Meninger

Sliter med forskningen

  • Knut Olav Åmås
    debatt- og kronikkredaktør
Forskningsminister Tora Aasland. Foto: Scanpix

Vi har en regjering som fortsatt ikke får til forskningspolitikken – og som ikke liker private penger.

FØRST NOEN ord om det statlige kulturbudsjettet for 2012. Det er egentlig kjedelig lesning. Det er nemlig preget av forsiktig og forutsigbar videreføring av igangsatte satsinger. Norge må likevel sies å være et svært privilegert offentlig kulturland. I flere andre europeiske land kuttes de offentlige kulturbudsjettene kraftig og merkbart.

Ikke slik i Norge. De solide statlige satsingene fortsetter jevnt og trutt. Det er faktisk større grunn til å være bekymret for de to tunge kommunale kulturoppgavene, kulturskoler og folkebiblioteker. Her mangler Regjeringen og kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) kraftfulle sentrale virkemidler for å få fart på de mangelfulle lokale investeringene.

Adskillig mer spennende nyheter er å finne i forskningsbudsjettet for 2012. Jeg har funnet tre negative og én positiv:

1.

Mest beklagelig er det at Regjeringen etter et tiår nå legger ned den såkalte gaveforsterkningsordningen som Høyres Kristin Clemet i sin tid innførte. Hver gang private personer eller institusjoner har gitt 3millioner kroner eller mer til forskning, har staten supplert med 25prosent i tillegg. Dette er en av ytterst få satsinger på privat finansiering som supplement til den massive og monolittiske offentlige som overhodet har fått eksistere i den rødgrønne regjeringens tid. Nå blir dette beskjedne incentivet for å utløse alternativ finansiering utradert, etter å ha bidratt til å plusse 320millioner offentlige kroner på de 1,3milliarder som er gitt av private bare siden 2006. Reverseringen illustrerer Ap og SVs sterke skepsis til å spre beslutningsmakt og bevilgninger i forskning og kultur.

2.

Det nest største problemet i forskningsbudsjettet er den kraftige økningen i kontingenten for å være med i EUs attraktive og nettverksskapende forskningsprogrammer. Hele 1,4milliarder kroner betaler Norge inn – og greier bare å hente halvparten tilbake i form av tilskudd til prosjekter. 240millioner kroner ekstra sendes ut av landet i 2012 bare for å være med i EU-forskningen. Det er mer enn den styrkede satsingen på frie midler.

3.

Nedleggelsen av Forskningsfondet på 80milliarder kroner som pr.år har tilført forskningen nærmere 3milliarder, fører til større uforutsigbarhet. Det skaper en viss bekymring for nye hvileskjær, som SV jo har praktisert tidligere.

4.

Mest gledelig i SVs Tora Aaslands forskningsbudsjett er ytterligere 100millioner i økt støtte til forskerinitierte, frie prosjekter, uavhengig av de store programmene. Denne betydelige økningen vil utløse 100millioner til fra universitetene. Det styrker den frie idéskapingen i norsk forskning.

twitter.com/KnutOlavAmas