Meninger

Regjeringen diskriminerer enslige pensjonister | Erling Ree-Pedersen

 • Erling Ree-pedersen

Er det rart at politikerforakten er økende? spør artikkelforfatter. Richardsen, Tor

Regjeringen gir den gruppen av alderspensjonister som har mest fra før en årlig gavepakke på ca. 2,7 milliarder kroner, men begrunnelsen er til overmål spikende gal.

Regjeringens forslag om å øke grunnpensjonen til gifte og samboende par med vel 8000 kroner pr. år er — med rette - blitt alvorlig kritisert fra svært kompetent hold.

Etter Regjeringens syn er den nåværende forskjell i grunnpensjonen for enslige og gifte/samboende (hhv. 100 pst. og 85 pst. av folketrygdens grunnbeløp) «urimelig stor».

En økning av grunnpensjonen for gifte/samboere til 90 prosent av grunnbeløpet (p.t. kr 90.068) vil etter Regjeringens syn gi «økt grad av likebehandling, og en mer rimelig utforming av pensjonssystemet».

Begrunnelsen er gal

Dette er ikke bare Regjeringens eneste begrunnelse for å gi den gruppe av alderspensjonister som har mest fra før en årlig gavepakke på ca. 2,7 milliarder kroner, men begrunnelsen er til overmål spikende gal.

Det faktiske forhold er at forskjellen i grunnpensjonen allerede er for liten i enslige pensjonisters disfavør, og at Regjeringens forslag vil øke diskrimineringen av denne gruppen pensjonister.

Les også:

Les også

Regjeringen øker pensjonen til dem som er rikest og tjener mest

Helt fra alderstrygden ble innført i 1936 har enslige hatt full grunnpensjonen, mens gifte/samboere har hatt 75 prosent hver.

Dette ble opprettholdt ved innføringen av folketrygden i 1967, og var gjeldende helt til 2003.

Da ble grunnpensjonen til gifte/samboende økt i tre omganger slik at den fra 1. mai 2005 har vært 85 prosent av grunnbeløpet.

sp36c630.JPG

Begrunnelsen for differensieringen mellom enslig og gifte/samboere er todelt:For det første er grunnpensjonen ment som en minstesikring av nødvendig livsopphold.

For det andre er kostnadene til bolig, lys og brensel pr. person vesentlig høyere for en enslig enn for to som bor sammen.

Etter siste foreliggende statistikk (for 2012) var bokostnadene i aldersgruppen 65 år og eldre ca. 120.000 kroner for enslige og ca. 70.000 kroner på hver for to bor sammen.

Enslige har altså en årlig merkostnad på ca. 50.000 kroner.

Enslige pensjoniter har altså årlig merkostnad enn gifte og samboende pensjonister på ca. 50.000 kroner i året.

Som kompensasjon får den enslige – slik det nå er – ca. 13.500 kroner mer i grunnpensjon enn gifte/samboere.

Les også

Ap er ikke enige med seg selv om Frps milliarder til pensjonistpar

Etter regjeringens forslag vil beløpet synke til ca. 9.000 kroner, dvs. til under en femtedel av merkostnadene.

Selv den differensiering som gjaldt i 67 år, frem til 2003, ville i dag bare ha kompensert for under halvparten av merkostnadene ved å bo alene.

Politikerforakten er økende

Etter mitt skjønn burde Regjeringen i stedet prioritert å sløyfe underreguleringen på 0,75 prosent av løpende pensjoner.

Merkostnadene til dette – som ville være til glede for samtlige alderspensjonistene – ville blitt ca. 1,5 milliarder kroner.

Er det rart at politikerforakten er økende?

Alle fremstøt for å bli kvitt denne forhatte underreguleringen – som i år endog fører til at pensjonistene får en negativ kjøpekraftutvikling – er imidlertid fra politisk hold blitt avfeid med den begrunnelse at pensjonssystemet i så fall ikke ville være bærekraftig.

Så har man plutselig råd til en gavepakke av ytterst tvilsom effekt, og som koster nesten det dobbelte!

Er det rart at politikerforakten er økende?


Lese flere innlegg om pensjonister? Her er tre gode:

Jan Arild Snoen:

Les også

Finansministeren gir mer penger til noen som ikke trenger dem

Kommentator Thomas Hornburg:

Les også

Verre enn en svak eldrebyråd på høyresiden er en overambisiøs eldreplan på venstresiden

Odd Gran, tidligere generalsekretær i Norges Røde Kors:

Les også

Nå er det vanlig med 30 yrkesaktive år og deretter 20–30 år som pensjonist – det vil si lediggang betalt av NAV

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Politikk
 2. Eldre
 3. Pensjonsreformen
 4. Pensjon

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Departementet forsvarer nedgangen i pensjonistens kjøpekraft

 2. NORGE

  Fjerde år med svekket kjøpekraft for pensjonister flest 

 3. LEDER

  Aftenposten mener: Lettvint om pensjon

 4. POLITIKK

  Enslige minstepensjonister ble lovet penger de ikke får

 5. POLITIKK

  Solberg:- Aps forslag kan gi dårligere utvikling for pensjonistene

 6. ØKONOMI

  Pensjonistene får lavere kjøpekraft tredje året på rad