Meninger

Vi lærere trenger hjelp!

  • Marthe Reffhaug
afp000811920-y9eGnbbNgs.jpg

Jeg elsker jobben min, men jeg hadde elsket den mer dersom jeg hadde hatt større forutsetninger for å løse alle utfordringene jeg møter på. Til det trengs flere voksenpersoner i skolen.

Etter overveldende respons på mitt forrige innlegg,

Les også

«Jeg tror jeg hadde vært en bedre lærer uten mastergrad»

, har jeg diskutert og reflektert over saken med mange parter, og kommet frem til at jobben jeg gjør kan gjøres bedre sammen med andre.

Marthe Berg Reffhaug, lærer

Jeg har en 100 prosent stilling som lærer på en ungdomsskole. Jeg underviser i norsk, sal & scene og har lese— og skriveopplæring med enkeltelever.

En super jobb

Jeg har en super jobb, der jeg får jobbe med de fagene jeg liker aller best. Jeg får lage fagplaner, individuelle opplæringsplaner, gjennomføre undervisning, kartlegge elever, rapportere, dokumentere, sørge for vurderingssituasjoner og sørge for at alle elevene får vurdering selv om de ikke møter.

Jeg får være sammen med over hundre individuelle 15-åringer hver uke.

Jeg får høre om kjærlighetssorger, foreldrekonflikter, utilstrekkelighet, klespress, faglig press, pengepress, mobbing, krangling og drittslenging.

Jeg får jobbe med hatske ytringer på sosiale medier, forsøke å stanse deling av stygge bilder på snapchat og andre digitale apper jeg ikke vet hvordan fungerer. Jeg får lære elevene at det ikke er lov til å kalle hverandre «hore» eller si «hold kjeft».

Jeg får høre om fyll, narkotika, overgrep og fysisk vold.

Skal se hver enkelt elev

Jeg får lære elevene at de må rydde opp etter seg, koste gulvet og respektere de som vasker på skolen. Jeg får snakke med kollegaer og foreldre om dette flere ganger i uka.

Og midt oppi alt dette skal jeg gjøre det aller, aller viktigste: Jeg skal se hver enkelt elev, hver eneste dag.

Jeg elsker jobben min, men jeg hadde elsket den mer dersom jeg hadde hatt større forutsetninger for å løse alle utfordringene jeg møter på. Jeg er godt rustet til å ta tak i de faglige, men jeg er ikke godt rustet til å ta tak i alle de sosiale utfordringene som det forventes at jeg skal jobbe med. Jeg trenger hjelp.

Dersom en undervisningssituasjon skal bli vellykket, må eleven være åpen og klar for læring. Om det har vært krangling i friminuttet, vil ikke det vi jobber med i norskfaget nå eleven, fordi eleven ikke er mottakelig for å lære fag.

Opptatt av å finne seg selv

Mange 15-åringer er ofte pålogget andre kanaler enn den faglige. De er opptatt av å finne seg selv i seg selv, finne seg selv i en gruppe, og finne seg selv i møtet med et samfunn de er i ferd med å tre inn i.

I mitt daglige virke må jeg derfor stadig stoppe opp og tenke: Hva er viktigst? Å la elevene oppklare en misforståelse fra friminuttet, og dermed utvikle sine evner til å si unnskyld og akseptere egne feil, eller å analysere retoriske tekster? Å gi trøst og omsorg til en elev som sliter seg gjennom foreldrenes skilsmisse, eller å undervise i determinativer? Å møte foreldrene til en elev som er i ferd med å falle ut av skolen, eller å ha stasjonsundervisning om ættesagaene?

Jeg skulle ønske jeg kunne klare alt, men tiden og min kunnskap om sosialt arbeid og ungdomspsykologi strekker ikke til.

Vi må ta innover oss at det faglige kun er en liten del av hva lærere må jobbe med.

Vi er nødt til å endre hvordan vi tenker om skolen, for å skape den beste skolen for de elevene vi møter i dag.

Vi trenger flere voksne

Vi må ha nok voksenpersoner til å følge opp hver enkelt elev på en tilstrekkelig og helhetlig måte.

Vi trenger vernepleiere, helsesøstre og sosionomer. Vi trenger flere sosialarbeidere inn i skolen, og vi trenger større lærertetthet. Det er ingen tvil om at mindre klasser med færre elever vil gi alle lærere større mulighet til å følge opp elevene faglig, sosialt og personlig på en helt annen måte enn vi får til i dag. Det vil gi muligheter for å gi alle elever tilrettelagt undervisning, og på den måten jevne ut de faglige forskjellene mellom elevene.

På lik linje med alle andre lærere jeg kjenner, er mitt mål å bli en super lærer. For å få til det trenger vi hjelp!

Les også:

Les også

  1. «Mastergraden i seg sjølv er ikkje viktig, men innsikta den gjev er uvurderleg»

  2. «Mastergrad er med på å styrke lærerkompetansen»

  3. Norske lærere føler de ikke klarer å motivere elevene

Les mer om

  1. Undervisning