Politisk kvalme og feig debattstil

Ap-politikerne som har uttalt seg så bastant og aggressivt i diskusjonen om Eskil Pedersen må stoppe et par minutter og tenke, skriver Sara Azmeh Rasmussen.

Advokats Brynjar Meling har vist at han makter å stå i vanskelige saker. Han har representert klienter med upopulære og kontroversielle meninger. I kronikken

Les også

- Sjikanen fra Arbeiderpartiet rammer ikke meg

«Kvalmende innspill?» (14.september) ramser han opp reaksjoner fra Arbeiderpartiets ledelse på spørsmål han hadde fremmet på vegne av sine klienter, spørsmål om AUF-lederens rolle og ansvar den 22.juli, og dagens planer for Utøya.

Svarene fra Aps-topper spenner fra en herskerstil som minner om kommuniststater til vulgaritet man trodde bare kunne forekomme på gaten. Er det slik et regjerende parti «løser» meningsforskjellighet i en følsom sak?

Inkompetanse

Ap-politikerne som har uttalt seg så bastant og aggressivt må stoppe et par minutter og tenke. For som Brynjar Meling skriver, er det ikke han som blir rammet av å bli beordret til å holde kjeft, kalt en idiot som fremkaller kvalme og det som verre er: kjønnsorganet til en hest. Det er overlevende og pårørende til ofrene som må tåle disse skjells— og banneordene.

Hva sier dette om partiets evne til å hanskes med krevende debatter?

Sara Azmeh Rasmussen

Hvis uttalelsene representerer Arbeiderpartiets ståsted og språklige stil, er det bare en ting å si: Vi ledes av et inkompetent parti med udemokratiske holdninger. Det på sin plass å be om unnskyldning. Arbeiderpartiet bør beklage blant annet overfor en mor som bærer en ubeskrivelig sorg. Ikke en eneste pårørende skal finne seg i å bli oversett og krenket fordi en partiledelse ønsker å skåne sine egne. Debatten må tas. Spørsmålene må besvares. Jo, det er legitimt å trekke i tvil AUF-lederens egnethet.At Eskil Pedersen var på øya som ble rammet av en katastrofe gjør ham ikke hellig. Ta ham ned på den politiske bakken og la ham selv ta ansvar og svare for seg. Det er mye bedre enn å slenge bannord i en seriøs debatt.