Monarki på museum

  • Knut Olav Åmås

Til og med de mest innbitte republikanerne i Norge bør slutte opp om et slottsmuseum. De kan jo gjøre et poeng ut av at "endelig er kongehuset kommet dit det hører hjemme – på museum".

Ti års prosess

Det har skjedd lite med saken siden Aftenposten skrev om den i juni i 2010. Saken var første gang fremme som et forsiktig forslag fra de kongelige i 2002. Da ønsket kongehuset angivelig et museum til Norges hundreårsjubileum i 2005. Så gikk årene. De kongelige selv har en rolle som gjør at de ikke kan være aktive lobbyister for sitt eget museum.

FS00007565.jpg

Nå bør det uansett komme fortgang i saken, og det er skuffende at Regjeringen og kulturminister Anniken Huitfeldt ikke viser større interesse. For så sent som høsten 2010 var det tverrpolitisk enighet om slottsmuseum, og Stortinget ga etter forslag fra Høyres Per-Kristian Foss Regjeringen i oppdrag å vurdere et museum. Intet endelig vedtak, altså, men Stortinget gikk inn for "en positiv føring og en utredning", som Arbeiderpartiets Martin Kolberg sa det.

Private midler

Jeg har lyst til å provosere de rødgrønne en smule, siden det trekker ut med konkretiseringen: Kanskje et slottsmuseum må skapes med private gaver fra samfunnsbevisste nordmenn – slik Universitetets aula i 1911 ble realisert ved en gaveinnsamling i regi av Amandus Schibsted? Aftenposten organiserte for øvrig en pengeinnsamling før det nye kongeparet ankom i 1905, for å utstyre de kongelige hjemmene skikkelig.

Spøk til side: Ideelt sett burde Norge ha et slottsmuseum klart til åpning til det store 200-årsjubileet for Grunnloven, i 2014. Fordi kongehusets historie er en så viktig og symbolsterk del av norgeshistorien, og fordi samlingene er så rike og unike.

Vedtak i år?

Til 2014 er tiden kanskje for knapp, men det ville være en god nyhet for alle historieinteresserte hvis et vedtak om museum ble gjort i år. Både kong Harald og dronning Sonja fyller 75 i løpet av 2012.

Regjeringens seksdelte gave til de to jubilantene ble presentert av kulturministeren på Slottet tidligere denne uken: I år og neste år skal seks forskjellige utstillinger landet rundt vise gjenstander og foto fra Slottets samlinger. Prosjektet, som har en prislapp på 30 millioner kroner, har fått navnet "Den kongelige reise".

Alt 16. februar åpner utstillingen på Kunstindustrimuseet i Oslo. De andre utstillingene skal til Bergen, Trondheim, Tromsø. Så skal én formidles gjennom Nasjonalmuseets gallerinettverk og én sendes til norske skoler.

I fjellhaller og på loft

Den ambulerende utstillingsgaven blir en fristende appetittvekker for et eget nasjonalt slottsmuseum. Trolig finnes det ca. 400 000 gjenstander i samlingene til Det kongelige hoff, inkludert 200 000 foto. Det meste av den enorme samlingen er stuet bort i lagerrom og i fjellhaller, på Slottet og i andre kongelige bygninger.

Det er veldig synd, for en del av objektene har opplagt verdi å få vist frem, enten det dreier seg om gjenstander brukt av kongelige de siste hundre år, eller praktfulle gaver med kunstnerisk eller historisk verdi.

Gamle Kunstakademiet

Egnede lokaliseringer for et norsk slottsmuseum finnes det flere av. Best er trolig bygningen mellom Slottsparken og Holbergs plass som inntil nylig har huset Statens Kunstakademi. Beliggenheten og størrelsen er perfekt.

Det finnes flere utenlandske forbilder for slottsmuseum: I Frankrike er Versailles en av landets fremste attraksjoner. I Danmark har kongehusmuseene på Amalienborg og Rosenborg i København 300 000 besøkende hvert eneste år.

En lignende attraksjon kan et norsk slottsmuseum i Oslo bli. La oss bare få planene konkretisert i år. Det er på tide.

knut.olav.amas@aftenposten.no

twittercom/KnutOlavAmas