Politisk selvmål

  • Attiq Ahmad Sohail

Sykehus. Nedleggelsen av Aker sykehus er et politisk selvmål og vil ramme særlig den eldre befolkningen. Sykehusavdelingenes kapasitet stanger i taket. Dette opplever pasienter som ofte må nøye seg med korridorplass. Som legevaktslege merker jeg hvordan man må streve og enkelte ganger krangle for å få til en innleggelse. Til tross for en eldrebølge i full sving velges det å nedlegge et velfungerende sykehus. Mange eldre velger å bo i hjemmet med hjemmesykepleier i stedet for et sykehjem, ofte mot anbefalinger fra pårørende og fastlegen. De faller ofte i allmenntilstanden og blir avhengig av en sykehusinnleggelse for å behandles med blant annet væske og næring for så å klare seg i hjemmet til en ny periode med svekkelse.

Det er flere unge leger som ønsker å jobbe på sykehus i Oslo, men som må flytte ut eller nøye seg med andre jobber. Det er et tankekors at vi har nok leger til å behandle alle pasientene, men er avhengig av flere sykehus. I en slik tid vil nedleggelse av et velfungerende sykehus være korttenkt.

Overføringen av 160 000 pasienter fra Grorud og Follo til Ahus i Lørenskog har medført en forringelse av kvaliteten på sykehuset og pasientene som tidligere har vært fornøyde benytter seg ofte av fritt sykehusvalg og velger bort Ahus. Helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen (Ap) oppfordres til å komme på banen for å avlaste dette sykehuset til et bedret behandlingstilbud.

En samstemt befolkning fra Groruddalen har samlet 36 000 underskrifter mot nedleggelse av Aker sykehus, men uten hell. En måling gjort av Aften bekrefter at 65 prosent av Oslos innbyggere er imot nedleggelsen av sykehuset. Helseministeren har vendt det døve øret til både befolkningen og til helsepersonellet. Det er et demokratisk problem at alle innvendingene blir ignorert.

Helseministerens samhandlingsreform for å forebygge sykdom og styrke kommunene ved å bygge opp et helsetilbud til innbyggerne lyder godt, men kan ikke rokke ved behovet for flere sykehusplasser til skrøpelige eldre i akutt forverring. Aker sykehus har siden høsten hatt mange innleggelser i døgnet. Hvor har helseministeren tenkt å fordele disse pasientene når alle døgnsenger til øyeblikkelig hjelp etterhvert blir flyttet vekk. Fusjonen av Oslo universitetssykehus er blitt en prestisjesak som settes over pasientene, og med nedleggelse av Aker sykehus ser det hele ut som en kabal som ikke går opp. Det bør være nok kapasitet på sykehusene til å ta i mot våre eldre som fortjener en mer verdig alderdom.