Uforsvarlig av NRK

  • Leder

Det vakte stor oppmerksomhet, og var av vesentlig offentlig interesse, da NRK før jul meldte at det var uenighet i psykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon om hvilken uttalelse kommisjonen skulle gi om rapporten fra de sakkyndige Torgeir Husby og Synne Sørheim.

I forgårs kom det frem i Oslo tingrett at NRK hadde fått opplysningene fra en uavsluttet telefonsamtale med lederen i Den rettsmedisinske kommisjon, Tarjei Rygnestad. Tilsynelatende uten at Rygnestad var klar over det, var hans mobiltelefon åpen i nesten 54 minutter under et lukket møte i kommisjonen.

En journalist som kommer over så viktige opplysninger som det her er snakk om, legger dem ikke uten videre til side selv om de er kommet frem på en ukonvensjonell måte. Men det er uforsvarlig av en redaksjon å offentliggjøre slike opplysninger uten at den som har vært uforvarende kilde, blir orientert, og får anledning til å kommentere opplysningene. Den muligheten fikk ikke i Rygnestad, og det har NRK beklaget.

Likevel etterlater saken spørsmål om NRKs presseetiske rutiner er gode nok. At det gikk to måneder før programdirektør Per Arne Kalbakk ble orientert om hvordan opplysningene var kommet frem, og at han heller ikke da fant grunn til å orientere Rygnestad, er forunderlig

Medier er, og skal være, kritiske til andre aktører i det offentlige rom. Da er det ekstra viktig at vi selv bruker tillitvekkende arbeidsmetoder. Det har NRK ikke gjort i dette tilfellet.