Meninger

Verdens mektigste muslim

 • Kommentator

JORONN SAGEN ENGEN

Han har hverken embete eller menighet. Likevel mener europeiske islameksperter at Yusuf al-Qaradawi er verdens mektigste muslim.

ER HAN EN muslimsk Billy Graham? En predikant og fornyer av islam? Eller er han en mørkemann, en voldsfanatiker og kvinneundertrykker? 84 år gamle Yusuf al-Qaradawi er uansett en arabisk, muslimsk vitenskapsmann med stor autoritet, og i tillegg en begavet kommunikasjonsstrateg, som tidlig forsto hvordan TV og internett fungerer.

Fordi han også er uavhengig, og ikke bundet til et embete eller noe lærested, er han en figur den kristne verden i dag ikke kan skilte med maken til. Norge ble først oppmerksom på ham da han i karikaturstriden først bar ved til bålet, og så var med på å slukke det.

Ifølge boken Global Mufti – The Phenomenon of Yusuf al-Qaradawi er Qaradawi intet mindre enn verdens mektigste muslim. En mufti er en islamsk vitenskapsmann som utsteder fatwaer, og det gjør Qaradawi blant annet som leder av Det europeiske rådet for fatwa og vitenskap (ECFR), samt på sine egne, arabiske nettsider og via nettstedet Islamonline. Over hele verden kan han følges i TV-programmet «sharia og livet» på Al Jazeera. Samtidig er han leder for The International Union of Muslim Scholars. Men han har ingen tilknytning til noe universitet. Og skulle han miste en av sine posisjoner, har han flere andre å støtte seg til.

Bare for Europa.

Det er ingen tvil om at han er mektig. Men hvem er han? I boken, redigert av Bettina Gräf og Jakob Skovgaard-Petersen, viser en rekke forskere frem både mørkemannen og den lyttende modernisten, eller nyislamisten, slik han også defineres. En mann som i Europa – gjennom ECFR – fastslår leveregler som ville ført til revolusjon om de skulle følges i muslimske land.

I Norge er kanskje ECFR mest kjent for foreløpig å ha brukt tre år på ikke å svare på et spørsmål fra Islamsk Råd Norge (IRN), om hvorvidt homofil praksis kvalifiserer til dødsstraff. Det er mye mulig at rådet vil ende opp med et svar som kan tilfredsstille et liberalt Europa. Andre av medlemmene er langt mer liberale enn Qaradawi i spørsmål om kjønn, og flere ønsker en avklaring. Men i stedet for å presse frem et raskt svar fra et splittet råd, bruker man tid på å finne et svar å enes om. Qaradawi har latt seg snu tidligere. Og rådets avgjørelser er bare gyldige i Europa. De europeiske fatwaene er aldri ment å skulle veilede muslimer i Afrika og Asia.

Qaradawisme.

Qaradawi er født i Egypt og utdannet ved Al-Azhar-universitetet, men har bodd i Qatar siden 1961. Det store gjennombruddet opplevde han i 1960, da han ga ut boken The Lawful and the Prohibited in Islam – Det lovlige og det forbudte i islam. Denne gjennomgangen av hvordan man skal forholde seg i en lang rekke av livets forhold, slo gjennom ikke minst fordi den tillot en rekke handlinger som til da hadde vært sett på som forbudte. Det førte til kritikk fra krefter som mente at Qaradawi var altfor liberal. I Global Mufti fortelles at salafibevegelsen, som er svært bokstavtro mot Koranen, omdøpte boken til Det lovlige og det lovlige i islam. Fremdeles oppfatter de mest fundamentale islamistene Qaradawi som snillist, og slåss mot det de kaller qaradawisme.

Den 50 år gamle boken er i stadig bruk, og ligger blant annet som pdf-fil på nettsidene til IRN. Boken er ikke revidert siden den kom ut, og for moderne nordmenn vil den ikke fremstå som spesielt snillistisk. Den vil snarere gi et sjokkartet innblikk i reglene for et perfekt muslimsk dagligliv.

Tvetydig.

I Global Mufti peker enkelte forskere på Qaradawis tvetydighet i spørsmål som frafall fra islam, kjønn og vold. Qaradawi lever fremdeles i en verden der homofil praksis og frafall fra islam skal medføre døden. En verden der kvinner skal utdannes, og ikke skal dekke ansiktet, men fremdeles må finne seg i polygami. Han har offentlig tatt avstand fra terrorangrepene i New York, London, Madrid og Bali, men kaller selvmordsbombere i Israel, Tsjetsjenia og Kashmir for legitime terrorister, siden de forsvarer muslimer som er under angrep. Vinteren 2009 kalte han Holocaust guds straff over jødene.

Mange små reformer.

Ikke alle muslimer applauderer Qaradawi for hans hang til å gi raske, og islamsk «riktige», svar på alle spørsmål. Han vekker glede hos dem som mener at veien videre bør bestå av en lang rekke reformer som hver for seg kan synes små. Men han møtes med skepsis hos dem som ønsker en grunnleggende nytolkning av islam.

I Europa kunne han nok hatt større innflytelse hvis han hadde forstått sekularisme. Der andre muslimske ledere, som stormuftien av Sarajevo, ser med glede på den sekulære staten, ser Qaradawi det sekulære som en fiende.

Men det går sakte fremover. Før levde vi, ifølge ham, i «krigens hus». I dag kaller han Europa «ikke-muslimenes land».

 1. Les også

  Grotesk fra muslimsk leder

 2. Les også

  Muslimsk leder hyller Holocaust

 3. Les også

  Reformerte muslimer

JORONN SAGEN ENGEN

JORONN SAGEN ENGEN

JORONN SAGEN ENGEN

Engen Joronn Sagen

Relevante artikler

 1. MENINGER

  Kritikkens jakt på kvalitet

 2. MENINGER

  Det gode stedet

 3. MENINGER

  Fortid med en fremtid

 4. MENINGER

  Tenke med hjertet

 5. MENINGER

  Det likegyldige jubileet

 6. MENINGER

  Å skaffe nytt publikum