Meninger

Professor på villspor

  • Harald Stanghelle
    Harald Stanghelle
    Kommentator

Habilitet er blitt et nøkkelord i den moderne samfunnsdebatten. Men i akademiske kretser virker det ikke som om det er spesiell aktpågivenhet når de mest attraktive stillingene fordeles. Når Guri Hjeltnes innstilles til et professorat i journalistikk av sin gode venn og samarbeidspartner Hans Fredrik Dahl, styrkes dette inntrykket.

Sigurd Allerns navn skapte heftig debatt da Universitetet i fjor besatte sin professorstilling i journalistikk. Nå er Handelshøyskolen BI i sluttfasen av arbeidet med å fylle et nyopprettet professorat i samme fag. Da søkerlisten ble forsøkt hemmeligholdt, kom man skjevt ut, men omsider bekreftet man at profilerte kandidater som Guri Hjeltnes og Hans-Wilhelm Steinfeld befant seg der.Nå har bedømmelseskomiteen levert sin innstilling, og skal vi tro fagbladet Journalisten, er Guri Hjeltnes og Douglas Underwood innstilt som henholdsvis nummer en og to.

Ubegripelig

Få mediefolk vil ha innvendinger. Mange av oss mente da også at Hjeltnes og ikke Allern burde fått Universitetets journalistikkprofessorat. Når det som skjer ved Handelshøyskolen BI likevel pirrer interessen, skyldes det den måten Guri Hjeltnes nå kommer til å bli professor.Av forståelige årsaker er nemlig professor Hans Fredrik Dahl valgt som leder for bedømmelseskomiteen. Men av ubegripelige årsaker har han takket ja til det prestisjefylte vervet. Etter den målestokk som brukes utenfor det akademiske miljø, burde Dahl erklært seg inhabil.I over to tiår har Hans Fredrik Dahl og Guri Hjeltnes tilhørt den samme faglige og personlige vennekrets. Så langt tilbake at det er hele 22 år siden de ga ut bok sammen, "Den norske nasjonalsosialismen". En glimrende bok som kom i ny utgave i 1990.

Våpendrager

Bokens tredje forfatter er professor Bernt Hagtvet. Han er Hans Fredrik Dahls trofaste våpendrager når den uvørne historiker plasserer seg selv i virkelig trøbbel. Da Dahl skråsikkert forsvarte nazihistorikeren David Irvings forfalskninger: "Har vi ham nå?", skrev Dagsavisens daværende sjefredaktør Steinar Hansson et flengende angrep på Dahls lefling med nynazistisk historiefremstilling. "Gjørmebryting," var karakteristikken Hagtvet brukte i sitt nokså mislykkede forsøk på å forsvare Dahl mot Hanssons drepende penn.Debatten var viktig — og underholdende. Senere har Hans Fredrik Dahl beklaget sin begeistring for Irving. Men først etter at britisk rett frakjente David Irving all troverdighet som historiker.Det er slett ikke noe usympatisk trekk å forsvare sine venner. Spesielt inntrykk gjør det når saken er håpløs. Slik viste Bernt Hagtvet seg som en virkelig venn. Han er dessuten samboer med Guri Hjeltnes. Da begynner dette å bli interessant, for det er neppe helt uten betydning for en seriøs utdanningsinstitusjon at den nå har "overlatt" til et vennemiljø å finne en BI-professor.

Smålig?

Kanskje visste ikke Handelshøyskolen BI at det eksisterer slike langvarige og nære bånd mellom bedømmelseskomiteens leder og den foretrukne av kandidatene. En annen forklaring kan være at en slik form for inhabilitet ikke betyr så mye for kjente akademikere. Det kan også hende at de impliserte ikke ser at tett medarbeiderskap, årelangt vennskap og personlig samforstand gjør en uskikket til å vurdere hverandre til viktige stillinger av offentlig interesse. Og at et slikt samrøre er dypt krenkende overfor professorkandidater som står utenfor denne indre sirkel.En av sakens mange kuriositeter må være at dette nok er eneste gang Hans-Wilhelm Steinfeld har følt seg utenfor. Og har grunn til det.Så lenge Guri Hjeltnes er udiskutabelt kvalifisert for stillingen, kan det selvsagt virke smålig å pirke borti saker som dette. Men det er usunt når det blant mediefolk og akademikere bare ristes på hodet over samrøret rundt BI-ansettelsen, uten at noen setter ord på uroen.

Professor eller VG?

Nå kan det jo hende at Guri Hjeltnes løser det hele ved å begynne som ny leder for VGs leder- og kommentatoravdeling 1. mars, slik hun har sagt ja til. Hele sitt yrkesliv som journalist og forsker har hun representert det motsatte av den tabloide fremstillingsform. Nettopp derfor kunne det bli spennende å se henne som forsvarer av VGs virkelighetsforståelse.