Meninger

Lime-saken: Hvor er alle pengene blitt av?

  • Inge D. Hanssen
    Inge D. Hanssen
    Rettskommentator
Det var fullt på tiltalebenkene i retten i dag. Tiltalt Sajjad Hussain til venstre med sin advokat og den tiltalte eks-psykiateren Sharok Ezazi (andre fra høyre).

Det blir et av hovedspørsmålene i månedene fremover.

Advokat Mette Yvonne Larsen og aktor Geir Evanger i Lime saken der 13 personer står tiltalt. Saken startet i Oslo Tinghus, onsdag. Saken er beregnet til å ta rundt et halvt år.

Ikke siden Nokas-saken startet i Stavanger tingrett i september 2005 har jeg sett så mange aktører i én og samme rettssal. Det må vel være rundt 50 personer med stort og smått.

Lime-saken i gang i Oslo tingrett:

Les også

Flere tiltalte i Lime-saken bodde hos de fornærmede

Rettsforhandlingene mot Nokas-ranerne ble holdt i en romslig menighetssal på Forus utenfor Stavanger. Det er langt trangere her i sal 828 i Oslo tinghus. 13 tiltalte, 26 forsvarere, tre aktorer pluss noen politietterforskere, samt tre bistandsadvokater og noen tolker er stuet sammen her. I tillegg et større innslag av pressefolk med PC-er, blokker og kameraer.

Rent arealmessig er det ikke mye plass til hver enkelt; en varetektscelle i Oslo fengsel føles nok som en ballsal til sammenligning.

Juridisk vorspiel

Større straffesaker har gjerne et vorspiel, men her er stemningen langt fra festlig. To av forsvarerne, Mette Yvonne Larsen og Victoria Holmen, ville ha fjernet aktor Geir Evanger fordi han «har lagt for dagen en manglende objektivitet som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet».

Av den grunn måtte saken måtte utsettes én dag. Retten avslo begjæringen.

Da saken endelig kom i gang, forsøkte forsvarer Vidar Helgheim seg på prosessuell omkamp. Det er sjelden lurt. Advokaten mente at Evanger har vært for personlig engasjert i saken og at han derfor ikke er objektiv nok.

Ikke overraskende ble også denne begjæringen avvist.

Det kan trygt sies at stemningen ikke er god mellom aktoratet og flere av forsvarerne. Slik er det ofte i starten av større straffesaker. Det bjeffes litt fra begge sider – og så senker roen seg etter hvert som forhandlingene skrider frem.

En bitter frukt

Skal vi tro en av de tiltalte, skjønner han i det hele tatt ikke hvorfor han sitter der han sitter. Ivrige aktorer kommer nok til å gni det inn etter hvert som ukene og månedene går.

Les også:

Les også

Lime-tiltalt: «Har problemer med å se hva som er kriminelt med den beskrivelsen»

Lime-frukten har en bitter smak. Det er mye bitterhet på tiltalebenken også. Lime-kjeden ble etter de tiltaltes oppfatning ikke drevet i strid med et assortert utvalg av paragrafer i straffeloven, ligningsloven, regnskapsloven, bokføringsloven og utlendingsloven som aktorene påstår.

Ingen av de 13 tiltalte erkjenner å ha hatt noe med menneskesmugling å gjøre. Under den flere timer lange opplesningen av tiltalebeslutningen ble det bare på noen få, mindre poster erkjent delvis straffskyld. Det var da vi lurte på om det ble svart feil, for ellers var det bare nei, nei og atter nei i de tiltaltes vokabular.

Penger. Mange penger

Penger er ofte motiv for kriminelle handlinger. Også i denne saken, skal vi tro påtalemyndigheten. I tiltalebeslutningen tas det forbehold om inndragning av tilsammen over hundre millioner kroner fra åtte av de tiltalte.

Hvor er pengene blitt av?

Det blir et av hovedspørsmålene i rettssal 828 i månedene fremover. Her skal folket sitte frem til 1. juli, kanskje enda lenger utover sommeren.

Dommen faller først når høstløvet har falt og de første isrosene viser seg.