Meninger

Begeistringen er stor hos arkitektene

 • Niels Marius Askimole Gustavseneinar Hagemarne Henriksenknut Hjeltnescarl-viggo Hølmebakkjan Olav Jensenalessandra Kosberglars Lantosvein Lundtarald Lundevallreiulf Ramstadbørre Skodvinkjetil T. Thorsenhåkon Vigsnæs

Det er ikke tvil om at tomten i Bjørvika gir den aller beste beliggenheten Norge kan tilby vår viktigste kunstsamling, skriver arkitektene. Foto: HA_MM_PUBLIC ISLAND: Herreros Arquitectos

Da Lambda seiret i den prestisjefylte arkitektkonkurransen var begeistringen og respekten der med det samme, men den har ikke kommet godt fram i den offentlige debatten.

Ien kronikk i Aftenposten 09.12.2011 av Ina Blom og Mari Lending fremmer de toprofessorene «en ny entusiasme for Lambda». Som utøvende arkitekter vil vi ogsågjerne gi utrykk for vår entusiasme for dette prosjektet.

Norges fineste tomt

DaLambda seiret i den prestisjefylte arkitektkonkurransenvar begeistringenog respekten der med det samme,men den har ikke kommet godt fram i denoffentlige debatten. Slik er det dessverre ofte i vårt fagmiljø og det beklagervi. Men vi er mange som nå ønsker å uttrykke begeistringen.

Les også

Hvor kommer den manglende entusiasmen for Lambda fra?

Etnytt Munch-museum vil ligge på Norges fineste tomt og haenuslåeligtilgjengelighet for alle. Det er ikke tvil om at tomten iBjørvika gir den aller beste beliggenhetenNorge kan tilbyvårviktigste kunstsamling. Siste ukers Munch-suksess i Paris minner oss om atdette erNorges viktigste attraksjon overhodet. Tomten liggervedlandets største kollektivknutepunkt med tog, buss, trikk og t-bane iumiddelbar nærhet. Sågodt som alle som ankommer Oslo by kommer til OsloS. Herfra er det bare en kort spasertur langs operabygningen til det nyeMunch-museet. Tomtenog Lambda-bygningen som er foreslått har en enestående mulighet til å formidleMunchs kunst. Museet er et vertikalt museum med pauserom i hver etasje somvender ut mot fjordlandskapet. Desto høyere man kommer, jo større blir utsynetmot dette landskapet. I Munch-sammenheng blir dette særlig relevant: I nestenalle Munchs bilder spiller landskapet en viktig rolle, ikke minst Oslosbølgende fjordlandskap med øyer, strandlinjer og åsene omkring.

Pauserom med utsikt

Lambdaer organisert slik at manføres inn i utstillingsrommenefravestvendte pauserom i hver etasje. Hvor godt det kan bli, etter etkonsentrert møte med bildene, å sitte ned i engod stol og bare lainntrykkene smelte sammen med utsikten til himmelen, byen og fjorden! Detkrever stor konsentrasjon,ja ofte også en stor innsatsfor å trengeinn i en kunstners verden og verker. Man blir fortsliten. Ingen pauseromi noe museum i hele verden kan måle seg med det Lambda kan tilby. I hvert fallikke når det handler om Munchs kunst ogdens utgangspunkt.

Detteer en offentlig bygning, åpen og tilgjengelig for alle. Det er svært få stedervi«vanlige folk» kan komme opp i bygninger med utsikt over byenog fjorden. Vi huskerhvilken begeistring operataket skapte. Fra de hvite«svabergene» kunne publikum seen enestående kvalitet ved byen sin -Bjørvika, Akershus, Ekebergsåsen... alt ble liksom nytt og annerledes når manopplevde det herfra. Lambda er plassert lenger ut i sjøkanten og man kommeradskillig høyere. Bare pauserommene vil bli en suksess!

Operabygningenog Lambda kler hverandre godt. Det lavevidstrakte «marmorberget» og dethøyreiste «glasstårnet» fører en spennende samtalemedhverandre. To offentlige bygninger medsvært høy arkitektonisk kvalitetvil sette et viktig preg på hele Bjørvika. De er som et uadskillelig par, derden ene gir et anerkjennende nikk til den andre.

Ifagmiljøet har også Lambda fått mange anerkjennende nikk. Nå forstår vi atdette må uttrykkes tydeligere: Begeistringen er stor hos arkitektene!

 1. Les også

  – Japanerne tar bedre vare på Munch enn Oslo kommune

 2. Les også

  Våpenhvile om Munch

 3. Les også

  Oslos - arkitektenes mareritt

 4. Les også

  Vi har gjort nok ugagn nå

 5. Les også

  Bygg i Bjørvika!