Meninger

Oppropet demonstrantene ville stanse

 • >
 • Israel<br
 • Adm. Leder Ordet
 • > Ole Bernhard Sørbøe
 • Leder Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem<br
 • >leif A. Wellerop
 • Generalsekretær Indremisjonsforbundet<br
 • >karl Johan Hallaråker
 • Styreleder Med Israel For Fred<br
 • Morten Fjell Rasmussen

Hundrevis av voldelige aktivister truet torsdag 8. januar med å begrense vår ytringsfrihet. Her er vårt opprop fra de fire organisasjonene som arrangerte den fredelige støttemarkeringen for Israel.

Les mer:

Les også

Demonstrantene må stå til rette

Torsdag 8. januar ble vår fredelige støttemarkering for Israel i Oslo sentrum forstyrret og angrepet med vold av hundrevis av pro-Hamas aktivister. Vi vil ikke tenke på hva som kunne ha skjedd dersom politiet ikke hadde satt opp en sikkerhetsbarriere rundt oss.

Da volden mot Israels venner tiltok, måtte politiet ta i bruk tåregass mot aktivistene. Tåregassen drev imidlertid inn over de fredelige Israel-vennene. Det var med nød og neppe, mens tåregassen sved i halsen og øynene, at vi fikk avsluttet opplesningen av det følgende opprop:

Frykt og lidelse

"Siden 2001 har det blitt skutt mer enn ti tusen raketter og granater mot sivilbefolkningen i Sderot og det sørlige Israel, utelukkende beregnet for å spre frykt og lidelse. I 2005 trakk Israel seg ut fra Gaza etter massivt press fra verdenssamfunnet, og etter eget ønske og håp, om å få til fred. Det internasjonale presset mot Israel var begrunnet med at en fjerning av jøder fra Gaza ville gi fred og stans i de massive rakettangrepene.

Takken de fikk fra Hamas var fortsatt rakettbeskytning mot Israel, som kuliminerte med et tre hundre talls raketter siste uke før jul, herunder anslagsvis 80 raketter julaften. Ingen styresmakter kan passivt se på en slik terror mot egen befolkning. Norge har støttet Hamas-styret, og det påhviler nå regjeringen å adressere ansvaret for situasjonen til denne aggressor.

Kamp mot Israels eksistens

Hamas har en grunnlov som er helt tydelig på sin kamp mot Israels eksistens: Innledning: «.... Israel vil reise seg og stå oppreist inntil islam utsletter landet......» Artikkel 6: Hamas skal «..løfte Allahs banner over hele Palestina» Artikkel 7: «Profeten, fred være med ham, sa en gang: «Den forjettede tid vil først komme når muslimene tar kampen opp mot jødene og dreper dem; når jødene gjemmer seg bak steiner og trær, som vil rope: O, muslim! En jøde gjemmer seg bak meg, kom og drep ham!» Artikkel 13: «Det finnes ikke noen løsning på det palestinske problemet uten gjennom jihad.» Artikkel 15: «...det palestinske problemet er religiøst....» Artikkel 28: «Israel er en jødisk stat og har en jødisk befolkning, følgelig håner de islam og muslimene.»

Hån mot islam

Dette er bare et lite knippe sitater som anskueliggjør konfliktnivået. Når jøder skal drepes og barn opplæres til å hate jøder, konflikten er religiøs, strategien er jihad, å være jøde er en hån mot islam, og hele palestina er islamsk waqf land, da er selve charteret en de facto krigserklæring mot staten Israel. Dette har Hamas nå i disse årene vist i praksis også ved handling.

Hamas har bygget opp en struktur i Gaza hvor det sivile samfunn utgjør et militært skjold, dvs at sivile skader, død og ødeleggelse er innkalkulert ved et militært svar fra Israel. I motsetning gjør Israel alt som står i deres makt for å beskytte sivilbefolkningen. Dette gjenspeiles i de bilder vi nå ser i media.

Dersom Israels krigføring etter årelang terror, tusenvis av raketter og vedvarende utslettelsesretorikk ikke lenger er legitim, har kritikerne gjort landet til en demilitarisert stat. Israel har kjempet mange kriger, hadde de tapt én hadde de vært utslettet.

«Selv om bildene fra Gaza ser forferdelige ut, må man se på hva som er konfliktens rot. Israel er omgitt av fiender som vil fjerne den jødiske staten fra kartet. Israel befinner seg i en overlevelseskamp — det er utgangspunktet,» skriver den danske avisen Jyllandsposten på lederplass mandag 29. desember.

Krav på en annen standard?

NATO og Norge angrep Serbia ved utstrakt bombing som rammet sivile. Har Israel vist et dårligere skjønn i sin presisjon enn NATO? Har den jødiske staten krav på en annen standard enn resten av verdens nasjoner? Det påhviler enhver krigsmakt å skåne sivilbefolkningen så mye som overhodet mulig. Likevel er krigens lidelser alltid forferdelige.

Israel kriger nå mot et regime omfavnet av Norge, som har et program som kaller på etnisk rensning og utslettelse av en stat. Norge har historisk sett stått opp for Israel når den jødiske staten har vært truet. Vi forventer dermed at Norge støtter Israels rettferdige kamp også denne gang, bidrar internasjonalt til å bryte Israels isolerte situasjon og står frem for sivilbefolkningen i Israel som representant for en sann demokratisk nasjon.

Hundrer vår rett

Vi forventer også at Regjeringen bidrar til å tydeliggjøre overfor Hamas at de har ingen støtte i Norge. Vi mener den palestina-arabiske befolkningen fortjener andre ledere enn de som vil utslette Israel, fordi det utgangspunktet vil aldri gi fred. Befolkningen trenger ledere som vil anerkjenne Israels rett til å eksistere og som legger ned jødehatet. Denne markeringen er en støtte til Israels rett til å leve."

Så langt vårt opprop. Vi kan ikke akseptere at vår rett til å komme med slike ytringer blir hindret av trusler og vold.

Foto: SCANPIX

Foto: Hans O. Torgersen

Relevante artikler

 1. SID

  Boikott av Israel handler ikke om jødehat. Byrådets forslag kan bli en viktig faktor i frigjøringen.

 2. VERDEN

  Står Hamas bak? Og gir folkeretten Israel lov til å skyte demonstranter? Her er fem svar på viktige spørsmål om blodbadet.

 3. DEBATT

  Nye trusler krever nye sikkerhetstiltak

 4. DEBATT

  Gazas barn er også Israels ansvar

 5. DEBATT

  Året da Hamas sendte 1233 raketter inn i Israel

 6. VERDEN

  Flere skutt og såret i nye Gaza-protester lørdag