Meninger

Villedende om fripoliser

  • Knut Dyre Haug

Forbrukerøkonom Magne Gundersen advarer mot å bytte fripoliser med rentegaranti til investeringsvalg i søndagens Aftenposten. Som et generelt råd blir det for lettvint.

Gundersen peker på avkastning, omkostninger og variasjon i pensjonssparingen som grunner til å beholde dagens fripolise. La oss nyansere dette:

Avkastning: Fripolisens garanti (i snitt 3,5 prosent) sikrer normalt at du ikke taper kjøpekraft. Har du få år igjen til pensjonsalder, er dette et godt argument. Men det er ingen oppskrift på god, langsiktig avkastning. Kunder med innskuddspensjon med 50 prosent aksjer har de siste 10 årene fått en gjennomsnittlig, årlig avkastning på over 6 prosent, fratrukket kostnader.

Omkostninger: Kostnadene i dagens fripoliser er isolert sett lave. Likevel er hva du faktisk får i pensjon langt viktigere enn hva du betaler. Vår anbefalte løsning har årlige kostnader på under én prosent. Ønsker du mer aksjer i sparingen din til en lavest mulig pris, er det mulig å velge indeksfond med kostnader på nivå med dagens fripoliser.

Variert pensjonssparing: Mye av problemet med dagens fripoliser er nettopp at garantien hindrer leverandørene i å spre investeringene. Mye renter og lite aksjer sørger for at du får den garanterte avkastningen, men ikke noe mer. Gundersen ser også bort fra at hoveddelen av nordmenns pensjon i realiteten er en garantert renteplassering, nemlig folketrygden.

Det hører med til historien at Sparebank 1 ikke tilbyr investeringsvalg til sine fripolisekunder. Så for Gundersens kunder er valget enkelt.