Meninger

Bygdøyfergene seiler uten offentlig støtte

  • Kristian Qvigstad

Kristian Qvigstad Båtservice Bygdøyfergene_doc6p5pcndig133rl4pzy.jpg Foto: PRIVAT

Direktørene for museene på Bygdøy etterlyser i Aftenposten 31. mars utvidet båtforbindelse til Bygdøy, og at billettsystemet igjen tilknyttes Ruter #. Ønskene er forståelige, men ville bli svært dyre for kommunen. Jeg tillater meg å kommentere debattinnlegget, selv om de er stilet byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg.

Museenes ønsker, slik de er formulert, ville kreve investering på ca. 100 millioner kroner i nytt materiell og årlige driftsutgifter på minst 50 millioner kroner. Grunnen til de høye kostnadene er krav til universell utforming, som kreves ved utlysing av kommunale kollektivruter.

I dag frakter vi 400.000 passasjerer mellom Rådhuset og Bygdøy på privat basis uten tilskudd fra kommunen. Debattantenes forslag om miljøvennlige, elektriske ferger besvares med at fergenes årlige utslipp tilsvarer årlige utslipp fra 30 personbiler.

95 prosent av fergepassasjerene er i dag turister som besøker museene på Bygdøy.

Vi har derfor valgt å droppe morgen— og kveldsavgangene, og å seile desto flere avganger i museenes åpningstider. Antallet avganger er utvidet hvert år siden 2000, og antallet passasjerer har økt fra 291.000 til over 400.000. I år seiler vi dessuten for første gang siden 1950 i syv måneder, og med to ferger hele sesongen, altså 20 minutters rute i stedet for 40 minutters rute, som vi gjorde i lavsesong før.

Ulempen for byens befolkning som var vant til å kunne benytte Ruters billetter på Bygdøyfergen beklager vi, men disse utgjør altså bare ca 5 prosent av våre reisende. For å kompensere for ulempen, tilbyr vi årskort for kr. 250 for voksne og kr. 125 for barn. Skoleklasser og barnehager seiler gratis, og reisen er inkludert hvis man kjøper Oslopass.