Meninger

Aftenposten mener: EU vil ha Tyrkia både innenfor og utenfor

  • Lederartiklene Skrives Av Aftenpostens Kommentatorer. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen.
Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har skjerpet betingelsene underveis i forhandlingene med EU.

Sjelden har man sett en forsamling med så mange motstridende interesser som når EU holder toppmøte for å ta stilling til den omfattende avtalen som er forhandlet frem med Tyrkia.

Tanken bak avtalen er å få tilstrømningen av flyktninger og asylsøkere til Europa inn i mer ordnede former, slik at mennesker med et reelt beskyttelsesbehov blir sikret hjelp, mens andre blir stanset innen de legger ut på den lenge reisen. Alle innser at dette vanskelig kan oppnås uten et nært samarbeid med Tyrkia. Men der stopper også enigheten.

Stadig nye utspill

Tyrkia er ingen enkel motpart i forhandlinger. De tyrkiske betingelsene er da også blitt betydelig skjerpet underveis i prosessen. Den slags kjøpslåing er ikke spesielt sympatisk, men man bør være litt forsiktig med å fordømme Tyrkia for å utnytte situasjonen.

Tysklands leder Angela Merkel kom inn på dette i en tale til Forbundsdagen i Berlin onsdag. Hun pekte på at Tyrkia allerede har gjort mye for flyktningene og at landet fortjener anerkjennelse for innsatsen. Samtidig minnet hun om at Europa har sviktet når det gjelder å finne felles løsninger for å fordele belastningene. Der snakker Merkel av egen, smertelig erfaring.

Den tyske kansleren står under et voksende politisk press:

Les også

«Merkel gjør seg helt avhengig av en avtale med Tyrkia»

En lang liste

På bordet ligger en rekke punkter som EU-lederne skal ta stilling til. Det enkleste er trolig Tyrkias krav om økt økonomisk støtte. Hvis det utelukkende hadde dreid seg om å bevilge penger, ville krisen ha vært på vei mot en snarlig løsning.

Vesentlig mer komplisert er kravet om at tyrkiske statsborgere skal kunne reise visumfritt innen Schengen-området. Det er politisk omstridt, ikke bare fordi det dreier seg om nærmere 80 millioner mennesker, men også fordi avskaffelsen av kontroll kan gjøre arbeidet med å hindre terror enda mer krevende.

Det uløste Kypros-spørsmålet kan velte hele avtalen:

Les også

Det lille landet som kan torpedere Angela Merkels flyktningplan

I tillegg kommer Tyrkias krav om fortgang i forhandlingene om EU-medlemskap. Enkelte mener at president Recep Tayyip Erdogan egentlig ikke er så opptatt av dette, men at det mest dreier seg om at EU må vise Tyrkia større respekt. Uansett er det et dårlig tidspunkt for å fortelle tyrkerne at de må sitte på gangen på ubestemt tid.

En illevarslende tendens

I bakgrunnen vokser bekymringen for den interne utviklingen i Tyrkia. President Erdogan strammer grepet for hver ny terroraksjon som rammer sentrale deler av Ankara og Istanbul. Rettssikkerheten og pressefriheten er kommet under hardt press.

Hvis denne forverringen fortsetter, er det all grunn til å spørre hvor lenge Tyrkia vil være et trygt land å sende sårbare mennesker tilbake til. Spesielt for nabolandet Hellas kan dette spørsmålet raskt bli akutt.

Hellas er allerede i en meget vanskelig situasjon:

Les også

Hellas risikerer å bli salderingspost

Et tvetydig bilde

Europa bør erkjenne at det har vært for mye dobbeltkommunikasjon når det gjelder Tyrkia. Dels er landet "innenfor" som en vestorientert støttespiller og en nyttig innfallsport til den muslimske verden. Dels fremstilles landet som så bysantinsk og uberegnelig at det er tryggest å holde det "utenfor".

Katalogen av juridiske og praktiske problemer på EU-toppmøtet har et urovekkende omfang. Men hvis det eksisterer politisk vilje, er ingen av problemene uløselige. Også for Norge er det viktig at avtalen overlever. Det er ikke rom for mange nye utsettelser.

Les denne reportasjen om flyktninger i Tyrkia fem år etter at konflikten i Syria begynte:

Les også

  1. Flyktninger som går tom for penger, må reise tilbake til krigen

Les mer om

  1. Tyrkia
  2. Flyktninger
  3. Asylsøkere
  4. Tyskland
  5. Hellas
  6. EU
  7. Migrantkrisen i Europa