Kommentar: Et solid motiv alene er ikke nok til å dømme noen for trippeldrap

  • Inge D. Hanssen
mor1-XbEJt4UYKY.jpg

Liten tvil om hva som er motivet for drapene.

Den 53 år gamle drapstiltalte moren løy og holdt tilbake opplysninger i politiavhør etter politiavhør i de mer enn to årene hun har vært varetektsfengslet.

Etter hvert som politiet forela henne nye opplysninger, kom det frem at hun visste mer enn hun hadde gitt uttrykk for. Hun ble drevet fra skanse til skanse av drapsetterforskerne i Grønlandsleiret i Oslo. I dag innrømmer hun at hun ikke fortalte alt i avhørene.

Når man kommer så langt som til hovedforhandlingen, er det aldri noen gunstig posisjon for en tiltalt. Det handler om troverdighet. En tiltalt som har holdt fast ved sin forklaring hele tiden, blir ofte oppfattet som mer troverdig enn en som har vinglet og løyet i sine forklaringer til politiet.

Hemmelig giftermål

Kvinnen er tiltalt for å ha planlagt drapene sammen med ektemannen (67) og broren hans (56). 56-åringen har tilstått at han var til stede i Gujrat i Pakistan da drapene fant sted om morgenen lørdag 18. mai 3013. Den antatte gjerningsmannen drepte faren sin og to av sine brødre. Han er på flukt, trolig i et av de arabiske emirater.

Den ene av brødrene som ble drept, Tanveer Abbas, var gift med den yngste datteren til det tiltalte ekteparet. Ekteskapet ble inngått i all hemmelighet og holdt skjult for hennes foreldre. Noe som i pakistansk kultur er en krenkelse og tapt ære for foreldrene.

Den eldste datteren er gift med en annen av Abbas-brødrene. Det er et ekteskap som ble inngått foran foreldrene, som det heter, og som derfor er godtatt.

I to generasjoner er det fettere og kusiner som gifter seg med hverandre.

Ekteparets tapte ære

Påtalemyndigheten mener å kunne føre bevis for at Tanveer Abbas ble drept for å gjenopprette ekteparets tapte ære. Æresdrap er ingen ukjent beskjeftigelse i den pakistanske kulturen.

Kvinnen har langt på vei pratet seg inn i et slikt drapsmotiv. Etter hvert har hun innrømmet at hun og ektemannen kjente til datterens hemmelige ekteskap med en fetter de ikke ville ha godtatt som hennes ektemann. Hun nekter imidlertid plent for å ha deltatt i noen drapsplanlegging.

Derfor terper aktor Leif Morten Eide på detalj etter detalj: Hva visste hun, og når visste hun? Hva ble hun fortalt, og når ble hun fortalt om drapene? Foreldrene kranglet med begge døtrene – hvorfor?

Les også:

Les også

«Vi som følger rettssaken, opplever en kulturkollisjon av to generasjoner»

Ikke entydig bevis

Det finnes ikke noe entydig bevis for at hun var med på drapsplanleggingen. Når retten i slutten av oktober trekker seg tilbake for å avsi dom, må dommerne forholde seg til det totale bevisbildet.

Så langt i saken er forklaringen til den eldste datteren – enken – aktors beste kort. Ifølge datteren sa moren til henne at «vi har drept ham. Du kan komme og plukke ham opp».

Et sterkt indisium, men sa hun vi eller de har drept ham? Det får vi helt sikkert høre mer om senere i bevisførselen.

Selv om alt tyder på at drapsmotivet er på plass, er ikke det alene tilstrekkelig til å dømme kvinnen for å ha vært med på å planlegge trippeldrapet.

Det må bevismessig sterkere lut til.

Les også: