Meninger

Freud viste stor interesse for traumer

 • Lars Weiseth
 • Steinar Lorentzen

Freud utviklet og omformet sine teorier gjennom mer enn 50 års arbeid, og det er nå mer enn 75 år siden han døde, skriver artikkelforfatterne. SIGMUND FREUD MUSEUM

Det tyder på en viss levedyktighet, når Freuds teorier stadig diskuteres 100 år etter hans død.

Nok en gang gyver professor Einar Kringlen løs på Freud og psykoanalysen.

Freud utviklet og omformet sine teorier gjennom mer enn 50 års arbeid, og det er nå mer enn 75 år siden han døde. Det er få forskere forunt å få sine teorier diskutert mer enn 100 år etter at de ble formulert; det skulle vel antyde en viss levedyktighet?

En følge av dette er at psykoanalysen har gitt opphav eller bidrag til en rekke av de behandlingsformer som brukes i det psykiske helsevern: miljøterapi, familieterapi, gruppe— og individuell terapi, i kort- og lang-tids versjoner.

Psykoanalytisk teori ble akseptert

Kringlen antyder at Freud ikke la noen vekt på seksuelt misbruk som årsak til psykiske problemer, fordi han lanserte teorien om ødipuskomplekset.

Faktum er at Freud gjennom hele sitt liv viste stor interesse for psykiske traumer. Det samme kan ikke sies om mange av hans samtidige.

Det ble da også den psykodynamiske forståelse av de mange tusener tilfeller av granatsjokk i skyttergravene i Den første verdenskrig som førte til at psykoanalytisk teori ble akseptert innen den akademiske psykiatri.

Kringlen ber om et eksempel på at kontrollerte studier har endret psykoanalytisk teori. Dette kunne han lett ha spurt lederen av forskergruppen på Vinderen om, hvor han selv holder til. De har i flere år har drevet internasjonalt anerkjent forskning på dette området.

Krever gjentatte undersøkelser

Det finnes, som han selv antyder, en del resultatforskning etter hvert, men Kringlen vet selvfølgelig at det skal mer enn noen få arbeider til for å sannsynliggjøre en teoris anvendbarhet. Kunnskapsbygging innen et fag krever stadig gjentatte undersøkelser, men også at det brukes en rekke forskjellige vitenskapsteoretiske tilnærminger.

En vedvarende og opplyst diskusjon om også disse grunnleggende teorier om menneskesinnet er nyttig og fruktbar både med tanke på alle de pasientene som opp gjennom årene er hjulpet av metoden, samt alle fagfolkene innen feltet som har psykoanalytisk teori som bakteppe i sitt arbeid.

For øvrig kan man undre seg over Kringlens kritikk av psykoanalysen. Leser man hans egen lærebok i psykiatri, vil man finne rikelig med psykoanalytiske forklaringsmodeller i en del av de gjengitte sykehistoriene, og under avsnittet «utvikling og vekst» er til og med ødipuskomplekset beskrevet!

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

 1. Les også

  Uviten om psykoanalyse

 2. Les også

  Uviten: Farvel Freud

Les mer om

 1. Psykiatri
 2. Psykologi

Relevante artikler

 1. A-MAGASINET

  Mens andre velger Gullrekka på TV, står disse i kø for å høre om psykoanalyse i en kjeller

 2. DEBATT

  På min arbeidsplass stiller vi oss daglig spørsmålet: Var tvangen nødvendig? | Anonym

 3. KULTUR

  – Etisk problem å offentliggjøre Hamsun-journalene

 4. KULTUR

  Finn Skårderud: Selvfølelsen vår er til salgs

 5. KULTUR

  Orhan Pamuk skriver om begjær, sjalusi, svik, mord og kvinner med rødt hår

 6. KRONIKK

  Våre lovgivere har begått et svik mot de sykeste og deres pårørende. Sviket fullbyrdes 1. september.