Meninger

Vanskelige minnesmerker

 • Lotte Sandberg

Det er et demokratisk problem at rike mennesker kan bestemme hvordan våre fellesrom skal se ut, mener Lotte Sandberg.

La meg først understreke det grusomme og touchy vedterrorangrepet 22. juli, og hele 56 norske kommuners tap av en eller flereinnbyggere.

Det er gripende at en giver (som insisterer på anonymitet)ønsker å skjenke minnesmerker til disse kommunene, og har valgt seg kunstnerNico Widerberg til å utføre disse. Det er all grunn til å tro at kunstneren erbåde «ydmyk» og «rørt» av dette vanskelige oppdraget, ogdet må understrekes at dette ikke er et utfall mot ham.

Det er dessuten flott at velstående privatpersoner bruker avsine penger til kunst, ja det er faktisk ønskelig at de som sitter med storeformuer er villige til å satse ennå mer

Lotte Sandberg Ukjent/Aftenposten

enn de gjør i dag.

Gavesystemet

Med fare for å røre ved et åpent sår, knytter det seg ofteproblemer til gaver, ikke minst de med sterke føringer. Er det et demokratiskproblem at rike mennesker får påvirke det offentlige rom i utstrakt grad?

Sosiologen Marcel Mauss (1872-1950) tematisertegavesystemets sosiale implikasjoner i sitt hovedverk Gaven . Franskmannenrefererte til stammesamfunns gaveutvekslinger under konflikt, der den som gaflest gaver ble krigens vinner. Det ligger makt i å gi, konkluderte Mauss: Merenn å være «fri», krever gaver gjenytelse for at ikke mottageren skalhavne i en uverdig posisjon overfor giver, og det oppstår forpliktelser ogbånd mellom partene: Gaveutveksling bidrar til at mottager stifter en diffus,kanskje ubevisst gjeld til giver. Ja, gaver er trolig i sterkere grad knyttettil sine givere, hvor anonyme de enn vil være, og mindre til gavmildhet enn manliker å tro.

Vi er imidlertid opplært til å takke pent for gaver. Ogsånår velstående skjenker offentligheten noe, oppleves giveren som sværtsjenerøs. Men det skal være frivillighet og glede knyttet til gaver, ikketvang og problemer. Erfaringer viser at kunstdonasjoner innebærer storeøkonomiske forpliktelser i form av blant annet vedlikehold. Det er som kjentmorsommere å initiere noe nytt enn å ivareta noe eksisterende.

Vårt demokratiske system innebærer at offentligheten har etkompetent og profesjonelt mottagerapparat som vi kan stole på, som handler påvegne av oss alle, og som gir hver gave en faglig vurdering.

Så hardt det enn høres ut, innebærer dette at gavmildegivere må kunne tåle både «nei takk» og «ja takk».

Utakknemlighet

Den anonyme privatpersonen (skulle det ikke bli mer åpenhetetter 22. juli?) har bedt Kommunenes Sentralforbund om å formidle tilbudet tilde 56 involverte kommunene. De kommunene som hittil har tatt i motminnesmerket, har dessverre ikke nedsatt sakkyndige komiteer, styringsgrupper.Kommunenes myndigheter har et forvaltningsansvar over det offentlige rom, ogprivatpersoner – uansett hvor rike og sjenerøse de måtte være – skal ikkebestemme over fellsrommet. Det som allerede gjelder for arkitektur, bør også gjeldefor minnesmerker.

I Norge som ellers i den vestlige verden er overskuddet avkunst stort og de velstående giverne mange. For offentlige myndigheter så velsom museumsledere og andre, må det være vanskelig å vurdere og kanskje avslåforskjellige donasjonstilbud. Beskyldninger om utakknemlighet sitter løst, ogvi er hverken tjent med at velstående unnlater å gi, eller at offentlighetennekter å ta imot.

Tynnslitt og utydelig til tross, det er ennå en grensemellom det som regnes som privat og det som ansees offentlig. Det er tid for ågå opp denne grensen. I stedet for å la saken ende som «en lang dags ferdmot natt», oppfordres giver så vel som mottagere til å ikke gå på akkordmed vanlige regler for utmykning av offentlige rom.

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Norge er en uforskammet vert. Hvor ble det av gjestfriheten?

 2. KULTUR

  Foreløpig prislapp på 22. juli-minnestedene: 10,2 millioner kroner

 3. DEBATT

  Barnehageloven gjelder for alle barnehager. Også våre.

 4. A-MAGASINET

  Verden rundt utløser minnesmerker konflikter og krangling. Hvorfor er det så vanskelig å sørge i fred?

 5. NORGE

  Kommuneadvokat angrer på anonym blogg

 6. POLITIKK

  Kan myndighetene nekte deg å bevege deg fritt? Vi har sett nærmere på lovverket.