Meninger

En ubehagelig prøvelse

 • Andreas C. Halse

Vi kan ikke ha et forsvar som nedjusterer krav etter soldatenes stadig dårligere fysiske utgangspunkt. Tvert imot bør det være en samfunnsoppgave å sørge for at vi har et forsvar som er i stand til å yte hvis det skulle trenges, skriver Andreas C. Halse. Foto: Olav Olsen

Jeg vil gjerne utfordre Christian Tybring Gjedde og andre politikere som mener å være opptatt av å bedre nasjonens forsvarsevne med på en tverrpolitisk markering ved å delta på en av forsvarets tremilsmarsjer.

Hvis en gjeng politikere klarer utfordringen bør det ikke være for mye å forvente av norske soldater i sin beste alder.

Denne helgen sprakk nyheten om at forsvaret vurderer å endre den tradisjonsrike tremila til to mil. Grunnen skal være at dagens ungdom synes tre mil er «for langt og tungt», og at tremila derfor ikke er tilpasset en fysiske formen til dagens ungdom.

Den tankegangen er en forsvarspolitisk fallitterklæring og en potensiell trussel mot Norges forsvarsevne.

Andreas C. Halse.

Forslaget snur også virkeligheten på hodet. Hvis den fysiske formen til dagens soldater er for dårlig til å gå tre mil må vi bedre den fysiske formen, ikke lempe på kravene.

Da jeg spurte en av mine yrkesmilitære kamerater om hva han synes om nedjusteringen av distansen fikk jeg følgende svar: «Jeg synes det er like fett som voldelig diare om bord på et charterfly». Den utdypende begrunnelsen var at krig ikke tar hensyn til norske soldaters fysiske form. Den er like brutal uansett, så er det opp til forsvaret om vi skal være forberedt eller ikke. Selv er jeg enn så lenge forskånet for å ha opplevd det sammenligningsgrunnlaget som nevnes, men jeg er meget enig i det underliggende poenget her.

Vi kan ikke ha et forsvar som nedjusterer krav etter soldatenes stadig dårligere fysiske utgangspunkt. Tvert imot bør det være en samfunnsoppgave å sørge for at vi har et forsvar som er i stand til å yte hvis det skulle trenges.

Jeg registrerer at enkelte er av den oppfatning at fysisk form blir stadig mindre viktigere i forsvaret fordi moderne krig vil være stadig mer høyteknologisk. Jeg mener det i beste fall er naivt å tro at det er mulig, i hvert fall på kort sikt, å kjøpe oss vekk fra det potensielle behovet for å måtte flytte bakkestyrker over så store avstander som mulig på så kort tid som mulig. Det er selvsagt både uvirkelig og ubehagelig for de fleste å tenke på krig i fredelige Norge, men spørsmålet er om soldatene skal være forberedt på det som er realistiske scenarioer i tilfelle en må ut på skarpe oppdrag eller om vi i behagelighet skal skåne våre beste menn og kvinner for krigens brutale realiteter.

Les også

- Soldater skal ikke tilpasses samfunnets bedagelige liv

I en skarp situasjon er det ingen som vil stå etter to mil og si at «nå har dere gått langt nok for i dag». Riktignok vil ikke det skje etter tre mil heller, men det presser folk til et mer realistisk nivå. Forsvaret selv sier at mange mister motivasjonen og lysten etter to mil og at det er den siste mila som virkelig tar på.

Det er nettopp det som er poenget. I en potensiell skarp situasjon er våre soldater nødt til å kunne prestere selv om man er sliten, selv om ting er vanskelig, selv om presset er stort. Da er det en stor trygghet å ha testet ut mer av kroppens tåleevne i øvelser og vite at man er i stad til å handle. At kroppen og hodet er forberedt.

Jeg synes det er grunn til bekymring hvis vi skal bli et samfunn som nedjusterer krav fremfor å bedre trening og forberedelsene i en situasjon der folk ikke presterer godt nok. Jeg anerkjenner at forsvaret mottar soldater med dårligere fysiske utgangspunkt i dag enn det man gjorde tidligere. Det bør få umiddelbare konsekvenser for hvilke ressurser som legges ned i den fysiske fostringen i forsvaret.

Les også

Tremila er blitt for tøff for dagens soldater

På lengre sikt bør også skolen ta et langt større ansvar enn i dag for å tilby elever meningsfull fysisk aktivitet og ikke minst solid opplæring i hvordan man selv kan forbedre sin fysiske form. Folkehelsa og landets forsvarsevne har felles interesse av et løft i både skolen og forsvaret. Det er et spørsmål om vi skal ta til takke med å bli en nasjon som er villig til å fire på krav fordi det er behagelig eller om vi fortsatt skal være tøffe nok til å innse at ubehaget ikke er til å komme rundt i enkelte situasjoner.

Så er spørsmålet til Christian Tybring Gjedde og andre forsvarspolitikere:

Er dere med på en tverrpolitisk markering for bevaring av landets forsvarsevne? Er dere med på å sende et tydelig signal om at en utfordring et utvalg av norske politikere tar på strak arm ikke bør være for mye å be om av norske soldater i sin beste alder? Er dere med på å gå tremila?

Forsvarsminster Ine Marie Eriksen Søreide og andre representanter fra Høyre må gjerne også være med. Dere kan til og med få gi dere etter to mil.

Relevante artikler

 1. NORGE

  Mindre enn en tredjedel av pengene går til operativt forsvar

 2. DEBATT

  Vi vil ikke koste din mann livet | Nordrum og Kollbotn

 3. NYHETSANALYSE

  Forsvarssjefen: Forsvaret er blitt for små til å dekke Norges sikkerhetsbehov og NATO-krav

 4. DEBATT

  Kort sagt, tirsdag 12. mai

 5. SID

  Soldat Otto Huus: – Jeg ønsker ikke en kjønnsdebatt. Den utvikler seg dessuten så lett til debatt om hudfarge eller religion.

 6. NORGE

  Norsk politi kan bli underlegne i terrorsituasjoner