Meninger

Elin Ørjasæter: Det er ikke diskriminering å mene at ingen over 70 bør ha rett til fast jobb

  • Elin Ørjasæter

Alle mennesker blir jo eldre bare de lever lenge nok.

Har eldre lavere analytisk kapasitet enn yngre? IAftenposten 9. desember gjenga jeg tall fra PIAAC-undersøkelsen, en «Pisa for voksne» som viser nettopp det. Jeg brukte tallene for å argumentere for at aldersgrensen i arbeidslivet bør være lav, ikke høy slik arbeidsminister Robert Eriksson nå går inn for. Det har gitt mange motinnlegg.

Jeg har selvfølgelig aldri ment at alle eldre er analytisk svakere enn alle yngre. Blant 5000 er det slik at de mellom 30 og 35 samlet sett er analytisk sterkest, deretter faller nivået. Mange eldre er altså smartere enn gjennomsnittet blant 30–35 åringer, men samlet sett skårer de yngre best.

07032011153214.jpg

Forskerne Reidar J. Mykletun, Trude Furunes og Per Erik Solemskriver 12.12 at 70-åringer er mer ulike innbyrdes enn 20-åringer. De fortsetter: «Noen 70-åringer er helt arbeidsudyktige. (…) Samtidig ser vi at andre 70-åringer er på høyden av sin yrkeskarrière, og presterer bedre enn noen gang.» Aldring skjer i så ulikt tempo at bare et fåtall vil «treffe» på aldersgrensen i forhold til sin egen aldringsprosess. Det er et godt poeng.Det store spørsmålet er da om absolutte aldersgrenser er hensiktsmessig eller ei, og om de i så fall bør settes lavt (62) eller høyt (75). Jeg mener aldersgrensen bør settes lavt, slik at eldre fortsetter å jobbe etter fylte 62 dersom de fungerer.

Bør jobbe hvis de er etterspurt

Mitt anliggende er generasjonskontrakten. En fast stilling er et ubetinget gode. Med rett til full pensjon mener jeg eldre bør avstå fra samtidig rett til fast ansettelse. Eldre bør jobbe i den grad de er etterspurt, nettopp fordi eldre er så ulike og fordi de faktisk, i motsetning til yngre har en trygg alternativ inntekt, nemlig pensjon.

Så noen ord om begrepet «eldrediskriminering». Ordet diskriminering betyr forskjellsbehandling av en bestemt gruppe – for eksempel innvandrere eller homofile. Diskriminering er uakseptabelt. Men eldre er ikke en slik bestemt gruppe:

Alle mennesker blir jo eldre bare de lever lenge nok.

Det er derfor ikke diskriminering å mene at ingen over 70 bør ha rett til fast jobb, like lite som det er diskriminering å si at ingen under 16 bør ha krav på å gå på voksenkino.

Ved å bruke diskrimineringsbegrepet eller å hevde at debatt fører til «stigmatisering» (Robert Salomon i Dagsnytt atten 10. desember) forutsetter man at de mellom 60 og 70 er en svak gruppe. Det er de ikke. De er både innbyrdes ulike og dessuten den trolig mest økonomisk privilegerte generasjon noensinne.

Både nevnte Mykletun, Furunes og Solem (som ikke ble trykket men som finnes på nett) og statsråd Robert Eriksson ga meg saklige motinnlegg.Robert Salomon og Christoffer Aargaard Terjesen derimot, kalte mitt innlegg «en voldsom smørje» og harselerte så over mitt intellekt ved å hevde at Dunning Kruger-effekten hadde rammet meg spesielt.

De har ikke tatt meg i noen faktiske feil. Som forskere tillater de seg likevel fremstille meg som fullstendig inkompetent, fordi jeg har valgt å bruke andre datakilder enn dem de selv foretrekker. Handler dette kanskje mer om politikk enn om kunnskap? Forskere som går politikernes ærend bør være mer ærlige om sitt anliggende.

Dette var drøyt

Førsteprisen i personangrep går likevel til Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri, i innlegg av 12. desember.Aftenposten beklaget så at «feil versjon» var blitt trykket og ga Wyller igjen spalteplass 13. desember med «riktig versjon». Aftenposten belønner professoren med ekstraomgang fordi det første innlegget, trykket dagen før, var for drøyt.

Ja, det var drøyt.

Å bli diagnostisert offentlig, av en som gjorde det nettopp i kraft av sin autoritet som medisinsk professor, var spesielt.

Aftenposten har ved sin pussige redigering lært oss en lekse: De som argumenterer saklig får ikke plass i papiravisen. Rå personangrep derimot, får plass, og det i en helt annen grad når de eldre skal forsvares enn i andre saker.

Min erfaring er at selv innvandringsdebatt er rene søndagsskolen sammenlignet med eldredebatt.

At 68-generasjonens talsmenn slår så hardt og stygt fra seg er virkelig et tankekors.

Twitter: @orjas

Hjemmeside: orjas.no

Les også:

Nyhetssak:

Les også

Eriksson vil heve aldersgrensen til 75 år

Aftenpostens leder:

Les også

Aldersgrensen bør heves skrittvis

Ikke gå glipp av debattene — følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Arbeidsliv
  2. Eldre