Meninger

Vaksinemotstand er gratis, skal andre betale kostnadene?

  • Siviløkonom
  • Psykologspesialist
  • Dag Stormbo
afp000868491-lXNLWf53vI.jpg

Skal de som ikke vaksinerer barna sine, måtte betale en pris for risikoen de påfører samfunnet?

Arbeiderpartiet vedtok lørdag å gå inn for obligatorisk vaksinasjon av barn.

I Australia ble det nylig forestått kutt i økonomiske stønader til foreldre som ikke lar sine barn få vaksiner. Verden over er det en brennende debatt om konsekvensene av at stadig færre blir vaksinert. Alvorlige sykdommer som nesten var utryddet er igjen på fremmarsj, som meslinger og kikhoste.

Dag Stormbo

Motstandere av vaksinering har holdninger som at uten vaksiner så «klarer (vi) disse sykdommene godt under forutsetning at alle faktorer rundt er tilrettelagt, som rent vann, gode helsemyndigheter og generelt godt kosthold». (Sølje Bergman Blogg 23.10.14)Mange vaksinemotstandere viser til den fabrikkerte forskningen til Andrew Wakefield, som var betalt over en halv million kroner av en gruppe som ønsket å saksøke vaksineprodusenten.

Mangel på vaksiner har en pris

Jeg er ikke i tvil om at vaksine er viktig og at risikoen ved bruk av vaksiner er mye mindre enn kostnaden for folkehelsen ved at færre vaksinerer seg. Samtidig er det i dag frivillig å ta vaksiner og det er i dag ingen økonomisk belønning eller kostnad knyttet til valget.

Obligatorisk vaksinasjon diskuteres, men dagens regjering er skeptiske til dette, selv om dette ville vært positivt for folkehelsen. Det er en verdi i fritt valg knyttet til vaksiner, men mangel på vaksinering har også en pris. Obligatorisk vaksinasjon bør derfor diskuteres videre. Vi betaler alle en pris gjennom økt sykelighet og dødelighet.

Er det greit med straff for et fritt valg?

Den australske modellen fremstår som et alternativ til obligatorisk vaksinasjon. Men det kan også forstås som straff å nekte sosiale stønader til uvaksinerte. Samfunnet velger ikke å tvinge deg, men straffer deg om du ikke tar vaksinene. Et fritt valg som gir en form for straff rimer dårlig.

En alternativ modell til straff eller obligatorisk vaksinasjon er å la vaksinenekterne betale for det negative bidrag til folkehelsen. Ekstrakostnaden pr person er kanskje noen tusen kroner årlig. Ingen vet på forhånd hvem av de uvaksinerte som blir syke eller som bidrar til at andre blir syke, men vi vet at risikoen er enorm, sammenlignet med de vaksinerte.

Kan sammenlignes med forsikring

Dersom vi bruker forsikring som modell vil det bety at de uvaksinerte bør betale en høy premie/pris fordi de har høy sannsynlighet å belaste helsevesenet med ekstrakostnader. De som vaksineres betaler allerede en liten pris for sine vaksiner gjennom risikoen for komplikasjoner knyttet til vaksine. Den uvaksinerte betaler i dag ingenting. De unngår den minimale komplikasjonsrisikoen, mens de bidrar til at flere blir syke.

Kostnadene som vaksinemotstanderne påfører samfunnet bør utredes. Samfunnet kan kreve at vaksinenekterne betaler for hele eller deler av ekstrakostnadene for folkehelsen. Dette kan sammenlignes med å eie en bil. Bilkjøring øker risikoen for å skade andre enormt. Vi har derfor obligatorisk ansvarsforsikring for alle biler. Det er ikke en uskyldig fotgjenger som skal betale om bilen forårsaker skade.

Les også

  1. Vaksineaksjonen som arbeider for mer sykdom

  2. En bror for lite

  3. Foreldre snur og vaksinerer barna