Meninger

Åtte spørsmål til Munchmuseet | Dag Solhjell

 • Dag Solhjell

Lambda vant konkurransen om det nye Munchmuseet. Artikkelforfatteren stiler en rekke spørsmål om bygningens egnethet. Ill: Juan Herreros Arkitekter/

Får vi nå det best tenkelige museumsbygg, slik Byrådet lovet?

Dag Solhjell

Helt siden Lambda vant konkurransen om det nye Munchmuseet, er det fra ulike faglige hold påpekt en rekke alvorlige svakheter ved Lambda som museumsbygg. Med sin taushet om de påpekte svakhetene, går Munchmuseets fagpersonale god for bygningens egnethet. Jeg stiller derfor følgende spørsmål:Går dere god for:

 • at Lambda med sine 12 etasjers tårnløsning er så godt egnet for Munch-museets virksomhet at det forsvarer de merkostnader i bygging og drift som den dårlige arealutnyttelsen resulterer i?
 • at løsningen der publikum skal transporteres mellom utstillingsrommene med 16 rulletrapper med en kapasitet på 50.000 mennesker i timen, er en økonomisk og formidlingsfaglig god løsning for et normalt besøk på 2000 personer pr. dag, og at publikum ikke vil høre rumling fra rulletrappene?
 • at Lambda er særlig godt egnet for besøkende som kommer i grupper, for skoleklasser og for bevegelseshemmede?
 • at finansieringen av den museale virksomheten ikke vil bli truet av Lambdas høye bygningsavhengige driftskostnader?
 • at Munchmuseet i Lambda får minst like gode løsninger som det nye Nasjonalmuseet på områder som publikums orienteringsmuligheter, deres bevegelser mellom og gjennom utstillingene, omvisninger, pedagogisk virksomhet og annen formidling?
 • at de store utstillingsrommene er godt egnet for rasjonell montering og demontering av vekslende utstillinger med ulike krav til deres scenografi, og at fordeling av utstillingsrommene på syv etasjer er gunstig?
 • at løsningen med separate klimasluser inn til hvert utstillingsrom fra den dynamiske sonen med rulletrapper er klimamessig gunstig for kunstverkene?
 • at alle museumsfaglige kvalitetskrav er ivaretatt gjennom hele planprosessen, slik at vi nå får det best tenkelige museumsbygg for Munchmuseet – slik Byrådet har lovet?
  Si din mening og få med deg de viktigste og beste debattene — følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Her er flere artikler om nytt Munchmuseum i Bjørvika:

 1. Les også

  Vil ikke ha omkamp om Lambda

 2. Les også

  Munchmuseet har satt publikumsrekord og passert 250.000 besøkende

 3. Les også

  Dropp Lambda, sier Frp og Rødt.Ikke snakk om, svarer byrådet.

 4. Les også

  Bystyret i Oslo kan ikke garantere at Lambda blir bygget

 5. Les også

  Det nye Munch-museet vil lønne seg for Oslo | Stein Olav Henrichsen

Les mer om

 1. Oslo
 2. Lambda

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Lambda, det nye Munchmuseet i Bjørvika, er utmerket.

 2. KULTUR

  Utsetter åpningen av nye Munchmuseet

 3. OSLOBY

  Lambdajuryen ville ha Sukkerbiten urørt

 4. KULTUR

  Oslo kommune saksøkes av utbyggeren av det nye Munchmuseet

 5. DEBATT

  Lambda blir ikke bare et Munch-museum: «Lureriet har hittil gått bra»

 6. KULTUR

  Slik foreslår de å pynte Lambda-fasaden