Ikke forklar all elendighet i verden med islam. Det holder ikke vann | Uzair Ahmed

Jeg håper vi kan begynne å snakke sammen, muslimer og ikke muslimer, frafallende eller tilfallende, om de reelle årsakene til urettferdighet i de muslimske samfunnene, skriver artikkelforfatter.

Retorikk som «islam er sånn, muslimske samfunn er sånn, muslimer er sånn» og at islam har skylden for det meste her i verden, er meget farlig. Det har historien vist.

Den siste tiden har Aftenposten satt fokus på frafalne muslimer, altså mennesker som har valgt å forlate islam.

Mahammad Rah er én av de frafalne muslimene Aftenposten har skrevet om. Forrige uke skrev han innlegget«Kvinner i mange islamske samfunn er ofte underordnet mannen».

Der ber han folk om å lese koranen og bytte ut ord som vantro og kristne med muslimer.

— Så skal vi se hva samvittigheten sier dere, skriver han.

Denne teksten er et svar på dette innlegget.


Om en person velger å snu ryggen til islam, er det ikke ensbetydende med at vedkommende har blitt mer opplyst eller rasjonell enn de troende muslimer.

Er du ikke muslim lenger, er det helt greit! Jeg respekterer ditt valg.

Fortell meg gjerne om din egen trosoppfatning, eller om noe annet du har mer peiling på, enn å snakke om verdenssituasjonen og forklare all elendigheten med islam som årsak.

En slik forklaring holder ikke vann.

Jeg håper at flere tiår lange diskusjoner om islam og muslimer snart kan heve seg over synsingsnivået og at vi heller kan begynne å snakke sammen, muslimer og ikke muslimer, frafallende eller tilfallende, om de reelle årsakene til urettferdighet i de muslimske samfunnene.

Hva løser det å legge all skyld på islam?

I likhet med Mahamamd Rah er det mange andre islamofober som tror at hvis man bare visker bort islam, eller fjerner islam fra folks hoder og sjel, vil alle problemene løse seg.

UzairAhmed-idCPXaflZN.jpg

En del av problemet er nettopp det å legge all skylden på islam. Hva løser det?Arbeidsledighet, fattigdom, korrupsjon, borgerkriger etc.?

Mohammad Rah svarer «Umm Ibrahim» med et innlegg i Aftenposten datert 27. oktober 2015.

Han skriver: «Vi vet at 1,6 milliarder er svært mange mennesker og derfor debatterer jeg ikke muslimer, men selve fenomenet islam spesifikt tradisjonell islamsk Fiqh (teologi).»

Dette vekket stor interesse hos meg som er opptatt av teologiske og historiske spørsmål, men jeg ble dessverre svært skuffet.

Dette var en gammel anklageliste med lite substans.

Hva løser det å legge all skyld på islam?

Dersom Rah hadde forholdt seg til nettopp islamsk teologi eller tradisjonell islamsk fiqh, ville summen av kronikken hans blitt interessant lesing.

Det er mye som tyder på at Rah ikke klarer å skille mellom tradisjonell fiqh og den praksisen som er farget av korrupte regimers egne maktpolitiske interesser og andre vesentlige sosioøkonomiske forhold.

  • **_Den siste tiden har Aftenposten satt fokus på frafall i islam. Les hovedsaken

!_**

Det finnes mange islamske teologier

Rah kommer med generaliserende utsagn som: «… forfølgelse og undertrykkelse er dessverre en bitter realitet for kritikere, annerledes troende og frafallende i samtlige land som styres etter islamske lover og regler».

Jeg vet ikke om det var Aftenposten eller han selv som valgte overskriften, men denne strider også mot Rahs egen hensikt om å debattere teologien.

Han begynner innlegget med overskriften «Kvinner i mange islamske samfunn er ofte underordnet mannen». Men han gir ingen referanser som beviser at dette er forårsaket av islamsk teologi. I så fall, hvilken teologisk tenkning?

Fordi det ikke finnes bare én islamsk teologi, men flere.

Dette er ikke annerledes fra det vi ser innen kristendom og jødedommen og andre store religioner som har spredd seg over mange land og kulturer gjennom flere hundre års gjensidig påvirkning.

En forskergruppe ved Washington University sammenlignet nylig 208 land i verden og rangerte disse etter islamske verdier.

Resultatene viser ganske klart at land hvor muslimer utgjør majoritet ikke følger islamske verdier, og ikke har islamsk styresett.

Forskning har blant annet blitt omtalt i en artikkel på NRKs hjemmeside, datert 4. juni i fjor.

Land som Norge ble pekt ut som samfunn nærmest et islamsk verdisystem.

Hamzah Ahmed Nordahl-Rajpoot svarer også på Mahammad Rahs innlegg:

Rah flyter på islamofobiske holdninger

Videre skriver Rah: «Det er en typisk del av de islamistiske retorikernes strategier når de kommer til kort i en diskusjon, å forsøke å fremheve andre religioner, eller kulturers, mørke sider».

For det første er analogi noe som ofte blir brukt i vitenskap og i dagligdagse samtaler for å kunne forklare sammenhenger. Men snodig nok antyder Rah at det er en bevisst strategi av islamistiske retorikere.

Likevel benytter han det samme retoriske grepet selv når han feller dom over andres moralske og etiske verdier med utgangspunkt i sitt eget ståsted.

For det andre: Det er ikke slik at jeg og mine medmuslimer verken har en brennende interesse eller et ønske om å fremheve andre religioners eller kulturers mørkesider.

Når Rah kritisererislam ensidig ved å vise til bokstavtro tolkninger, har han selv en mangelfull forståelse av islam og den muslimske verdenen.

Han setter de ekstreme tolkningene opp mot en forherliget og utopisk forståelse av demokrati og sekularisme.

Rah setter de ekstreme tolkningene av islam opp mot en forherliget og utopisk forståelse av demokrati og sekularisme.

Han må derfor tåle at hvem som helst kan be ham om å rette sin oppmerksomhet mot «mørke sider» av andre religioner og kulturer også.

Jeg mener Rah ikke prøver å invitere til eller selv fører en rasjonell debatt om islamsk teologi.

Han prøver å flyte på islamofobiske holdninger som dessverre har eksistert i Europa i flere hundre år.

Han viser til bokstavtro og snevre tolkninger av noen regler og normer for å rette oppmerksomheten mot den overfladiske og negative forståelsen av islam som vestlige medier er fulle av.

Les også dette innlegget, skrevet av tre muslimske kvinner:

Det er ren synsing

Jeg respekter valget hans om å forlate islam og sympatiserer sterkt med han og andre som har opplevd forfølgelse og undertrykkelse grunnet deres tros— og livssynsvalg.

Det jeg ikke kan være enig med Rah i er at han forklarer kvinneundertrykkelsen i muslimske land kun med islam.

I tillegg legger han ukritisk til grunn at samfunn der muslimer er i majoritet er islamske. Dermed forsterker han skylden mot islam for urett i disse samfunnene.

Dette gjør han uten kontekst og uten å ta hensyn til andre forklaringsfaktorer som kolonihistorie, skjev maktfordeling, politisk opportunisme, korrupsjon og ekstern innflytelse.

Heller ikke kulturelle, geopolitiske, sosioøkonomiske og strukturelle faktorer har noen mening for Rah.

Derfor mener jeg at hans kronikk ikke danner et godt grunnlag for en produktiv diskusjon, men forblir enda et forsøk på å svartmale islamsk teologi.

Generaliseringer og stereotypifiseringer får negative konsekvenser for muslimer allerede.

Dette kan du gjerne gjøre i likhet med mange andre islamofober, men dette er verken en akademisk eller en historisk riktig tilnærming som vil falle innunder en vitenskapelig analyse. Dette er ren synsing.

Og du forblir i mine øyne som en av mange islam-synsere i Norge uten grunnleggende kunnskap og viljen til å vise ydmykhet for omfattende vitenskap som islamsk teologi er.

Stortingsrepresentant Abid Raja: Muslimske hjem og land er fysisk forlatt. Nå er det på tide å ta den mentale reisen verdimessig også:

En meget farlig tankegang

Hatangrep på muslimer over hele Europa er et økende problem. Generaliseringer og stereotypifiseringer får negative konsekvenser allerede.

Retorikk som «islam er sånn, muslimske samfunn er sånn, muslimer er sånn» og at islam har skylden for det meste her i verden, er meget farlig.

Historien har vist at den type tankegang ofte får fatale konsekvenser for minoritetsgrupper som omtales i negative vendinger i tiår etter tiår.

De aller fleste muslimske land har ikke et islamsk styresett. Det finnes mange meninger om hva et islamsk styresystem er.

Islamsk teologi og verdier må være rammen og gjennomsyre den politiske kulturen for at en stat kan defineres som en islamsk stat. De er det ikke mange av i verden.

Hvilken plass islamske verdier får i styre og stell er forskjellig fra samfunn til samfunn. Du kan se disse forskjellene ved å ta en nærmere titt på land som Iran, Malaysia, Saudi Arabia, Pakistan, Indonesia, Tunisia og Bangladesh. Noen av dem har islamsk styresett, andre har det ikke.

Legg ikke all skylden på religionen islam.

Avslutningsvis vil jeg invitere Rah og hans meningsfeller til å strebe etter å forstå at det alltid finnes flere teologiske posisjoner, tolkninger samt dogmatiske tankesett i vår mangfoldige verden. Det gjelder både islam, andre religioner og ismer.

Vennligst ta hensyn til historiske fakta og politiske faktorer neste gang du skal forklare årsakene til problemene i muslimske samfunn.

Legg ikke all skylden på religionen islam.

Jeg er med på å kritisere tolkninger som bryter med universale menneskerettigheter og islamsk humanitetslære, men ikke en politisk korrekt sverting av islam som en religion.

Vil du lese mer om debatten om de frafalne muslimene i Norge? Her har vi plukket ut tre gode saker.

Her kan du lese den første saken i serien:

Muslimske «Umm Ibrahim» (20) reagerer på saken over:

Frafalne Mahammad Rah svarer «Umm Ibrahim» (20).

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.