Meninger

Business as usual - nei takk!

 • Jan-Gunnar Winther, direktør, Norsk Polarinstitutt

Afrika, Australia, Middelhavsregionen, deler av Asia og Nord-Amerika vil bli kraftigst berørt, skriver Jan-Gunnar Winther. dieter76, NTB scanpix/dieter76 - Fotolia

Temperaturen stiger med fire grader innen år 2100 hvis vi fortsetter utslippstakten av klimagasser. Forholdene på jordkloden vil endre seg radikalt.

Svettende går jeg ut i solen etter å ha innledet på en sesjon om en fire grader varmere verden. Stedet er Abu Dhabi og anledningen det årlige møtet i verdens økonomiforum i Abu Dhabi. Nettopp slagene om vanskelige forhandlinger på klimatoppmøtet i Warszawa slår imot meg. Misforholdet mellom ord og handling er enormt.

Begrepet "business as usual" brukes om at klimautslippene fortsetter som før. Det betyr at mange av dem som blir født i dag kan oppleve en verden som er fire grader varmere. Deres barn vil arve en klode ulik noe menneskeheten har erfart i moderne tid. Hva betyr så fire grader oppvarming for havnivå, tørke og nedbør?

Havet stiger

Klimamodellene viser at havnivået vil øke mellom 45 og 82 cm innen århundrets slutt. FNs miljøprogram (UNEP) har beregnet at ca. 140 millioner mennesker vil bli direkte berørt av en havnivåstigning på én meter. Ser vi utover 2100, vil havet stige enda mer. Varmen som er akkumulert i verdenshavene fortsetter å utvide vannmassene og de store innlandsisene på Grønland og i Antarktis vi bruke tid på å stabilisere seg. Modellene viser en havnivåstigning mellom én og tre meter i år 2300.

Flere hetebølger

afp000631851.jpg

Lufttemperaturen vil stige mellom 2,6 og 4,8 grader i et "business as usual"-scenario, og det er overveiende sannsynlig at det blir oftere ekstremt høye temperaturer. Det er svært sannsynlig at frekvensen og varigheten av hetebølger vil øke og de vil føre til økt intensitet og varighet av tørkeepisoder.Afrika, Australia, Middelhavsregionen, deler av Asia og Nord-Amerika vil bli kraftigst berørt. Vannmangel og feilslåtte avlinger blir vanligere. I disse områdene vil varmerekordene vi har opplevd inntil i dag slås nesten hvert år. Vanskeligere kår for befolkningen kan føre til misnøye og sosial ustabilitet.

Tvangssituasjon

Uvær slik det er på Filippinene vil skje oftere. Orkaner vil inntreffe hyppigere og kraftigere. Her ligger også kimen til en verden hvor forskjellene mellom rike fattige land kan bli større. Nederlands ingeniører vil takle havnivåøkningen, mens man i Bangladesh må flytte folk og infrastruktur bort fra dagens kystområder. Optimisten vil håpe at de økende miljøproblemer og gryende sosial misnøye kan bli redningsplanken. Kinesiske ledere ønsker nå å gi sin befolkning renere luft etter fjorårets alvorlige luftforurensninger. Som et resultat dreier man energiforbruket fra kull mot gass og olje. Riktignok utløst av en tvangssituasjon, men et skritt i riktig retning hvis andre følger etter.

Tilbake til FNs klimapanel. Vi må regne med hyppigere og kraftigere regnvær. Det er sannsynlig at større områder blir berørt av monsunen. Selv om monsunvinden antas å svekkes, vil nedbørsmengdene sannsynligvis øke. Monsunsesongen vil forlenges i mange områder. Vi står med andre ord overfor et klimaparadoks hvor vi kan oppleve både mer tørke og mer flom fordi nedbøren som faller, kommer sjeldnere og er mer intens.

Hvem sa "business as usual"?

Relevante artikler

 1. NORGE

  Klimaforskere: Dette vil skje når temperaturen fortsetter å stige. Vi har bare sett begynnelsen.

 2. NORGE

  Det hjelper ikke at verdenshavene har vært høyere før. Her er det du må vite om onsdagens dårlige klimanytt.

 3. VERDEN

  India koker: 453 flere hetebølger i 2018 enn for åtte år siden

 4. DEBATT

  1,5-gradersmålet er en forsikring mot katastrofale konsekvenser

 5. VERDEN

  Ny studie: Om alle følger Kinas, Russlands og Canadas klimapolitikk, vil flere steder på kloden bli ubeboelige

 6. VERDEN

  Forskere: Sibirsk varme «nesten umulig» uten klimaendringer