Meninger

Strengere fraværsregler

  • Leder

Utdanningsforbundet har foreslått at det gjeninnføres en grense for hvor mye en elev i videregående skole kan være fraværende fra undervisningen i et fag dersom vedkommende skal få karakter. En undersøkelse forbundet har foretatt blant sine medlemmer, viser at åtte av ti lærere er helt eller delvis enig i påstanden om at elever spekulerer i å skulke prøver i et fag for å få en ny sjanse senere. Syv av ti vil gjeninnføre fraværsgrensen, som tidligere var på 20 prosent.

Dette viser at Kunnskapsdepartementets beslutning i 2009 om å oppheve denne grensen ikke har virket etter hensikten. Altfor mange elever har latt være å ta det ansvaret for egen læring som var en betingelse for at regelendringen skulle bli vellykket. Dette gjør det vanskelig for lærerne å gjennomføre en god nok undervisning, og foreta en grundig evaluering av elevene.

Vi mener derfor det er riktig å lytte til lærernes råd. Om grensen for å bestå i et fag skal være minst 80 prosent fremmøte, eller om det skal innføres andre former for begrensninger i fraværet, kan diskuteres. Men Kunnskapsdepartementet bør ta tak i saken så snart som mulig etter ferien.

Regler om begrenset fravær er ikke minst viktig som del av skolens forberedelse til elevenes deltagelse i arbeidslivet, og for å redusere det altfor store frafallet i videregående skole. Undersøkelser viser at elever som har høyt fravær i videregående skole, også har en tendens til å gjenta fraværsvanene etter at de kommer i arbeid.