Meninger

Valget i Aftenposten

Twitter, blogger og nettvalgkamp er kommet for fullt. Men fortsatt er det de tradisjonelle kanalene som dominerer den norske politikken.

Valg i høygir.Twitter, blogger og nettvalgkamp er kommet for fullt. Men fortsatt er det de tradisjonelle kanalene som dominerer den norske politikken.

Den siste uken har valgdekningen for alvor kommet i høygir, med partilederdebatter i flere kanaler og store politiske seksjoner i avisene. Daglig strømmer det ut en mengde oppslag der statsråder og opposisjonspolitikere fremstår med utspill i nøye planlagte mediejippoer. Her i Aftenposten har vi en forholdsvis høy terskel for å bli med på partienes planlagte utspill, selv om vi løpende vurderer hvilke vi skal ta tak i. Helst vil vi at sakene og temaene vi reiser skal initieres av oss selv. Et unntak var sist helgs oppslag om veksten i antall minoritetsbarn i barnehager. Denne saken var direkte initiert av SV, som solgte saken inn fordi den gavnet deres valgkamp. Vi tygde på saken i en uke, før vi etter en grundig kontrollsjekk av tallene kom til at saken fortjente spalteplass.

Nye tjenester.

Den nettbaserte valgkampen har for alvor gjort sitt inntog i år. Aftenposten har som mål at så mye som mulig av det som skjer i den interaktive valgkampen skal kanaliseres ut til våre lesere. Den viktigste kilden til dette er vårt samarbeid med valgprat.no, som du finner på forsiden av aftenposten.no. Her er det meste av politiske blogger samlet under én paraply, slik at du lett kan klikke deg gjennom meningsytringer fra skribenter med forskjellig politiske ståsted. Vi er til stede på Twitter, som i løpet av det siste halvåret har utviklet seg til å bli et slags chatforum for samfunnsengasjerte debattanter.

En tjeneste vi har utviklet gjennom flere valgkamper, og som i år er blitt enormt populær, er valgomaten. Nesten 200000 mennesker har nå testet sine standpunkter i dette verktøyet, og tilbakemeldingene er svært gode. Veldig mange opplever tjenesten som en nyttig øvelse, ikke minst fordi man tvinger seg selv til å ta standpunkt i en del vanskelige spørsmål. Vi har jobbet svært grundig med vekting og formulering av temaene, og de fleste opplever at valgomaten «treffer» det partiet de føler seg hjemme i. Og så må man ta det for hva det er – en morsom øvelse, ikke en fasit. Prøv selv på ap.no/valgomat. Vi vil også anbefale en helt ny tjeneste vi har utviklet, der du kan klikke deg frem til en sammenligning av partienes standpunkter på alle de store områdene. Du finner den på ap.no/partisammenligning.

Tradisjonell.

Men Twitter og Facebook og alle verdens blogger til side: Til syvende og sist er dette først og fremst en tradisjonell valgkamp der politikerne står på stand, diskuterer på eteren og granskes i papiravisene. Folk flest er ikke på Twitter. Tvert imot, det sies å være under 70000 norske twitterkontoer. En undersøkelse har antydet at mer en halvparten dropper Twitter etter en måneds bruk, så mest sannsynlig er mange av kontoene knapt i aktivitet. Twitter er med andre ord en ganske liten andedam. Aftenposten har til sammenligning over 700000 lesere på papir hver dag, og rundt 300000 daglige brukere på nett.

Det er med andre ord en stor og uensartet gruppe som skal lese det vi lager. Det prøver vi å ta hensyn til ved å lage stoff både for de svært engasjerte og detaljfokuserte, og for dem som helst nøyer seg med de store linjene. Send meg gjerne en melding om hva du ønsker deg. Du kan også møte meg til nettprat for å diskutere valgdekningen i morgen, fra kl. 10 til 11.

KJETIL KOLSRUD

leder av politisk avdeling

På twitter: @aftpolitisk