Meninger

Mot enevelde i Kina | Arne Jon Isachsen

  • Arne Jon Isachsen
    Arne Jon Isachsen
    Professor emeritus, Handelshøyskolen BI
Den kinesiske presidenten, Xi Jinping, på vei for å levere sin avslutningstale til nasjonalforsamlingen som møtes i mars hvert år i Folkets store hall i Beijing. Bildet er tatt med lav lukkerhastighet.

Xi Jinping er blitt keiser på livstid eller i hvert fall landets ubestridte leder utover de tilmålte ti årene den kinesiske grunnloven har gitt partiets ledere etter Mao Zedongs regime.

På slutten av 1950-tallet lanserte Mao Zedong «Det store spranget fremover». Resultatet var hungersnød der millioner av kinesere mistet livet.

For å komme på offensiven etter denne tragedien dro Mao til med kulturrevolusjonen i 1966. Nok en tragedie av ufattelige dimensjoner påført sitt eget folk.

Tidlig på 1980-tallet fikk Deng Xiaoping, som hadde tatt over som Kinas ubestridte leder etter Mao, nedfelt i den kinesiske grunnloven at posisjonen som landets president, skulle begrenses til to perioder, altså ti år. Hendelsene under Mao måtte man ta lærdom av.

I Kina har det vært ryddig maktskifte to ganger, i 2002/2003 og så ti år senere.

Ryddige utskiftninger

Nylig vedtok Kinas nasjonalforsamling som samles et par uker i mars hvert år, at
funksjonstiden for landets president ikke lenger skal begrenses til to perioder. Med ett er Xi Jinping blitt keiser på livstid – eller i hvert fall landets ubestridte leder utover de i utgangspunktet tilmålte to ganger fem år han fikk for fem år siden.

Hvordan kunne Xi gå imot regler og sedvane etablert av Deng Xiaoping på slutten av 1980- tallet, nemlig at ledere i Kina skiftes ut på ryddig vis, slik at maktmisbruk à la det Mao sto for ikke skal vederfares Kina i fremtiden?

Han kunne det fordi han hadde makt til det. I løpet av de vel fem årene siden Xi ble valgt til generalsekretær i Det kinesiske kommunistpartiet, har han befestet sin makt blant annet ved systematisk å ta ut politiske motstandere gjennom en beinhard og vedvarende kamp mot korrupsjon.

Siden oktober 2012 har hele 440 personer på ministernivå og over blitt tatt for korrupsjon. Og også ved å etablere «Leading Groups», der han selv er leder. Disse tar over oppgaver og ansvar som i utgangspunktet hørte under andre enn generalsekretæren i Partiet.

Et opplyst enevelde

En mer solid maktbase har Xi sikret seg ved å ta kraftig grep på det militæret, blant annet ved betydelige utskiftninger av generaler. Det gir rom for tilsetting av nye, med lojalitet til Xi.

Fordelene med et opplyst enevelde er evnen til å treffe beslutninger og kraft til å gjennomføre dem.

Muligheten til at Xi Jinpings «China Dream» kan la seg realisere, der Midtens rike igjen fremstår som et forbilde for andre land, blir større med mer makt til Xi Jinping og med et mer langsiktig perspektiv for utøvelse av denne makten. Det er rasjonale bak det som nå skjer.Om enevoldsherskeren i utgangspunktet er vis og dyktig, rettferdig og elskelig, kan det gå bra en lang stund. Men to problem kan enevoldsherskeren vanskelig fri seg fra:

  • For det første, hvordan sikre at relevante motforestillinger kommer henne eller ham for øret?
  • For det andre, hvordan se til at et ryddig skifte av styring finner sted når man selv «ut or soga går»?

Nettopp disse to problemene var Deng Xiaoping meget opptatt av. Hans svar var klokkeklart: Kollektivt lederskap på toppen og begrenset tid der.


Elisabeth Holvik, Erling Røed Larsen, Helle Stensbak og Arne Jon Isachsen skriver hver uke om økonomi i denne spalten.

Les mer om

  1. Xi Jinping
  2. Kina