Nytt slag

Piratkopieringens skjebne avgjøres ikke i Stockholm. I virkeligheten vil det snart stå et langt viktigere slag i en norsk namsrett.

Pirate Bay-saken er et viktig prinsipielt oppgjør. Men en dom mot de fire tiltalte vil neppe føre til særlig faktisk reduksjon i den omfattende piratkopieringen på nettet. Derfor er innholdsbransjenes andre strategiske tiltak mot piratene langt mer interessant: Platebransjen (representert ved organisasjonen IFPI) og filmbransjen fikk i går avslag fra Telenor på sin bønn om at Norges største internettleverandør må sperre sine abonnenters tilgang til The Pirate Bay.

Til retten.

Resultatet er at IFPI etter alt å dømme trekker Telenor for namsretten, inspirert av danske innholdseiere. Danskene har nylig fått namsretten med på en oppsiktsvekkende midlertidig forføyning om at alle nettleverandørene nå må sperre for The Pirate Bay. Namsrettens avgjørelse er en viktig seier for platebransjen, fordi avgjørelsen skal gjelde inntil saken blir ferdig behandlet i rettssystemet. Rettsbehandlingen er ventet å ta flere år og gå helt til høyesterett.

Sammen med de andre innholdseierne ser IFPI ut til å ha innsett at det vil bli umulig å trekke hundretusener av nordmenn for retten. Fildeling av ulovlig materiale utføres av millioner av enkeltforbrukere, som alle utfører en så liten del av den ulovlige virksomheten at det er vanskelig å trekke andre enn helt tilfeldig utvalgte for retten. Ved å legge skylden over på noen få, store og til dels rikere nettleverandører, blir saken både mer håndterbar og mer spiselig i opinionen.

Vanskelig.

Hva den norske namsretten lander på, vil gi et viktig signal til fildelerne. Den vil sikkert få noen til ikke å falle for fristelsen. Men en teknologisk sperre kan omgås relativt lett. Oppskriftene på hvordan dette gjøres florerte på nettet i Danmark allerede rett etter at sperringen ble innført. Det grunnleggende problemet er at piratkopiering er blitt langt, langt enklere enn tidligere. En liten fartshump fra IFPI kan ikke forandre på det.