Meninger

GPS gir livskvalitet

 • Tone Øderud
 • Randi E. Reinertsen
 • Dag Ausen

Alternativet til GPS-brikker kan være låste dører.

Aftenposten frykter i sin leder 25. januar at GPS for mennesker med demens skal "bøte på mangelen på personale som kan følge eldre på tur". Nei, teknologi gir ingen varm hånd å holde i på spaserturer, men hensikten med å ta i bruk GPS er heller ikke å erstatte menneskelig omsorg eller personalet i pleie— og omsorgstjenesten.

Målet er å gi personer med demens økt livskvalitet, trygghet og frihet til selv å velge når de ønsker å gå ut, uavhengig av om familie, venner eller ansatte i pleie- og omsorgssektoren har anledning til å bli med. Mange ønsker å gå tur alene, og pårørende kan ha behov for å utføre sine daglige gjøremål uten å bekymre seg for at deres kjære blir borte.

Medisinering

Alternativet til bruk av GPS kan være låste dører eller medisinering. Hvert år er det nær tusen leteaksjoner etter personer med demens. Bruk av teknologi kan sannsynligvis redusere antall leteaksjoner. Dette er en av grunnene til at prosjektet Trygge Spor, et samarbeid mellom SINTEF og de fem kommunene Drammen, Bærum, Trondheim, Bjugn og Åfjord, har utviklet kunnskap om bruk av GPS i demensomsorgen.

Deltagerne i prosjektet opplevde at bruk av GPS bidrar til økt trygghet, selvstendighet og livskvalitet, og det ble oppfattet som fravær av tvang og ikke som overvåking. Dette gjelder både for hjemmeboende og personer som bor på institusjon. Aftenposten frykter at GPS-informasjon skal "brukes til noen andre formål enn å øke brukerens livskvalitet". Fare for misbruk vil alltid være til stede, men vi anser risikoen som lav i forhold til mulig nytte. Vår erfaring fra prosjektet er at pleie- og omsorgstjenesten preges av høy faglig kompetanse og etisk bevissthet. Utvikling av tydelige prosedyrer og retningslinjer, som skal sikre forsvarlig bruk og forankring hos de ansatte, blir sterkt fokusert.

Ikke alle personer med demens vil ha nytte av GPS, eksempelvis de som ikke er trafikksikre. De som kan ha nytte av GPS er blant annet personer med orienteringsproblemer som gjerne vil ut og gå ut, men ikke gjør det fordi de er redde for å gå seg bort, eller fordi omsorgspersoner frykter at dette skal skje – og holder dem igjen.

Kartlegge behov

Forutsetningen for bruk av GPS er at det gjennomføres en grundig kartlegging for å avklare individuelle behov og vurdere etiske utfordringer. Faktorer som brukers interesser, aktiviteter og helse, boforhold, pårørendes ressurser og ønsker må vurderes. I Trygge Spor så vi at kommunene i stor grad involverer pårørende og tar hensyn til helheten når de vurderer hvem som bør få tilbud om GPS. Erfaringer fra prosjektet viser at etiske problemstillinger og retten til privatliv ble ivaretatt på en god måte.

Ny teknologi brukt på nye områder kan innebære risiko og gi uforutsette hendelser. Vi må lære hvordan vi kan tilpasse teknologien og tjenestene til hver enkelt bruker, redusere falsk trygghet og unngå uønskede hendelser. Vi må ikke være så redde for teknologien at vi ikke tør å ta den i bruk på nye områder som kan gi stor gevinst både for brukerne og samfunnet.

Relevante artikler

 1. MENINGER

  Den hviskende samfunnsskaperen

 2. MENINGER

  Tilbaketogets triumf

 3. MENINGER

  I et speil, langs en linje

 4. MENINGER

  - Noe av det mest interessante jeg har lest fra politisk hold på lenge

 5. MENINGER

  Bli sosial, forsker!

 6. MENINGER

  Hvordan stå opp for egen reiseregning