Meninger

Når helseparadigmer faller

 • Anna Tostrup Worsley

God helse er en balansekunst, mener innleggsforfatteren. Foto: Anna Tostrup Worsley.

Hvorfor blir noen pasienter så sinte når man diskuterer sammenhengen mellom kropp og sinn?

Friske folk blir ofte overrasket overfrustrasjonen det vekker hvis de tar opp temaet psyke og soma i møte med noen som er kronisk syk, eller fortellerat «hvordan du tenker påvirker helsa». Du risikerer å få en kald skulder ibeste fall, eller en rea l utskjelling hvis du har uflaks. Diskusjonen ikjølvannet av kronikken

Les også

Det udelte mennesket

som ble publisert i Aftenposteni går gir en pekepinn om hvilke følelser som settes i sving av dette temaet,men at det trengs fire doktorgradsutdannede kronikkforfattere for å våge åhevde at kropp og sinn henger sammen er i seg selv ganske parodisk.

Les også

Diagnostisert.no

Debatten om «psykisk» eller «fysisk»sykdomsårsak har den siste tiden vært preget av den nye ME-studien fraHaukeland Sykehus, som antyder biomedisinske markører for en sykdom som til nåhar vært behandlet som en psykosomatisk stresslidelse. Men diskusjonen angårlangt fler enn de ME-syke. I det litt større bildet er denne diskusjonen del aven historisk omveltning, kanskje sågar et medisinsk paradigmeskifte, som kommertil å forandre hvordan vi ser på helse og sykdom i vår del av verden.

Strid

Ingen omveltning skjer uten strid, og i møtetmellom det biomedisinske og det biopsykososiale paradigmet er det mangeenkeltskjebner som påvirkes. Et eksempel på dette er nakkeslengskade, som ogsåble aktualisert av en kontroversiell studie tidligere i høst.

Det skapte en del overskrifter og ivrige utropda psykolog Arnstein Mykletun i oktober publiserte en studie der han mener åbevise at angst og depresjon er årsak til, ikke virkning av, nakkeslengskade.At Mykletun og de andre forfatterne bak studien hadde blandet sammen begrepenewhiplash og nakkeskade, ikke tok hensyn til internasjonale kriterier fordiagnostisering og bygget hele studien på selvrapporterte tall fra en annenhelseundersøkelse, er noe forskere får diskutere, men hvilke konsekvenser det får er interessant for flere enn dem.

For slike budskap er lett salgbare, oguansett hvor svak studien er, så sprer ordet seg som ild i tørt gress.

Selvvalgt?

I sinargumentasjon rundt studien gikk Mykletun langt i å hevde at nakkeslengskade eren selvvalgt sykdom. Han stiller segdermed i rekken av fagpersoner som i møte med et vanskelig symptombilde velgerå mistenkeliggjøre pasienten, istedetfor å forsøke å forstå og behandlelidelsen.

På bakgrunn av 69 personer av 37.792 som i1985 svarte i et spørreskjema at de hadde hatt angst eller depresjon, og 11 årsenere svarte at de har vært utsatt for en whiplash, kunne Myktun nå fortelle heleverden at nakkeslengskader er psykisk betinget. Det er vitenskapelig bevist.

«Detvar det vi visste, de bare simulerer, hele gjengen!»sier alle de som helst vil slippe å forholde seg til de biomedisinskuforklarlige symptomene. De nakkeskadde som ingen helt har visst hva de skalgjøre med, får vite fra fjern og nær at nå er det jaggumeg på tide å ta segsammen, og vips! så har den frustrerte fastlegen fått ny norsk forskning iryggen når han istedetfor å henvise til videre utredning og behandling,foreslår at pasienten skal oppsøke en psykolog, og deretter toer sine hender.

Denpsykiske forklaringsmodellen brukes som begrunnelse til at pasienten ikke fårtilgang til medisinsk behandling.

Underrapportering

Og hva spiller det for rolle at vi i Norgefortsetter å underrapportere nakkeskader, og ser bort fra de internasjonaltgodkjente diagnosekriteriene fra Verdens Helseorganisasjon som Stortingetratifiserte på nittitallet som en del av ICD-10? Nå har jo en gjeng med flinke forskerefunnet ut at senskader ved nakkesleng bare er psykisk, så da behøver vel ikke dissepasientene noe medisinsk behandlingstilbud?

Forsikringsselskapenesukker sikkert lettet, og samtidigsynker noen titalls tusener norske nakkeskadde enda lenger ned påprioriteringslisten i helsevesenet.

Ikke rik av å være syk

Enliten oppdatering til de som ennå ikke vet det: Man blir ikke rik av å være syki Norge.Hvis du tror at du kan tjene penger på åsimulere en nakkeslengskade her til lands, har du antageligvis sett for mangeamerikanske B-filmer. Vi har et velferdsapparat som fungerer bra, og ethelsevesen som stort sett er gratis, dermed har du ikke krav på storeøkonomiske erstatninger med mindre du er konsertpianist med en særdeles dyrprivatforsikring.

Det er du selv og din nærmeste familie som lider økonomisktap hvis du blir alvorlig syk eller skadet for livet.

Og der ligger kanskje noe av forklaringen tilhvorfor slike budskap er så populære? Det er en skremmende tanke å innse attragedien kan slå til når som helst, hvor som helst. Vi som i stor grad er etsekulært folk liker ikke å føle oss så maktesløse og små, og slik kanpsykosomatikken og populærpsykologien tilby en lindrende utvei. Ved å pekefingeren på den syke, slipper vi den skumle tanken at «det kan også skje meg». Daer det kanskje greit å generalisere om titusenvis av nakkeskadde på bakgrunn av69 svar av 37.792 i en spørreundersøkelse fra 1985, eller fortelle ME syke atde trenger å tenke anderledes for å bli friske.

Selv er jeg en av kronikerne som er ivrigtilhenger av en helhetlig tilnærming, og mener at det er viktig både å tenkepositivt og å ta ansvar for å vedlikeholde sin egen mentale og fysiske helse.

Atkropp og sinn henger sammen er det mest naturlige i verden, og jeg velger å troat det nye medisinske paradigmet som er i anmarsj kommer til å gi pasientenstørre mulighet til å påvirke egen helse, og dermed kan være et viktig verktøyfor å senke både statlige og private helseutgifter.

Lukkede dører

Men dessverre er virkeligheten i det norske helsevesenet slik at detbiopsykososiale medisinske paradigmet enn så lenge bare leder til lukkededører, og når Mykletuns type forskning og tilhørende synspunkter brukes for ånedprioritere de allerede ubehandlede og rettsløse pasientene, blir jeg sværtbetenkt.

Relevante artikler

 1. NORGE

  Stor studie: Cannabis som medisin bedrer ikke psykiske lidelser

 2. KOMMENTAR

  Linnéa Myhre: Å være innestengt med sin verste venn – enten det er alkoholen, maten eller seg selv, uten mulighet for å rømme, kan velte alt.

 3. DEBATT

  Også behandling hos psykolog kan gi bivirkninger

 4. KRONIKK

  Lytt til dem som er blitt friske | 46 medlemmer i Recovery Norge

 5. KOMMENTAR

  Frykten som skaper tabuet: At depresjon er et tegn på svakhet | Hadia Tajik

 6. DEBATT

  Nå kan en app behandle fobier | Aksel Inge Sinding og Michelle Jensen