Uklarhet om ansvaret

STENGNINGEN av luftrommet over Norge og flere andre land er opphevet.

Bakgrunnen er todelt: Det kommer ikke lenger mye aske fra vulkanen på Island. Men samtidig er regelverket endret. Myndighetene i alle europeiske land inntar nå en mer fleksibel holdning for å unngå å stenge av hele luftrommet samtidig. Luftrommet kan heretter deles i tre, en del som er stengt, en del som åpen og askefri, og en mellomsone som er åpen, men ikke nødvendigvis helt askefri.

DET ER NATURLIG at dette reiser spørsmål. Var myndighetene unødvendig restriktive tidligere, eller har myndighetene bøyd seg for press fra flyselskapene som frykter økonomisk ruin ved fortsatt flyforbud?

Det er foruroligende at Norsk Flygerforbund protesterer. Nestleder Aleksander Wasland sier til VG at det er i ferd med å oppstå en uholdbar situasjon. Leder i Widerøes Flygerforening, Tom Erik Liverud, mener ifølge VG at luftfartsmyndighetene dytter ansvaret nedover. Tilsynelatende fraskriver de seg ansvaret, hevder han.

Dessverre er ordlyden og utformingen av de nye engelskspråklige retningslinjene som ble lagt ut på Luftfartstilsynets hjemmesider, ikke betryggende. Det heter at flyvninger i den potensielt forurensede mellomsonen skjer på operatørens ansvar. Det heter også at standard prosedyrer skal brukes hvis man oppdager tegn på aske, som røyk i cockpiten og svovellukt.

LUFTFARTSMYNDIGHETENE vil hevde at disse bestemmelsene er et forsøk på å være ekstra tydelige om det absolutte ansvaret som selskapet og piloten uansett har for sikkerheten.

Vi får tro det er riktig. Men her må det ha det gått for fort, sannsynligvis som følge av press fra flyselskapene. Derfor har det oppstått flere tolkningsmuligheter. Det skaper uklarhet. Et så dårlig håndverk er uakseptabelt når tilliten til luftfarten står på spill.

DET MÅ IKKE HERSKE noen tvil. Publikum må kunne føle seg sikre på at det er trygt å fly. Myndighetene må ha samme ansvar uansett hva slags navn de åpne sonene får. Det gjelder også i mellomsonen som bærer navnet «Mulig forurenset sone». Det eneste holdbare forsvaret for den nye soneinndelingen er å skape en mellomsone hvor det gjelder regler om innskjerpet inspeksjon og vedlikehold. Men myndighetene må også i denne sonen beholde sitt vanlige ansvar for at det er trygt å fly. Her må myndighetene skape full klarhet raskest mulig.

Hvis ikke, kan luftfarten komme i en svært uheldig situasjon når og hvis askeskyen kommer tilbake.