Meninger

Feighet i Bergen

  • Lotte Sandberg
Forholdet mellom vern og utvikling er komplisert, skriver Lotte Sandberg.

Kinkig. Nybygg i Bergen bekrefter hvor komplisert forholdet er mellom vern og utvikling.

I Bergen står BIT Teatergarasjen uten lokaler, det gjør også Norges nasjonale dansekompani Carte Blanche . Bergensavisen meldte at daglig leder for teateret, Sven Åge Birkeland, er fornøyd med at det er konkrete planer for et nybygg: «Vi er utrolig glad for at Riksantikvaren så ettertrykkelig slår fast at bakbygningene ikke er del av de fredede kulturminnene foran. Nå er all tvil ryddet vekk,» sier Birkeland 27. oktober.

Det er selvsagt ikke problematisk å støtte BIT Teatergarasjens behov for lokaler, og det er trist at betydningsfulle kulturinstitusjoner står uten lokaler i Norges nest største by. At Bergen har behov for utvikling, er opplagt. Tvilen ligger i både tomtevalget og Riksantikvarens feighet.

Landets eldste trebygninger i by

Bergensavisen opplyser at Riksantikvaren, etter en befaring tidligere i høst, opphevet fredningen av bakgårdsbygningene — mot Hordaland fylkeskommunes anbefalinger og vedtak av 26. juni.

Riksantikvaren hevder at «bakbygningene må forstås som separate byggverk som ikke inngår i den automatiske fredningen», og åpner slik for at deler av bakbygningene rives for å gi plass til et nytt teaterhus.

Det er imidlertid all grunn til å stille spørsmål ved valget av bakgården til fire fredede hovedbygninger ut mot Nøstegaten. Disse utgjør landets eldste trebygninger i by, og overlevde den store bybrannen i 1702.

Morten Ramm Salbu, tidligere leder av Bergen Arkitektforening, har gitt uttrykk for at illustrasjonene laget av Henrik E. Nielsen Arkitektkontor i Oslo, viser et bygg som kan fremstå som en «arkitektonisk voldtekt» av den fredede husrekken foran. Også nåværende leder for Bergen Arkitektforening, Jørgen Grahl-Madsen, uttrykker skepsis til forslaget, og insisterer på bruk av arkitektkonkurranser ved offentlige bygg.

Så kan man undre seg over årsaken til at Riksantikvaren sender ballen i retur til Hordaland fylkeskommune ved fylkeskonservatoren; den mildt tilbakeholdne holdningen er mest av alt egnet til nye runder i Hordaland fylke. På tross av at bakbygningene er noe yngre enn de automatisk fredede hovedbygningene, utgjør de en helhet som skulle være selvsagt for Riksantikvaren å se. Hvorfor ikke skjære igjennom?

Sentralbadet nytt kulturhus

Til tross for at dette foreløpig er en reguleringsplan, og at flere runder påregnes, er det fullt mulig å skimte Bergens bad bak det aktuelle arkitektkontorets illustrasjon av nybygget for BIT Teatergarasjen .

I stedet for at Sentralbadet (tegnet av Halfdan B. Grieg, 1960, ombygget i 1981-85), selges av Bergen kommune, foreslår jeg at byens første svømmehall rehabiliteres og utvikles til byens nye kulturhus - og huser for eksempelvis miljøer rundt teater, dans og film. Slik kan man unngå en kinkig situasjon knyttet til forholdet mellom vern og utvikling.

Les også

  1. - Det finnes ikke et bedre byggemateriale enn tre

  2. Splittet om hotellplaner

  3. Harpiks skal hindre Slottsplassen i å renne bort