Søkere skremt av offentlighet

En av Helse-Norges viktigste jobber er ledig. Men en offentlig søkerliste holder aktuelle kandidater unna.

DISSE HAR SØKT, MEN TRUKKET SØKNADEN:

For alle som søker makt og innflytelse innen Helse-Norge, og som vil forme fremtidens moderne sykehus, må direktørstillingen ved det nyetablerte Oslo universitetssykehus være drømmejobben, dog med skrekkblandet fryd, for utfordringene står i kø. Den som om kort tid kan titulere seg som administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, vil ikke bare bli en av helsevesenets mektigste, men vil også inneha en av de mest omfattende lederjobbene i offentlig sektor. Vedkommende må være forberedt på tøffe tak med sterke personalgrupper både når det gjelder omstillinger og økonomi.

Kvaliteten på søkelisten på åtte personer i dag er kraftig redusert etter at fire av åtte søkere har trukket seg (se fakta).

Aftenposten har snakket med et tyvetalls sentrale personer med bred erfaring innen sykehus, ledelse, rekruttering og medisinsk forskning. Samtlige trekker frem at kravet om offentlig søkerliste gjør at aktuelle kandidater vegrer seg mot å søke.

DISSE HAR SØKT OG ER FORTSATT AKTUELLE:

Søker

– Offentlige søkerlister reduserer radikalt muligheten til å få gode kandidater til denne type stillinger. Gode ansvarlige ledere vil ikke søke, av hensyn til sine medarbeidere og organisasjonen de leder, sier Elin Ørjasæter.

Hun er kommentator i nettavisen E24, og tidligere profilert hodejeger. Hun legger til at i en ansettelsesprosess til en så sentral stilling, er det vanlig at man ofte ender med en person som aldri har søkt stillingen.

– Vedkommende må spørres, og det bør være avklart at vedkommende får jobben før navnet eventuelt dukker opp på en offentlig søkerliste, sier Ørjasæter.

Skjulte prosesser er vanlige, uten at det nødvendigvis betyr kameraderi eller at prosessen er hemmelig for styret som skal ansette.

Bente Mikkelsen er en av flere som ble kontaktet, havnet på søkerlisten, for så å trekke seg. Mikkelsen hevder at da hun fikk tenkt seg nøye om, så var dette ikke er rett tidspunkt å forlate Helse Sør-Øst på. Hun vil fullføre det hun har startet der.

Uheldig vakling

Internt i Helse Sør-Øst skapte Mikkelsens søknad uro. Spørsmålet mange stilte seg var om hun visste noe de andre ikke visste med tanke på de regionale helseforetakenes fremtid.

Fra politisk hold trues det fra tid til annen med at de bør legges ned. Dette, kombinert med andre negative reaksjoner på at hun har søkt en stilling på et lavere nivå enn den hun har i dag, samt hennes rolle i forhold til Oslo universitetssykehus, kan ha bidratt til hennes revurdering, mener mange.

Andre igjen tror det kan ligge private årsaker bak. At Mikkelsen ville fått jobben, og at det langt på vei var klarert, hevder mange fra rekrutteringsbransjen er svært sannsynlig.

Ørjasæter mener Mikkelsen var en sterk kandidat, men at hennes handlemåte i dette, fremstår noe uryddig. Mikkelsens vakling har neppe gjort jakten på sykehusdirektør enklere.

Full offentlighet

Styreleder Steinar Martinsen ved Oslo universitetssykehus, som også er Mikkelsens nestkommanderende i Helse Sør-Øst, vil ikke kommentere Mikkelsens rolle. Han er imidlertid klokkeklar på at søkerlisten skal være offentlig.

– De som vil være med på dette, skal på søkerlisten, sier Martinsen.

Administrerende direktør Gunnar Bovim ved St. Olavs hospital i Trondheim er et navn mange nevner. Han har i sin nåværende stilling vist at han mestrer omstillingsprosesser og holder budsjett. Bovim er professor i medisin, har bred forskningskompetanse og har vært dekan ved det medisinske fakultet ved NTNU.

– Dette er den mest spennende jobben i Helse-Norge, men jeg er ikke aktuell. Familiære forhold gjør det helt uaktuelt for meg, sier Bovim.

Også han mener at en offentlig søkerliste gjør det vanskelig å finne rett mann eller kvinne.

– Etter at Bente Mikkelsen søkte og så trakk seg, kan noen aktuelle kandidater ha krøpet enda lenger inn i sneglehuset sitt, sier Bovim.

Tause kandidater

Konstituert direktør i Helse Midt Norge, Bjørn Erikstein og administrerende direktør Erik Normann ved Ahus er navn som nevnes. Begge er knappe i kommentarene til Aftenposten.

– Jeg har en spennede jobb, sier Normann.

– Ingen kommentar, sier Erikstein.

Det vil være vanskelig for styret i Oslo universitetssykehus å ansette Erikstein, som tapte kampen om jobben Bente Mikkelsen har i dag. Normann sliter med så mange fødselssykdommer ved nye Ahus, at han neppe er aktuell. Styret ønsker heller ikke å ansette noen av direktørene ved sykehusene som inngår i Oslo universitetssykehus.

Fra søkerlisten kan professor Erik Fosse, være en aktuell kandidat, men han mangler ledererfaring fra store organisasjoner. Derfor leter styret og rekrutteringsselskapet Korn Ferry etter nye kandidater.

To navn som går igjen i spekulasjonene, er nåværende direktør og professor i nevrokirurgi ved Universitetssykehuset Nord Norge, Tor Ingebrigtsen og tidligere Ullevåldirektør og lege Helge Kjersem, som i dag er sykehusdirektør i Danmark.

Hatlen joker

Jokeren i spillet om den viktige direktørstillingen er konserndirektør i Statkraft, Siri Hatlen. Hun er sivilingeniør, har bred ledererfaring, også med store omstillingsprosesser, er kjent for å være usedvanlig ryddig og samlende, og hun kjenner helsevesenet godt etter sin tid som styreleder i Helse Øst.

– Hatlen vil være den aller beste de kan få, sier både hodejegere og sentrale personer i Helse-Norge.

Vil ikke hun, kan det jo tenkes at Mikkelsen ombestemmer seg igjen.