Meninger

Gode grunner til å selge seg ut av kull

 • Jonas Gahr Støre

Aftenposten mener at Arbeiderpartiets forslag om at Oljefondet bør trekke seg ut av kullselskaper innebærer at fondet politiseres, og avisen formulerer det som en kritikk. Vi ser annerledes på det. I forvaltningen av Statens pensjonsfond utland har vi på samme tid klart å være langsiktige, forutsigbare og samtidig vist evne til videreutvikling. , skriver Jonas Gahr Støre. Larsen, Håkon Mosvold

For et fond som i sin konstruksjon skal vare evig, er det rett signal at vi går ut av kull.

I Aftenpostens leder 5. mai spør avisen om ikke Arbeiderpartiet «føler en slags stolthet» over at oppslutningen om Oljefondet og handlingsregelen er blitt bredere med årene.

Jo, en slags stolthet kan vi kalle det, vi kan dele den med mange. Først og fremst er vi glad for at Norge til nå har klart å forvalte disse store ressursene på en ansvarlig måte, for nåværende og kommende generasjoner.

At vekslende regjeringer over tid har valgt å følge handlingsregelen, er det viktigste bidraget til trygg økonomisk styring i Norge.

Må ha tillit til forvaltningen

For at vi i fremtiden skal kunne være like stolte av fondet som vi eier sammen, er det avgjørende at befolkningen har tillit til forvaltningen av fondet. Da må vi sikre åpenhet og god kontroll, men vi må samtidig sørge for at fondets investeringer er ansvarlige.

Aftenposten mener at Arbeiderpartiets forslag om at Oljefondet bør trekke seg ut av kullselskaper innebærer at fondet politiseres, og avisen formulerer det som en kritikk.

Vi ser annerledes på det. I forvaltningen av Statens pensjonsfond utland har vi på samme tid klart å være langsiktige, forutsigbare og samtidig vist evne til videreutvikling.

For 15 år siden fantes det ingen etiske retningslinjer, ikke noe Etikkråd, ingen uttrekksmekanisme. Gradvis er mekanismer kommet på plass som gjør at fondet forvaltes i pakt med tiden vi lever i.

Fondet har gjennom årene gått ut av en rekke selskaper som medvirker til uetisk virksomhet. Siden 2009 har selskaper som produserer tobakk vært utelukket fra fondet. Lenge før diskusjonen om kull kom opp, har Oljefondet utelukket en rekke selskaper fordi de anses å forårsake grov miljøskade.

De etiske retningslinjene bidrar til at fondet nyter stor tillit i befolkningen, og forhåpentlig bidrar de også til en positiv utvikling internasjonalt.

Kullforbruket øker

Det er mange gode grunner til å selge seg ut av kull.

Klima-argumentet veier tungt både fordi klimagassutslippene er så store og fordi kullforbruket øker sterkest, særlig i fremvoksende økonomier.

Aftenposten skriver selv at verdens kullforbruk er det største enkeltproblemet i klimapolitikken.

For et fond som i sin konstruksjon skal vare evig, er det derfor rett signal at vi går ut av kull, jeg vil snarere mene at det å ikke ta en slik beslutning ville markert et brudd.

God finansiell avkastning over tid må antas å avhenge av en bærekraftig utvikling i økonomi, miljømessig og samfunnsmessig forstand.

Flere meninger? Les hva debattredaktøren anbefaler.

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  SV: Ønsker regler som luker ut «verstingene» før oljefondet investerer

 2. ØKONOMI

  Oljefondet får ikke rikket på Zuckerberg

 3. VERDEN

  Mens Saudi-Arabia har drept tusenvis av sivile i Jemen, har Oljefondet doblet sine investeringer i landet

 4. ØKONOMI

  Oljefondet kvittet seg med 28 kullverstinger i fjor

 5. VERDEN

  Oljefondet investerer 1 milliard i overvåkingsselskap USA ønsker å straffe

 6. NORGE

  Frp: – Vi går ikke inn i enkeltinvesteringer som Oljefondet gjør. SV: – Forventer at fondet trekker seg ut.