Meninger

Embetsmannens ansvar

 • Henning Bergersen

Vi trenger en ny riksantikvar - nå.

Les også

Fortjener honnør, ikke kritikk

Les også

Kulturminner skal brukes

Les også

- Riksantikvar Jørn Holme må gå

I Aftenposten 24. juli hevdes det at kritikken av Riksantikvaren bør ramme enkeltsaker som er dårlig håndtert av direktoratet og ikke direktoratsjef Jørn Holme selv. Over år har håndteringen av disse enkeltsakene undergravet kulturminnevernet. Er ikke direktoratsjefen ansvarlig? Skal saksbehandlerne kritiseres? Skal de ansatte eller sjefen være målet for kritikken?

Direktoratsjefen er ene og alene ansvarlig overfor statsråden for direktoratets handlinger.

Selv har riksantikvar Holme unngått offentlig debatt om embetsførselen sin og sendt andre ut for seg. Han har stått på for å identifisere embetet med egen person, men gjemmer seg med mindre han kan uttrykke seg i kontrollerte omgivelser som nå i Aftenposten.

Riksantikvar Jørn Holme er direkte ansvarlig overfor miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) for Riksantikvarens vernepraksis. Det totale resultat av vernesakene direktoratet håndterer er målestokken for Holmes embetsførsel. Hvordan er det da mulig å stykke opp Holmes embetsførsel i enkeltsaker uten å tåkelegge ansvaret i saken?

Skal Riksantikvarens saksbehandling forbedres, må embetsmannens embetsførsel endres. Ansvaret plasseres der det hører hjemme. Derfor trenger vi en ny riksantikvar nå.

Relevante artikler

 1. MENINGER

  Drømmen om livet

 2. MENINGER

  En uskjønn etterlysning

 3. MENINGER

  EU sett med norske øyne

 4. MENINGER

  Sentraliser skaperkraften!

 5. MENINGER

  Den hviskende samfunnsskaperen

 6. MENINGER

  - Noe av det mest interessante jeg har lest fra politisk hold på lenge