Meninger

Sigbjørn har rett

  • Jan Arild Snoen
    Jan Arild Snoen
    Spaltist
Jan Arild Snoen er i likhet med Sigbjørn Johnsen (Ap) imot enda sterkere skattefavorisering av det å kjøpe og eie egen bolig.

En økning i BSU-fradraget er ikke god politikk.

I samarbeidsavtalen med Venstre og KrF varsler den nye regjeringen at ordningen for boligsparing skal bli bedre. Det går mot økt skattefradrag og høyere maksimalt sparebeløp i spareordningen for dem mellom 17 og 34 år, BSU. De rødgrønne med avtroppende finansminister Sigbjørn Johnsen i spissen har tidligere avvist dette.

Det er ikke vanskelig å være enig i målet: Å gjøre det lettere for unge mennesker å komme seg inn i boligmarkedet. Men enda sterkere skattefavorisering av det å kjøpe og eie egen bolig angriper problemet fra feil kant.

Jan Arild Snoen

Solberg og Jensen burde konsentrere seg om å fjerne noen av de mange fordyrende kravene og reguleringene som har kommet til de senere år, og andre tiltak for redusere kostnadene ved å bygge boliger.

Passende beløp fra pappa

Slike særskilte skattefradrag gir trolig liten ekstra sparing. De som kan, flytter isteden penger fra andre spareformer, eller de får pappa til å sette inn et passende beløp. Og de som tjener lite eller ikke har foreldre med ledige midler, klarer ikke å utnytte ordningen. Derfor er det mindre enn en tredel av dem i målgruppen som faktisk sparer i BSU i et gitt år.

Les også

- Det er klart at man skal tukte den man elsker

I den grad ordningen faktisk virker, øker den kjøpekraften til noen av dem som er ute etter ny bolig. Det bidrar til å presse prisene opp. Noe av gevinsten går dermed til dem som allerede er veletablert. Situasjonen blir enda litt verre for dem som er utenfor og ikke har spart ekstra.Når et skattefradrag som dette utvides, får staten mindre penger i kassen. Det betyr at andre skatter må være høyere enn de ellers kunne ha vært. For oss på høyresiden er det en naturlig impuls å støtte alt som kan redusere skattene. Men hvilke skattelettelser er det verdt å prioritere?

denne regjeringen må gi skattelettelser til alle grupper, ikke bare til dem som sitter godt i det.

Noen lettelser gjør økonomien mer effektiv, til glede for de fleste av oss, men også for statskassen, som dermed får tilbake noe av den lettelsen som er gitt. Vi vet at høye skatter på siste tjente krone reduserer motivasjonen til å jobbe. Dette gjelder ikke bare de som betaler toppskatt, men også mange som tjener dårlig, siden en ekstra tjent krone kan føre til reduserte behovsprøvde ytelser. Vi vet at formueskatten, særlig fordi nesten bare Norge har en slik, er skadelig for norsk næringsliv og dermed den produksjonen vi skal leve av.

Bare smuler igjen

Skattelettelser dreier seg ikke bare om samfunnsøkonomisk effektivitet, men også om rettferdighet. Mitt syn på rettferdig fordeling er ikke det samme som venstresidens. Men denne regjeringen må gi skattelettelser til alle grupper, ikke bare til dem som sitter godt i det. Derfor må lettelser som først og fremst kommer den siste gruppen til gode, balanseres med økning i bunnfradraget. Den svenske borgerlige regjeringen har tatt solid i her, og knyttet lettelsen til arbeidsinntekt.

Dersom vi skal ta alvorlig det som ble sagt før valget, er jeg redd det blir bare smuler igjen til bunnfradraget, og en for stor del av skattelettelsene vil dreie seg om formueskatten og arveavgiften. En økning i BSU-fradraget drar i samme retning.

Det er ikke god politikk. Det er heller ikke bra for regjeringens profil.

 

Twitter.com/@jasnoen