Meninger

Konsert for bare strykere

  • Forf>
  • <forf>kåre Valebrokk <

FETTEREN I FLORIDA. Hattfjelldal er et kaldt og ensomt sted i disse dager. Derfor må det gjøre godt både for ordfører og rådmann å få vite at en rekke skoler i solrike Florida ikke klarer å betale lønn til sine lærere fordi kommunen har gjort samme investering som den de selv satset på.

DET ER IKKE LETT å komme på forsiden i Financial Times. Det er enda vanskeligere å skaffe seg plass i spaltene til The Wall Street Journal, Business Weekly og Neue Züricher Zeitung. Men alt dette har Hattfjelldal, den vesle fjellkommunen med 1600 sjeler ved svenskegrensen lengst sør i Nordland fylke, klart siste uke. Over hele verden gjør avisene et poeng av at et amerikansk pengemarkedsfond kan skape dysterhet og tungsinn i en avkrok av verden som på denne tiden av året sannelig er mørk nok fra før.

Verden over.

Selvfølgelig er det den såkalte Terra-saken som har fått verdenspressen til å fatte interesse for Hattfjelldal. Den har da også vært på forsiden av de fleste norske aviser de siste dagene og også her har kontrasten mellom en av verdens største banker og en av verdens minste kommuner vært et viktig poeng i dekningen. Også jeg ser dette poenget. Men jeg stusser kraftig over at et samlet pressekorps har slått seg sammen med kommunepampene i de fire Nordlands-kommunene om å legge det meste av skylden for misèren på meglere og sjefer i Terra Securities samtidig som ordførere, rådmenn og kommunestyrerepresentanter langt på vei frikjennes for både skyld og ansvar. Mest stusser jeg over ordfører Asgeir Almås i Hattfjelldal. På direkte spørsmål fra VG om hva han synes om at Terra-toppene faktisk bor i hus, har hytter og flust med firehjulstrekkere mens folk i Hattfjelldal bekymrer seg over at vannet blir kaldt i svømmebassengene. Til det svarer den folkevalgte ordføreren: "Jeg blir kvalm når jeg vet at de har tjent dette på å lure mennesker i distrikts-Norge".

Påfallende.

Jeg må innrømme at jeg faktisk følte meg litt skral jeg også da jeg leste svaret. For det Asgeir Almås i realiteten sier, er at finans-gutta fra Oslo burde forstått at ordførere og rådmenn blir dummere og dummere dess lenger bort fra Aker Brygge man kommer og at de derfor har krav på å bli behandlet snillere og med større empati enn ordførere og rådmenn i Asker, Stavanger og Bærum. Det er mulig at ordføreren ikke mener det slik, men det er påfallende hvilken iver han og kollegene i de øvrige tre kommunene legger i å ynkeliggjøre seg selv på Terras bekostning samtidig som de åpenbart også mener at de 78 sparebankene som i sin tid dannet Terra-gruppen må være med og ta ansvaret. Hvilket ansvar kommunene selv fortjener å bære, om noe i det hele tatt, sier de typisk nok lite eller ingenting om.

Terras ansvar.

Nå er jeg den første til å innrømme at Terra Securities har et ansvar for skandalen. Det er og blir kriminelt å selge kompliserte produkter til kjøpere som åpenbart ikke forstår hva de i realiteten kjøper. Det kommer etter det jeg forstår både de to meglerne, toppsjefen og styrelederen i Terra Securities til å måtte svi for. Så det skal jeg la ligge. Men det betyr ikke at ordførere og rådmenn skal bli sittende igjen som uskyldsrene ofre for den store, stygge verden der ute. Tvert imot har de investert sambygdingenes penger i noe de selv måtte vite at de ikke hadde forutsetninger for å forstå og for godt mål har de i tillegg akseptert at ansvaret de lot kommunen påta seg var langt større enn det beskjedne beløpet de skulle betale inn. Når noe er for godt til å være sant, er det fordi det faktisk også er det. Sunn skepsis må man i hvert fall kunne vente seg av en rådmann, som blant annet må ha en viss innsikt i pengesaker for i det hele tatt å bli ansatt. Som kjent stilles ingen slike krav til ordførere.

Burde hatt vett.

La meg med det samme oppklare et par misforståelser. Det skrives stadig, og ordførerne fra nord vil nok gjerne ha det til det, at såkalte hedgefonds er forbudt i Norge. Det er feil. Det er fullt lovlig både å selge og å investere i hedgefonds. Det er å markedsføre dem som er forbudt, på samme måte som det er forbudt å markedsføre reseptfrie medisiner på TV. Paracet selges og kjøpes likevel, så vidt jeg vet med fornuftig resultat for alle parter. For øvrig har en rekke investorer hatt pen suksess med hedgefonds nettopp i de siste turbulente månedene. Men Citibank-investeringen er ikke et hedgefond. Etter alt å dømme er den en såkalt SPV-investering (special purpose vehicle), en type pengemarkedsfond som er laget for risikovillige investorer og slett ikke for norske småkommuner. De kan riktignok gi skyhøy avkastning, men i kraft av sin natur, også bunnløse tap. Det er slike papirer ordfører Asgeir Almås i Hattfjelldal har rotet seg og sine sambygdinger opp i. Burde han virkelig ikke hatt vett til å la være eller i det minste innhentet råd fra utenforstående, slik et hopetall av hans kolleger har gjort? Jeg er ikke i tvil om det.

Som et boliglån.

Slike papirer er kompliserte, sies det. Det er riktig, men i bunn og grunn ikke mer komplisert enn en boliginvestering. Du låner ni millioner kroner, legger til en million av egne penger og kjøper et hus til 10 millioner. Stiger huset 30 prosent i verdi, har du tjent tre millioner på egenkapitalen eller 300 prosent. Synker prisen med tre millioner, har du tapt tre millioner og må i tillegg betale inn tre millioner til banken for at banken skal ha samme sikkerhet. For lånet er fortsatt på ni millioner. I den aktuelle saken har Citibank stanset fondet og krever oppgjør for alle tap som er gjort. Håpet om at verdiene skal stige igjen, er dermed borte. Jeg kunne like godt brukt et kommandittselskap som eksempel. I et slikt selskap betaler du inn en million, men tar samtidig på deg ansvar for eventuelle tap med ytterligere ni millioner. Det kan gå veldig bra, men også ravende galt, et faktum tannleger og andre høytlønte skattevegrere har fått merke kraftig på kroppen. Det er samme type suppe Asgeir Almås og Hattfjelldal nå bakser i. Kan han virkelig helle hele suppebollen over Terra Securities? Ringte overhodet ingen bjeller? Jeg nekter å tro at det er sant.

Kolleger i Florida.

Midt i all denne elendigheten renner det inn en melding på min maskin fra den amerikanske nyhetstjenesten Bloomberg om at flere byer og kommuner i Florida ikke klarer å lønne sine lærere og brannmenn fordi de er nektet penger fra et statlig investeringsfond på 15 milliarder dollars (83 milliarder kroner). Fondet har gått grundig surt etter å ha tapt enorme summer på investeringer av omtrent samme type som Hattfjelldal har deltatt i. Derfor må det gjøre godt for Asgeir Almås og de tre andre ordførerne å vite at de har kolleger i samme båt. Samtidig kan nyheten tjene som en betimelig advarsel til dem som nå vil gi kommunene adgang til å investere gjennom Statens petroleumsfond (som for øvrig er et av de foraktede hedgefonds). For Almås kan det vel også være en trøst at det er fire år til neste kommunevalg. Det gir ham i det minste tid til å skifte ut sin rådmann.Ha en god helg!