Meninger

Den tragiske ulykken på Kebnekaise

 • Leder

Det er mulig at vi aldri får vite hva som forårsaket det tragiske havariet.

NOK EN GANG har en omfattende militærøvelse i Norge kostet menneskeliv. 14 land deltar i øvelsen Cold Response . Når den avsluttes onsdag, har den omfattet 16 000 soldater. Fem av dem skal aldri komme hjem til sine kjære.

Fredag ettermiddag mistet fem dyktige offiserer livet, da Hercules-maskinen de fløy ble smadres mot fjellveggen. 1500 meter oppe i Kebnekaises fjellmassiver.

VI VIL HELST tenke at ulykker som dette ikke skal kunne skje. Mannskapet var topptrent og topp skolert. Hercules-maskiner av typen C-130 J er blant de tryggeste flytyper som finnes, og dette flyet var det aller nyeste flyet Luftforsvaret hadde. Flyet deltok i øvelsen Cold Response, og planen var at maskinen skulle angripes, i en konstruert luftkrig mellom Evenes og Kiruna. Men flyet forsvant før noe angrep fant sted.

FORSVARET OMTALER ulykken som et mysterium, og det er mulig at vi aldri får vite hva som forårsaket det tragiske havariet. Ved en ulykke som dette er det stor risiko for at ferdskriveren blir så ødelagt at det er umulig å rekonstruere flyvningen.

Uansett er det viktig at Forsvaret fortsetter den åpne holdningen vi har sett demonstrert siden flyet forsvant fredag. Det innebærer at man uoppfordret offentliggjør enhver relevant informasjon som måtte komme frem hva som skjedde de siste minuttene før ulykken skjedde. Selv om flyet altså deltok i en internasjonal militær øvelse.

ÅSTEDET FOR ulykken gjør dypt inntrykk, og minner oss om at mennesket fremdeles er underlagt naturkreftene. Til tross for de ekstreme forholdene på åstedet, har letemannskapene med imponerende mot og styrke har letemannskapene trosset forholdene. Med fare for egne liv har de finkjemmet fjellmassivene på toppen av Kebnekaise.

Redningsaksjonen ble avsluttet da levninger etter mennesker ble funnet i fjellet, vel to døgn etter at flyet forsvant. Tiden fra flyet forsvant og til de savnede ble erklært omkommet, var lang. Men uten letemannskapenes store innsats ville den vært enda lenger.

DET ER IKKE BARE i krigshandlinger man kan gi sitt liv for Norge. Truls Audun Ørpen, Siw Robertsen, Bjørn Yngvar Haug, Steinar Utne og Ståle Garberg omkom mens de skjøttet sitt arbeid. Oppgaven de hadde påtatt seg var å beskytte Norge, og ulykken fant sted mens de øvde på dette oppdraget. Derfor står et helt land i gjeld til dem.

Relevante artikler

 1. POLITIKK
  Publisert:

  Rapport: Hercules-fly gjorde unnamanøver 10 sekunder fra fjell

 2. NORGE
  Publisert:

  Storøvelsen Cold Response avblåst med umiddelbar virkning

 3. VERDEN
  Publisert:

  Japansk F-35-jagerfly er forsvunnet

 4. NORGE
  Publisert:

  Slett ikke alt gikk bra. Slik gikk Trident Juncture – oppsummert i syv punkter.

 5. VERDEN
  Publisert:

  Han overlevde flystyrten i Colombia. Minst 71 mistet livet.

 6. VERDEN
  Publisert:

  Flystyrten i Svartehavet var neppe terror