Meninger

Byrådspartiene står ikke bak løftene til ideell sektor i praksis | Inger Helene Venås om eldreomsorg

  • Inger Helene Venås
Inga Marte Thorkildsen (SV) utfordres med dette til å være konkret. Kan hun love at de ideelle vil slippe til når kontraktene for drift av Ammerudlunden, Manglerudhjemmet og Uranienborghjemmet går ut? spør artikkelforfatteren.

I skyggen av skatteparadis-spøkelset.

Det nye byrådet i Oslo har bestemt at kommersielle aktører ikke får fornyet kontraktene for å drive sykehjem i Oslo. Nylig ble det klart at Madserud sykehjem blir det første som blir rekommunalisert.

Samme dag omtalte Oslo SV saken på Facebook. Innlegget ble illustrert med et bilde med teksten «Skatteparadis – et annet ord for grådighet».

Spørsmålet er om slik retorikk bidrar til en nyansert debatt om de private sykehjemmene i Oslo?

Av Oslos 48 sykehjem er 15 drevet av kommersielle aktører, mens 13 drives av ideelle.

De ideelle leverer tjenester av høy kvalitet. De er viktig for det samlede helsevesenets evne til å imøtekomme ulike behov.

rtyoi_doc6p8wb32zpb81fpn53zy.jpg

De ideelle har fleksible organisasjoner med flat beslutningsstruktur og mulighet til raskt å sette nye ideer ut i livet. De er ofte raske til å identifisere nye og varierte behov, noe som åpner for innovasjon med et sterkt brukerfokus.

Overskudd til videreutvikling

For Virke er det viktig at ideell sektor ikke blir borte i en «retorisk blodtåke».

Ideelle aktører tar ikke ut overskudd, og alle penger føres tilbake til videreutvikling av tjenester.

Vi er likevel undrende til at eldrebyråden i Oslo ber kommersielle sykehjem bruke overskudd til bemanningsreduksjon. Overskudd kan gi økonomiske «muskler» til å heve kvalitet og utvide tilbud til brukerne.

Partiene omtaler gjerne ideell sektor i positive ordelag, og byrådserklæringen er ikke noe unntak.

Her sies det: «Byrådet vil ta initiativ til et konstruktivt, forutsigbart og langsiktig samarbeid, med frivillige og ideelle aktører i helse— og sosialsektoren.»

Desto mer overraskende var det derfor at byrådspartiene, i motsetning til Høyre og Venstre, ikke støttet et forslag fra KrF i Oslo bystyre 6. april om å la ideelle overta driften av Madserud sykehjem. Dette til tross for at Diakonhjemmet hadde uttalt at de sto klar til å ta over. Hos Diakonhjemmet har de ansatte en tariffavtale tilsvarende den i det offentlige.

Mulighetsrom

At kommunen ikke lot ideelle slippe til ved nettopp denne kontrakten, er ekstra vanskelig å forstå.

Det er ikke tvil om at kommunen ennå har anledning til å forbeholde slike kontrakter til ideelle. Når EUs nye anskaffelsesdirektiv gjennomføres ved ny lov om offentlige anskaffelser, vil handlingsrommet bli noe innsnevret.

Dersom Oslo kommune skulle mene at direktivet allerede står i veien for å tildele Madserud-kontrakten til ideelle, er det ikke riktig. Det er ikke nødvendig at en avtale er signert før nytt regelverk trer i kraft, så lenge konkurransen er igangsatt.

Byrådspartiene sto ikke bak løftene til ideell sektor i praksis, da avgjørelsen om å rekommunalisere Madserud falt i Oslo bystyre.

Inga Marte Thorkildsen (SV) utfordres med dette til å være konkret. Kan hun love at de ideelle vil slippe til når kontraktene for drift av Ammerudlunden, Manglerudhjemmet og Uranienborghjemmet går ut?


På Twitter: @MrsIngerHelene

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Interessert i å lese mer om dette? Her er noen tidligere artikler og debattinnlegg:

Les også

  1. - Nå skal de ta 13 årsverk herfra. Hva tenker de på?

  2. Les brevet fra Elna Irene Hansen (98) til byrådet

  3. Millionkutt ved sykehjem:Men hvem har ansvaret? 

  4. Omsorg blir viktigere enn pensjon

  5. Oslo-byrådet driver en uforståelig kamp mot privat omsorg | Anne Siri Koksrud Bekkelund

  6. Byrådet ble advart om nedbemanningen i fjor

  7. Ideelle står klare til å overta sykehjem

  8. Bystyret har vedtatt å ta over Madserud sykehjem. Det er fortsatt 14 kommersielle igjen.