Meninger

- Jeg følte meg forlatt

  • Forf>jan Tomas Espedal (foto)
  • <forf>anne Hafstad<
Eline Medbøe bruker egne erfaringer etter at moren tok sitt eget liv, til å hjelpe andre i samme situasjon. Det er tøft, men livet går videre, noe datteren Mathilde (9 mnd.) er et levende bevis på.

Når et menneske velger å ta sitt eget liv, må mange leve videre med deres valg. Ny brosjyre skal gjøre det litt lettere for etterlatte å takle smerten og sorgen.

–Hvorfor er ikke vi nok til at du ønsker å leve? Det tenkte jeg mye like etter at mamma hadde avsluttet livet. Jeg blir aldri helt forsonet med det som skjedde, men det har gjort meg til den jeg er i dag, sier Eline Medbøe, og gir datteren Mathilde (9 mnd.) et kyss på kinnet. Livet går videre.

Det er 12 år siden moren, den profilerte skuespilleren Katja Medbøe, valgte å dra til skogs og avslutte livet. I et halvt år var hun savnet før hun ble funnet langt inne i Nordmarka. Tilbake satt Eline som den gangen var 21 år, lillebroren på 12 år, familie og venner.

Mer enn 500.

Eline og hennes familie er mennesker bak den dystre statistikken som viser at mer enn 500 mennesker i Norge hvert år begår selvmord. Det fører til at flere tusen personer opplever sjokk, dyp smerte og sorg over dem som tok dette valget.

Pårørende sliter ofte med skyldfølelse, de lurer på hva de kunne gjort annerledes, og de spør seg hvorfor? De får aldri svar. Den eneste som kunne gitt dem svaret, er ikke mer.

I dag lanserer Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) den første brosjyren som omhandler de pårørendes reaksjoner etter selvmord. Håpet er at brosjyren skal gjøre det litt lettere for dem som rammes å komme videre. Mange søker ikke hjelp, de vet ikke hvor de kan få hjelp, og tilbudet rundt om i landet for etterlatte etter selvmord er til dels tilfeldig.

Eline Medbøe fronter den nye brosjyren. Hun velger å dele sine erfaringer med andre, i håp om at de skal få hjelpen hun og familien ikke fikk.

–Vi hadde en samtale med Lovisenberg sykehus, hvor mamma var innlagt. Det var alt. Jeg var mye sint. Langt mer sint enn jeg ville innrømme. Det halvåret mamma var savnet, var jeg helt nummen. Jeg visste innerst inne at hun hadde tatt livet sitt, men jeg ville ikke tro det. Da hun ble funnet var det både et sjokk og en lettelse, sier Eline.

Sjokk.

«Selvmord som dødsårsak er et sjokkerende og voldsomt tap som kan etterlate familie og venner med et stort spekter av følelser og ubesvarte spørsmål. Selv om alle sørger på sin måte, og det ikke finnes noen rett eller gal måte å sørge på, vil mange likevel oppleve noen av de samme reaksjonene», heter det innledningsvis i den nye brosjyren. Den fortsetter med hvordan man kan reagere i den akutte fasen, hvordan mange isolerer seg for å unngå ubehagelige spørsmål eller hjelpesløs atferd fra omgivelsene, for så å beskrive at etterlatte ofte opplever en dyp tristhet som forstyrres både søvn, konsentrasjon og matlyst.

Det er spesielt å miste en nærstående i selvmord, og brosjyren gir informasjon om forskjellige reaksjonsmønstre avhengig av om du har mistet en forelder, et barn, en ektefelle eller et søsken.

Også alle dem som kommer i kontakt med pårørende som har mistet en av sine nærmeste i selvmord, kan finne gode råd i brosjyren.

Tabu.

–Selvmord er fortsatt tabubelagt. Jeg følte meg veldig alene i en komplisert sorg, sier Eline.

Hun mener brosjyren er et viktig bidrag som kan gi dem som sørger støtte og en opplevelse av at deres egne reaksjoner er som mange andres. Hennes håp er at den kan opplyse oss alle og føre til mer åpenhet.

Selv er hun i gang med et stort prosjekt, Minneteppe.

–Det skal bli et nasjonalt minnesmerke over dem som hvert år tar sitt eget liv, sier Eline, som er tekstilkunstner.

De neste to årene skal hun reise land og strand rundt og holde seminar for etterlatte. Hver etterlatt skal lage sin lille lapp i minneteppet, til minne om den de mistet. Prosjektet er finansiert av Helse og rehabilitering og Rådet for psykisk helse.

–Jeg ønsker å skape et fellesskap blant etterlatte. Dette gjør jeg fordi det gir mening til det meningsløse.