Kjør nettdebatt!

Kathrine Aspaas svarer leserne våre.

Les innlegget Kathrine Aspaas skrev på torsdag: Debattens kloakk


Delta i debatten om nettdebatten!

Takk til alle som deltar konstruktivt i debatten om nettdebatten. Dere bidrar til å gjøre den bedre.Det har kommet mange innlegg. Naturlig nok har jeg blitt oppfordret til å delta i debatten, og dette er mitt svar. Det finnes definitivt god debatt på nettet. Norske redaktører må likevel ta ansvaret i den grad drittslenging, mobbing og drapstrusler finner veien til debattene deres. Skjebnens ironi ville det slik at samme dag som kommentaren "Debattens kloakk" sto på trykk, hadde jeg enorm glede av diverse nettdebatter rundt Telenor og utmeldingen av Nix.Disse debattene ga meg gode innspill, analyser og temperatur, og jeg valgte å se bort fra innlegg av typen "fuck Telenor!".

Sabotører

Debatten om debatten har gode debattanter.Jeg tror at debattanten Henrik Akselsen har rett i at nettdebattene "fungerer som et teleskop inn i ekstreme menneskers argumentasjon og tankebaner". Han er også inne på noe når han sier at majoriteten av dem som deltar, virkelig er interessert i en ordentlig meningsutveksling, mens de relativt få ekstreme oversvømmer nettdiskusjoner med ulike alias.Disse opererer mer eller mindre bevisst som debatt-sabotører, og lykkes bare i den grad de blir tatt på alvor av sine meddebattanter.

Ikke knebling

Mitt anliggende er ikke å kneble debattene på nett, slik enkelte av debattantene her synes å tro. Jeg forsøker bare å reise problemet rundt sjikane, verbal vold og lovbrudd i debattene. Jeg mener fortsatt at norske redaktører springer for lett fra ansvaret for "sine" debattarenaer. Det er en fryd å lese gode nettdebatter. Det er mye å lære av dem. De kan være festlige og befriende ærlige.Hovedregelen må likevel være — på nett, som på papir, som på skjermen, som ved middagsbordet: Ta saken og ikke dama.