Helsesista, helsepersonelloven gjelder også for deg! | Andresen og Stene

Vi opplever deler av virksomheten til Tale Krohn Engvik (Helsesista) som uforsvarlig, skriver helsesykepleierne Wenche Andresen og Marit Stene. Her er Engvik avbildet under klimabrølet foran Stortinget i august.

Helsesista kaller følgerne sine for «ungdommene mine» og «barna mine». Vi etterspør etisk refleksjon omkring en slik måte å bygge relasjon på.

15. november kunne vi lese i Aftenposten at fagfolk er kritiske til Tale Krohn Engvik (Helsesista). Som helsesykepleiere ønsker vi en debatt velkommen. Vi vet enkelte kan oppfatte oss som misunnelige og lite innovative når vi stiller kritiske spørsmål omkring virksomheten til en populær og prisbelønnet person, men vi opplever deler av virksomheten som uforsvarlig.

Dette gjelder særlig mangelen på dokumentasjon etter helsepersonelloven, og at det deles sensitive personopplysninger på usikrede digitale plattformer.

Les også

Les også: «Helsesista»: – Ungdommer blir kasteballer i et uoversiktlig byråkrati

Wenche Andresen, helsesykepleier og Marit Stene, helsesykepleier.

Fag- eller privatperson?

Ifølge Krohn Engvik er ikke Helsesista en offentlig helsetjeneste, men en privat virksomhet. Hva er så denne virksomheten? Hun markedsfører seg på sin hjemmeside som hele Norges helsesøster på Snapchat, hun har mottatt en rekke priser for sitt arbeid som helsesykepleier på sosiale medier og har selv uttalt at hun er både fagperson og privatperson på Snapchat.

Vi oppfatter også at ungdom som følger henne og henvender seg til henne tror at de er i kontakt med en helsesykepleier. Vi mener derfor at virksomheten fremstår som en privat helsetjeneste. Helsepersonelloven gjelder all yrkesutøvelse der man opptrer i kraft av å være helsepersonell, uavhengig av om man arbeider offentlig eller privat. Ifølge helsepersonellovens paragraf 39 skal alle som yter helse- og omsorgstjenester både fysisk og digitalt, registrere opplysninger.

Hva med dokumentasjonsplikt?

Helsesista mottar henvendelser med betroelser om blant annet vold, overgrep og selvmordstanker. Som helsesykepleiere møter vi mange ungdommer med bekymringer og spørsmål knyttet til disse temaene. Vi møter dem på skolen, hjemme hos dem og på alternative arenaer. Uavhengig av arena, og uavhengig av om vi gir veiledning, generelle eller spesifikke råd, plikter vi å journalføre våre samtaler.

Gjelder ikke dokumentasjonsplikten når en privat helsetjeneste chatter med en ungdom med selvmordstanker på en digital plattform? Er det opp til den enkelte å definere om en yter helsehjelp eller ei? Hvilke muligheter finnes for å etterprøve hvilken hjelp Helsesista gir over Snapchat?

Er chattene lagret? Og i så fall hvor? Blir de lagret på Helsesistas datamaskin oppbevart i egen stue eller på smarttelefonen vi stadig ser henne med i hånden?

Dersom helsepersonellovens krav om taushetsplikt og vern om personopplysninger ikke gjelder for Helsesistas virksomhet, er de som betror seg til henne klar over dette?

Tale Maria Krohn Engvik fikk prisen årets sterke mening under VIXEN Influencer Awards 2017 på Grand hotell i Oslo.

Skal ikke være unges nærmeste

Helsesista har fått mange tilhengere blant ungdom. Hun snakker ofte om temaer som berører, og hun har en direkte og personlig stil. Som helsesykepleiere er vi ikke redde for å være personlige når det kan være med på å bygge tillit og redusere avstand. Samtidig vokter vi oss for å bli private.

Når Helsesista omtaler og snakker til følgerne, kaller hun dem «ungdommene mine» og «barna mine». Hun forteller dem at hun er glad hun ikke har en kjæreste som tvinger henne til å se TV på fredagskvelden, og at hun har jobbet hele julen når andre har stengt. Hun forteller også at hun både har jobbet uten lønn og brukt opp sparepenger for å være Helsesista.

Vi etterspør etisk refleksjon omkring en slik måte å bygge relasjon på.Kan det være uheldig overfor sårbare ungdommer med en lengsel etter tilhørighet?

Vi er som helsesykepleiere bevisste på ikke å forlede ungdom til å tro at vi står dem nærmere enn vi faktisk gjør. Vi skal ikke være deres viktigste og nærmeste. Vi skal bidra til at de oppdager mennesker i eget nettverk de kan søke støtte hos. Mennesker som kan være der over tid.

Bør unngå reposting

Helsesykepleiere forsøker å bevisstgjøre ungdom omkring hva de deler på digitale plattformer som Snapchat, siden dette ikke er en sikker kanal for sensitive opplysninger. Vi synes det er betenkelig at Helsesista reposter bilder sendt via Snapchat. Hvordan sikres det at personen som er avbildet faktisk er den samme som avsenderen? Kan gutten på bildet med påskriften «hva er gæli med kviser?» være et offer for en spøk fra kompiser?

Og hvordan kan Helsesista vite at reposten av et såkalt «happy moment» der avsenderen formidler at det er viktig å sette pris på små ting, ikke kan ha uheldige konsekvenser for avsenderen? I Helsedirektoratets nasjonale faglige råd for helsestasjons- og skolehelsetjenesten anbefales det å unngå å publisere ungdommenes historier og bilder, selv i anonym form.

Hvem får svar?

På Instagram reposter Helsesista et innlegg fra en mor som forteller at hennes datter lot være å ta sitt eget liv fordi Helsesista svarte datteren på en melding via Snapchat. Formidler hun ikke da et budskap om at hun er en som kan hjelpe? Vi møter ungdom i skolehelsetjenesten som har forsøkt å nå henne via Snapchat, men som ikke har fått respons. Hvordan foregår utvelgelsen av hvem som får svar? Og hvordan oppleves det for alle dem som ikke få svar?

Som helsesykepleiere ønsker vi, som et supplement, å møte ungdom på en digital plattform. Helsemyndighetene jobber derfor med utvikling av en digital helsetjeneste. Men vi må ha tålmodighet. Vi må vente til en digital plattform er tilstrekkelig utarbeidet og kvalitetssikret.

Les også

Les Helsesistas svarinnlegg: Min jobb er å bedrive helseinformasjon, og jeg tar den på alvor | Tale Krohn Engvik


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter