Meninger

Det er ikke ofte Riksadvokaten vil ha omkamp for å få dømt en person som er frifunnet

 • Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Kristin Juel Johannesen ble drept i 1999 -12 år gammel. I sommer pågrep politiet en mann som har vært i politiets søkelys i 15 år. Han har tidligere vært dømt,og deretter frikjent for drapet. Foto: PRIVAT

Det som nå skjer i etterforskningen av drapet på Kristin Juel Johannessen i 1999, er derfor rettshistorie.

På stående fot kan jeg ikke huske at påtalemyndigheten tidligere har begjært gjenåpnet en sak hvor det foreligger rettskraftig frifinnelse for drap.

Det som nå skjer i etterforskningen av drapet på Kristin Juel Johannessen i 1999, er derfor rettshistorie.

I juridisk talemåte snakkes det om å gjenåpne saken til domfeltes ugunst.

Nye bevis

For at en sak kan gjenåpnes må det foreligge nye bevis eller nye omstendigheter som er egnet til å føre til frifinnelse – eller domfellelse i dette tilfellet.

I 2015 begjærte påtalemyndigheten seks saker gjenåpnet fordi nye opplysninger om de domfeltes tilregnelighet kunne føre til frifinnelse. I ytterligere to saker tiltrådte påtalemyndigheten de domfeltes begjæring om gjenåpning. Også i disse sakene var årsaken nye opplysninger som kunne skape tvil om domfeltes tilregnelighet.

Siste gang i 2010

Gjenopptakelseskommisjonen ble opprettet i 2004. En kjapp gjennomgang av arkivene på nett viser at siste gang kommisjonen gjenåpnet en sak til ugunst for den frikjente var i 2010.

Den saken omhandlet en mann som i 2007 ble frifunnet i tingretten for oppbevaring av 29 kilo hasj. Høsten 2009 begjærte påtalemyndigheten saken gjenåpnet på grunnlag av forklaring fra et nytt vitne som selv erkjente å ha vært delaktig i narkotikavirksomheten. Vitnet forklarte dessuten at mannen som var frifunnet, hadde vært en sentral brikke i den kriminelle virksomheten.

Kommisjonen fant at betingelsene for gjenåpning til ugunst var til stede. Det ble lagt vekt på det nye vitnets forklaring – en forklaring som tilsa at mannen var skyldig i handlingen han var frifunnet for.

DNA-analyser

Riksadvokatens begrunnelse for å gjenåpne Hedrum-saken, er nye analyser av DNA-funn under avdødes negler. Den teknologiske utviklingen skal med andre ord ha innhentet Kristin Juel Johannessens drapsmann.

Det er grunn til å tro at kommisjonen på et slikt grunnlag vil gjenåpne saken; noe annet vil være overraskende. Kravet er godt begrunnet.

Samtidig er det grunn til å minne om at en gjenåpning ikke er det samme som at den siktede er skyldig.

Hele saken må opp for retten med full bevisførsel før den kan få sin endelige avslutning.

Les også:

 1. Les også

  Riksadvokaten begjærer Kristin-saken gjenåpnet

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  DNA blir avgjørende. Nok en gang.

 2. NORGE

  Dømt til 13 års fengsel for drapet på Kristin Juel Johannessen

 3. NORGE

  Nekter straffskyld for 17 år gammelt drap – nå starter rettssaken

 4. NORGE

  DNA-ekspert i Kristin-saken: Helt umulig at DNA skal ha blitt smittet i politiets beslag

 5. KOMMENTAR

  Kristin-saken bør gå til Høyesterett

 6. KRONIKK

  En gjenåpning av Torgersen-saken er et bidrag til å reparere den systemtragedien som smadret hans liv