Meninger

Mangel på vitenskapelighet

  • Regine Andersen
Regine Andersen 6 (300 dpi)_doc6o7djqgo1ojbs19482k.jpg

Birger Svihus har tatt til orde for industrilandbruk og møtt kraftig motbør.

Kritikken avskriver han i Aftenposten 5. februar som irrelevant. De dramatiske konsekvensene industrilandbruk har hatt for folk, miljø og godefordeling i verden, må ikke hindre oss i å omfavne denne driftsformen, mener han. For her finner han de viktigste virkemidlene for fremtidig landbruk, og bare når vi kan være enige med ham i dette, blir det mulig å diskutere løsninger. Alt annet er uvitenskapelig.

En slik fremstilling vitner om mangelen på vitenskapelighet hos Svihus. Det er nettopp på grunn av de alvorlige konsekvensene av industrilandbruk at så mange forskere har advart mot dette. Det er derfor de har ropt varsku og pekt på andre vitenskapelige tilnærminger. Når Svihus kaller økologiske metoder for ludditiske, avslører han bare hvor lite han vet om dette. Det er kanskje ikke så rart, når dette ikke er hans forskningsfelt. Men når han avskriver alle som mener noe annet enn ham selv som uvitenskapelige, må vi bare undres over hvor det er blitt av den faglige kvalitetssikringen på Norges miljø— og biovitenskapelige universitet.

Økologisk landbruk bygger på omfattende vitenskapelig forskning og er et felt i rivende utvikling. Det representerer et alternativ til industrilandbruk som tar vare på matjorden og økosystemtjenestene for fremtidige generasjoner og en matproduksjon som er mer robust mot klimaendringer. I en tid hvor 33 prosent av matjorden er moderat til alvorlig skadet, klimaet endrer seg og de pollinerende insektene blir stadig færre, har vi ikke råd til å undervurdere dette bidraget.