Meninger

Reproduksjon av myter

 • Gunnar Larsen

«Skeiseid påstår også at man i det lengste skjuler sin graviditet i frykt for ikke å få videre ansettelse. Dette er meget alvorlige påstander og helt uakseptabel holdning fra arbeidsgiver dersom Skeiseid skulle ha rett,» skriver artikkelforfatteren. Junge, Heiko

Skeiseids frustrasjon munner ut i en reproduksjon av konspiratoriske myter, skriver Gunnar Larsen, kommunikasjonsdirektør i Spekter.

Lege Lilliane Merete Skeiseid lar sin frustrasjon over å ikke få fast jobb som lege i spesialisering få fritt utløp i aftenposten.no/meninger 26. august 2013. Det er beklagelig at Skeiseid lar sin frustrasjon munne ut i en reproduksjon av konspiratoriske myter om at Spekter er en stadig mer konfliktorientert arbeidsgiverforeningen som utnytter en hver situasjon til nye angrep på ansatte i sykehusene. Dette er grove og tendensiøse påstander som fullstendig savner rot i virkeligheten.

Gunnar Larsen, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt Sturlason

Ikke enig

Faktum er at helseforetakene og Spekter i 2012 fulgte opp helseministerens pålegg om at flest mulig leger i spesialisering skal gis tilbud om fast tilsetting. Dette krever imidlertid at det må foretas nødvendige tilpasninger i vår overenskomst med Legeforeningen. Dessverre har ikke Legeforeningen og Spekter blitt enig om en løsning. Spekter har hele tiden vært tydelige på at vi når som helst er parate til å gjenoppta prosessen med Legeforeningen slik at flest mulig leger i spesialisering kan få faste stillinger. Ballen ligger hos Legeforeningen, og der har den ligget siden vi ikke klarte å komme frem til en enighet i lønnsoppgjøret våren 2012. Når dette er på plass, kan det sikres større stabilitet i både ansettelsesforhold og utdanningsløp slik Skeiseid etterlyser.

Skjulte graviditet

Skeiseid påstår også at man i det lengste skjuler sin graviditet i frykt for ikke å få videre ansettelse. Dette er meget alvorlige påstander og helt uakseptabel holdning fra arbeidsgiver dersom Skeiseid skulle ha rett. Legeforeningen har imidlertid ikke adressert dette som noe generelt problem overfor Spekter. Legeforeningen og Spekter har hatt god dialog om viktigheten av at verken leger eller andre blir diskriminert, og vi har i fellesskap ryddet opp i et par saker de siste årene, Dessverre opplever vi litt for ofte at slike påstander fremsettes fra enkeltpersoner uten at de kan dokumenteres.

Urimelig

Skeiseid beskriver også Spekter som en arbeidsgiverforening som utnytter en hver situasjon til å drive kremmervirksomhet, og hun påstår at kostnadskutt er enerådende ideologi i sykehus i dag. Dette faller på sin egen urimelighet, og jeg vil bare minne Skeiseid om at det stadig bevilges mer penger til sykehusene, samtidig som det nå med noen få unntak er budsjettkontroll ved samtlige av alle landets sykehus. Kontroll over pengebruken er en helt avgjørende forutsetning for at vi kan tilby bedre og flere helsetjenester.

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Svar til Spekter-direktøren: Derfor krever vi tilpasset dagarbeid for høygravide sykehusleger

 2. NORGE

  Derfor streiker hjertelegen

 3. NORGE

  Legepresidenten: – Det er feil bruk av legers tid å la dem gjøre sekretæroppgaver

 4. NORGE

  Fire nye sykehus rammet av streik i dag

 5. DEBATT

  Jeg reagerer sterkt på at det settes likhetstegn mellom sykehusene i dag og arbeidslivet på 1890-tallet | Anne-Kari Bratten

 6. NORGE

  Høygravid lege ble satt opp med 10-timers dager