er alene om å være bekymret. Generalsekretær Thorbjørn Jagland i Europarådet har fortjenstfullt sendt et brev til den britiske innenriksminister Theresa May og bedt om en forklaring på den britiske regjerings handlemåte. Jagland påpeker at den kan være i strid med artikkel 10 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, som garanterer ytringsfrihet. Artikkelen inneholder også en klausul om at ytringsfriheten kan begrenses under visse vilkår, som hensynet til nasjonal sikkerhet.

VI HAR FORSTÅELSE for at ytringsfrihet også medfører ansvar. Men ansvaret ligger like tungt på myndighetene som på utøverne av det frie ord. Det holder ikke på noen måte å hevde at den nasjonale sikkerhet er truet og så, uten bevis, bruke omfattende terrorlovgivning til å undertrykke opplysninger myndighetene ikke liker skal bli offentlige.

Dessverre har vi sett tendensen, både i USA og nå i Storbritannia, til at terrorlovgivningen nærmest oppfattes som et uangripelig grunnlag til å foreta omfattende inngrep i både enkeltpersoners og mediers frihet. I USA har etterretningsorganisasjonen NSA kastet et finmasket nett over datatrafikk, e-poster og annen elektronisk kommunikasjon. I Storbritannia har det britiske etterretningsorganet GCHQ avlyttet internasjonale teletrafikk og delt opplysningene med NSA.

Alt angivelig for å avsløre terror.

MEN NÅR DISSE organenes virksomhet selv blir avslørt, trår de til med ufine pressmetoder. Det er direkte absurd at The Guardian ble tvunget til å ødelegge datamaskiner i London når opplysningene finnes andre steder. Nå er avisen også gjenstand for etterforskning, i henhold til terrorlovgivningen. Dette er et klart angrep på journalisters frie arbeid, og på deres kilder.

Statsminister David Cameron: De har all mulighet til å stanse dette farlige korstoget mot det frie ord. Vi i nordiske medier, som så ofte har hentet inspirasjon og støtte fra Storbritannia i vårt arbeid, er ytterst bekymret. Vis at aksjonen mot The Guardian var et kortvarig feiltrinn.

Relevante artikler

 1. VERDEN

  EU kan nekte Storbritannia uformelle brexit-samtaler

 2. VERDEN

  Theresa May: – Innvandringskontroll vesentlig for Brexit-avtale

 3. VERDEN

  Landet anses som et av verdens mest autoritære. Nå beskyldes et norsk selskap for å bistå regimet.

 4. VERDEN

  David Cameron eide aksjer i farens skatteparadisselskap

 5. VERDEN

  Cameron skal jobbe med Kina

 6. VERDEN

  Britiske førstesider sparer ikke på kruttet dagen derpå Brexit